Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

LEGISLACJA KRAJOWA

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Tekst jednolity-styczeń 2021)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity z 21 maja 2019)
USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. (Tekst jednolity-marzec 2018)
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (tekst jednolity z lipca 2020)
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego Dziennik Ustaw
Rozporządzenie w sprawie poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
Rozporządzenie w sprawie wdrażania LSR – zmiany wrzesień 2020
Rozporządzenie w sprawie wdrażania LSR – zmiany październik 2019
Rozporządzenie w sprawie wdrażania LSR (tekst jednolity marzec 2019)
Rozporządzenie w sprawie współpracy z LGD
Rozporządzenie wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (data ostatniej modyfikacji 13.12.2016)

WYTYCZNE

Wytyczne MRIRW nr 1_1_2015 (nieaktualne)
Wytyczne MRIRW nr 2_1_2016 (nieaktualne)
Wytyczne MRIRW nr 3_1_2017
Wytyczne MRIRW nr 4_2_2017
Wytyczne MRIRW nr 5_3_2017
Wytyczne MRIRW nr 6_4_2017
Wytyczne MRIRW nr 7_1_2020

LEGISLACJA UE

Rozporządzenie UE 1303-2013
Rozporządzenie UE 1305-2013

Loading