ZARZĄD

JANUSZ ZIELIŃSKI – Prezes Zarządu

ELŻBIETA KUCIĘBA – Wiceprezes Zarządu

KAZIMIERZ PAJCHEL – Skarbnik

ANNA WOŁCZYK – Sekretarz

MICHAŁ LESZCZYŃSKI – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

HENRYKA GIETKA – BĘBENEK – Przewodnicząca

ILONA MODRZEWIECKA – Wiceprzewodnicząca

ROBERT PURTAK – Członek

RADA

SŁAWOMIR WĄTROBA – Przewodniczący

RYSZARD SOBIERAJ – Członek

WŁODZIMIERZ OSIECKI – Wiceprzewodniczący

KATARZYNA KAWIORSKA – Członek

AGNIESZKA IWAN – Członek

JAKUB ZIÓŁKOWSKI – Członek

WIOLETTA KOCEL – Członek

DOROTA BĘBENEK  – Członek

WOJCIECH BAŁABAŃSKI – Sekretarz

BAWOR KAROLINA – Członek

Loading