Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
Konkurencyjność – Poradnik
Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020