LEGISLACJA KRAJOWA

USTAWY Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozporządzenia dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia PROW 2014 -2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań.
USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. (Tekst jednolity-marzec 2018)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (data ostatniej modyfikacji 13.12.2016)

WYTYCZNE

Materiały i Wytyczne MRIRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEGISLACJA UE

Rozporządzenia UE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%