BUDŻET LSR

Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR (2021, EURO)
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR (2020, EURO)
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR (2019)
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR

FUNKCJONOWANIE BIURA

Realizacja wrzesień 2016
Realizacja grudzień 2016
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2016
Realizacja marzec 2017
Realizacja czerwiec 2017
Realizacja wrzesień 2017
Realizacja grudzień 2017
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2017
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2018
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2019
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2020
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2021
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych-rok 2022

Loading