Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
Wszystkich Beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Od 1 stycznia 2021 r obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa:

LOGOTYPY

Dla operacji rozpoczętych obowiązuje wersja Księgi aktualna na dzień zawarcia umowy / wydania decyzji.

Operacje realizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ponidzie, oprócz logotypów Unia Europejska i PROW należy oznakować logotypami LGD Ponidzie i LEADER

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady informowania o unijnym wsparcia za pośrednictwem LGD Ponidzie

BENEFICJENCI – ZASADY INFORMOWANIA

oraz

Logo Lokalnej Grupy Działania Ponidzie – Logo LGD PONIDZIE

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%