MAŁE PROJEKTY

Beneficjent: Miejsko Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach

Tytuł operacji : Wsparcie działalności MGTS w Działoszycach poprzez zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność sportową

Dofinansowanie: 10 841,02 zł

Przedsięwzięcie to jest ważne dla mieszkańców miasta i gminy Działoszyce. Działalność Miejsko Gminnego Towarzystwa Sportowego stanowi wartość społeczną i kulturową.  Miejsko- Gminne Towarzystwo Sportowe propaguje zdrowy i ekologiczny styl życia, kształtuje zachowania prozdrowotne i zachęca do aktywnego spędzania czasu. Aby podnieść jakość życia mieszkańców,  MGTS chce podjąć wszelkich starań aby zapewnić realizację tego celu. Realizacja tego zadania zaspokoi oczekiwania społeczności lokalnej.

Beneficjent: Straż Pożarna w Dzierążni

Tytuł operacji : „Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli czas na folklor!” – Gmina Działoszyce promuje lokalne dziedzictwo kulturowe

Dofinansowanie:  41 608,18 zł

W ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji wsparcia rozwoju aktywności społecznej na rzecz promocji miejscowego dziedzictwa kulturowego. Zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne dla Orkiestry Dętej z Dzierążni oraz reprezentacyjnych strojów dla żeńskiego zespołu wokalnego ”Działoszanki”. Dla wszystkich natomiast zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Na terenie gminy zauważono wzrost aktywności kulturowej mieszkańców. Zauważono, że nastała moda na promocję lokalnego folkloru i zwyczajów zakorzenionych w tradycji Ponidzia.

Beneficjent: Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach

Tytuł operacji : Siłownia zewnętrzna – rozwijanie aktywności ruchowej społeczności lokalnej

Dofinansowanie: 25 731,57zł.

W ramach operacji zakupiono i zamontowano nowoczesną siłownię zewnętrzną na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Celem operacji jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, promocja aktywnego wypoczynku wśród społeczności lokalnej,  stworzenie warunków do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież i dorosłych.

ODNOWA WSI

Beneficjent : Gmina Działoszyce

Tytuł operacji : Remont świetlicy OSP Lipówka-Świerczyna

Dofinansowanie :   36 383,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców

Beneficjent: Gmina Działoszyce

Tytuł operacji : Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich”

Dofinansowanie:   225 252,00 zł

Remont świetlicy w Chmielowie.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Marianowie.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%