Małe projekty

Beneficjent: Uczniowski Klub Sportowy Złota

Tytuł operacji :”Zostać następcą Messiego” – wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt treningowy oraz organizacja warsztatów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Złota

Dofinansowanie: 6 345,12 zł.

W ramach operacji zaplanowano  zakup sprzętu treningowego dla dzieci i młodzieży  trenujących przy Uczniowskim Klubie Sportowym, oraz innych dzieci z gminy Złota. Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności najmłodszej społeczności lokalnej.

sprzęt sportowy
Zakup sprzętu treningowego do piłki nożnej
Turniej piłki nożnej
Warsztaty piłki nożnej dla dzieci młodzieży z gminy Złota

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Tytuł operacji : Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla zespołu „Pełczyszczanie”  w celu rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców

W ramach projektu zakupiono urządzenia  i sprzęt  w celu jego udostępniania lokalnej społeczności. Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający w skład, którego wchodził: kolumna aktywna i kolumna subwoofer, statyw kolumnowy, okablowanie, zestaw bezprzewodowy, mikser SOUNDRCRAFT

Dofinansowanie: 20 878,40 zł

Strażacki Zespół Śpiewaczy
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Pełczyszczanie

Beneficjent: Kucięba Elżbieta  Chroberz

Tytuł operacji :” Nida na wyciągnięcie wiosła” – kajakiem pływać każdy może

Dofinansowanie:  7 372,12 zł

W ramach projektu  wyposażono gospodarstwo agroturystyczne poprzez zakup kajaków z kompletnym wyposażeniem. Zakup wynikał z zapotrzebowania jaki zgłaszali turyści przebywający w tym gospodarstwie. Zainteresowane osoby podczas pobytu mogą korzystać min. z kajakowego  szlaku wodnego . Poprzez zakup kajaków wraz z osprzętem nastąpiło: zwiększenie  atrakcyjności gospodarstwa, rozpoznawalność  obszaru Ponidzia, poprawa konkurencyjności, zapewnienie dostępu do rekreacji i sportu turystom, a mieszkańcom, umożliwia  spędzania czasu wolnego.

Kajak na rzece Nida
Nida na wyciągnięcie wiosła

ODNOWA WSI

Beneficjent:  Gmina Złota

Tytuł operacji : Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chroberz.

Dofinansowanie 69 383,58 zł

 Beneficjent :Gmina Złota

Tytuł operacji : Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota

Dofinansowanie :   172 509,85 zł

MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Beneficjent : Dorota Koziara Firma handlowa DORPOL w Chrobrzu

Tytuł operacji : Budowa budynku handlowo-magazynowego oraz zakup wyposażenia-regałów magazynowych

Kwota  dofinansowania : 300 000,00 zł

Budynek handlowo-magazynowy
Budowa budynku handlowo-magazynowego

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%