PROCEDURY, KRYTERIA WYBORU I KARTY OCENY OPERACJI

Kryteria wyboru operacji z dnia 05.05.2016
Kryteria wyboru operacji z dnia 17.12.2015
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 10.02.2018
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 15.09.2016
Procedura wyboru i oceny operacji – archiwalna
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 10.02.2018
WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY (zał. 2 do wytycznych)
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 15.09.2016
Karta weryfikacji formalnej wniosku-archiwalna
Oświadczenie o bezstronności z dnia 10.02.2018
Oświadczenie o bezstronności z dnia 15.09.2016
Oświadczenie o bezstronności – archiwalne
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z dnia 10.02.2018
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z dnia 15.09.2016
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR-archiwalna
Procedura ustalenia kryteriów wyboru operacji

PROCEDURY, KRYTERIA WYBORU I KARTY OCENY GRANTOBIORCÓW

Kryteria wyboru grantobiorców (od września 2022 r)POBIERZ
Kryteria wyboru grantobiorców (od maja 2018 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Kryteria wyboru grantobiorców (archiwalne)
Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od września 2022 r)

POBIERZ

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od lutego 2018 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (od czerwca 2017 r)

Procedura wyboru i oceny grantobiorców (archiwalna)
Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Karta weryfikacji PROW

POBIERZ

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)
Oświadczenie o bezstronności – konkursy grantowe (od września 2022 r)

POBIERZ

Oświadczenie o bezstronności – konkursy grantowe (od lutego 2018 r)

Oświadczenie o bezstronności – konkursy grantowe (od czerwca 2017 r)

Oświadczenie o bezstronności – konkursy grantowe (archiwalne)
Wniosek o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Wniosek o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Wniosek o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Wniosek o powierzenie grantu (archiwalne)
Wzór umowy o powierzenie grantu (od września 2022r)

POBIERZ

Wnioseko płatność/ Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od lutego 2018 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (od czerwca 2017 r)

Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu (archiwalne)
Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od września 2022 r)

POBIERZ

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od lutego 2018 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (od czerwca 2017 r)

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu (archiwalne)
Procedura ustalenia kryteriów wyboru grantów

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%