NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2023/G
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Data ogłoszenia naboru – 27.12.2022 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1- Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Procedura oceny i wyboru grantobiorców
Zał. 1 do procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał. 2 do procedury – Oświadczenie o bezstronności
Zał. 3 do procedury – Karta oceny wniosków
Załącznik nr 3 do wytycznych – Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – operacja skierowana do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków 1/2023/G   WYNIKI 

 

Pobierz:

Lista operacji zgodnych ,niezgodnych z LSR
Lista Członków Rady biorących udział w ocenie.
Rejestr interesów Członków Rady Stowarzyszenia
Lista wniosków ocenionych
Lista operacji wybranych,niewybranych
Protokół z posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2022
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY na „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Data ogłoszenia naboru – 20.05.2022 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1- Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Procedura oceny i wyboru operacji
Zał. 1 do procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał. 2 do procedury – Oświadczenie o bezstronności
Zał. 3 do procedury – Karta oceny wniosków
Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – operacja skierowana do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków nr 2/2022 –WYNIKI

Pobierz:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista Członków Rady biorących udział w ocenie.
Rejestr interesów Członków Rady Stowarzyszenia
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protokół z posiedzenia Rady

 

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2022
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY na „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa”

Data ogłoszenia naboru – 25.02.2022 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1- Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Procedura oceny i wyboru operacji
Zał. 1 do procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał. 2 do procedury – Oświadczenie o bezstronności
Zał. 3 do procedury – Karta oceny wniosków
Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – operacja skierowana do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze LGD Ponidzie
Wzór oświadczenia – o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz o niekorzystaniu z pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków nr 1/2022 –WYNIKI

Pobierz:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista Członków Rady biorących udział w ocenie.
Rejestr interesów Członków Rady Stowarzyszenia
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protokół z posiedzenia Rady

Nabór wniosków nr 1/2022 –WYNIKI po rozpatrzeniu protestów

Pobierz:

Rejestr wykluczonych z oceny
Rejestr interesów członków Rady
Lista wybranych po protestach
Protokół po protestach

Nabór wniosków nr 1/2022 –WYNIKI po ponownym rozpatrzeniu protestów II

Pobierz:

Rejestr wykluczonych z oceny
Rejestr interesów członków Rady
Lista wybranych po protestach
Protokół po protestach

 

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2020
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 30.10.2020 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Procedura oceny i wyboru operacji
Zał. 1 do procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał. 2 do procedury – Oświadczenie o bezstronności
Zał. 3 do procedury – Karta oceny wniosków
Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Wzór oświadczenia – operacja skierowana do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Przynależność Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków nr 2/2020 –WYNIKI

Pobierz:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista Członków Rady biorących udział w ocenie.
Rejestr interesów Członków Rady Stowarzyszenia
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protokół z posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2020
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 29.05.2020 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Procedura oceny i wyboru operacji
Zał. 1 do procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał. 2 do procedury – Oświadczenie o bezstronności
Zał. 3 do procedury – Karta oceny wniosków
Wzór oświadczenia – zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej
Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Wzór oświadczenia – operacja skierowana do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Przynależność Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków nr 1/2020 –WYNIKI

Pobierz:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista członków Rady biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków Rady
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji nie wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2019
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 14.08.2019 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Załącznik 5-Procedura oceny i wyboru operacji
Zał 1 do procedury-Karta weryfikacji formalnej wniosku
Zał 2 do procedury-Oświadczenie_o_bezstronności
Zał 3 do procedury-Karta oceny wniosków
Oświadczenie – zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej
Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie – projekt skierowany do grupy defaworyzowanej
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Nabór wniosków nr 3/2019 –WYNIKI

Pobierz:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista członków Rady biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków Rady
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji nie wybranych do dofinansowania
Protokół z posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2019
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Data ogłoszenia naboru – 26.04.2019 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 5 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury wyboru – Karta weryfikacji formalnej wniosku grantowego
Załącznik nr 2 do Procedury wyboru – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury wyboru – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do procedury wyboru – Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Załącznik nr 6 do procedury wyboru – Karta oceny zgodności wniosku grantowego z lsr i wg kryteriów wyboru
Załącznik nr 6 – Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór oświadczenia – Projekt skierowany do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Zgodność wersji
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2019 – WYNIKI

Pobierz:
Lista wniosków spełniających warunki wstępne
Lista wniosków niespełniających warunki wstępne
Lista członków Rady biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
Protokół z Posiedzenia Rady
Lista ocenionych i wybranych grantobiorców

Listy ostateczne
Lista niewybranych grantobiorców 2/2019
Lista wybranych grantobiorców 2/2019

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2019 – NABÓR ANULOWANY
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Data ogłoszenia naboru – 22.03.2019 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 5 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury wyboru – Karta weryfikacji formalnej wniosku grantowego
Załącznik nr 2 do Procedury wyboru – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury wyboru – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do procedury wyboru – Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Załącznik nr 6 do procedury wyboru – Karta oceny zgodności wniosku grantowego z lsr i wg kryteriów wyboru
Załącznik nr 6 – Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór oświadczenia – Projekt skierowany do grupy defaworyzowanej
Wzór oświadczenia – Zgodność wersji
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2018
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Data ogłoszenia naboru – 19.06.2018 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 5 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury wyboru – Karta weryfikacji formalnej wniosku grantowego
Załącznik nr 2 do Procedury wyboru – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury wyboru – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do procedury wyboru – Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Załącznik nr 6 do procedury wyboru – Karta oceny zgodności wniosku grantowego z lsr i wg kryteriów wyboru
Załącznik nr 6 – Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór oświadczenia – Projekt skierowany do grupy defaworyzowanej
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2018 – WYNIKI

Pobierz:
Lista ocenionych grantobiorców
Lista członków Rady biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
Protokół z Posiedzenia Rady
Lista wybranych grantobiorców

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2017
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Data ogłoszenia naboru – 08.08.2017 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru grantobiorców
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 5 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury wyboru – Karta weryfikacji formalnej wniosku grantowego
Załącznik nr 2 do Procedury wyboru – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury wyboru – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do procedury wyboru – Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Załącznik nr 6 do procedury wyboru-Karta oceny zgodności wniosku grantowego z lsr i wg kryteriów wyboru
Załącznik nr 6-Instrukcja wypelniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór oświadczenia-projekt-skierowany-grupy-defaworyzowanej
wzór oświadczenia-zgodność wersji

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2017 – WYNIKI

Pobierz:
Lista ocenionych grantobiorców
Lista członków Rady biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
Lista wybranych grantobiorców
Lista niewybranych grantobiorców
Protokół z Posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2017
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 14.03.2017 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie – projekt skierowany do grupy defaworyzowanej

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2017 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady
Lista złożonych protestów w ramach poddziałania 19
Protokół z rozstrzygnięcia Protestu

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2017
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 22.12.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Wzór oświadczenia – zatrudnienie z grupy defaworyzowanej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2017 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków (2)
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 21.11.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia wnioskodawcy

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2016
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 19.09.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2-Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3-Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4-Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2016 – WYNIKI

Pobierz:
Wnioski spełniające warunki oceny wstepnej
Wnioski niespełniąjące warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Rejestr interesów członków Rady-poprawiony
Protokół z posiedzenia Rady
Protokół z posiedzenia Rady – poprawiony
Złożone protesty
Informacja na temat rozstrzygnięcia protestu

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%