Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Tablice informacyjne w poszczególnych gminach już są.

Zgodnie z zapowiedzią w poszczególnych gminach pojawiły się piękne tablice informacyjne.

Tablice promują czynny wypoczynek w całym powiecie pińczowskim oraz obrazują cenne parki krajobrazowe znajdujące się na terenie działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Realizujemy Projekt Współpracy ŚWIAT.

Miło jest nam poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2020r Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przekazała bezpłatnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie 20 sztuk rowerów wraz z zabezpieczeniami oraz stojak na rowery. Po dopracowaniu Regulaminu wypożyczania przez OSIR, rowery będą udostępniane  mieszkańcom oraz turystom.

Rowery zostały zakupione dzięki podjętej partnerskiej współpracy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE z LGD Królewskie Ponidzie z Buska Zdroju, LGD Gryf Jędrzejów, LGD Dorzecze Wisły Połaniec oraz LGD Perły Czarnej Nidy z Morawicy  w ramach realizacji projektu  pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”.

Informujemy również, że niebawem na terenie OSIR-u w Pińczowie pojawi się tablica z zaznaczonymi trasami rowerowymi. My polecamy malowniczą trasę MADONN PONIDZIA którą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej opracowała we współpracy z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Szczegóły trasy znajdziecie tutaj http://powiat.pinczow.pl/szlak-turystyczny-madonny-ponidzia,16,38,38,p.html

Projekt ten został dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

W ramach projektu ŚWIAT, tablice z trasami rowerowymi pojawią się w każdej gminie a dla uatrakcyjnienia tras, umieszczone zostaną również w poszczególnych gminach  tablice z opisem parków krajobrazowych, miejsce na odpoczynek dla turystów oraz zostaną wybudowane altany turystyczne.

W ramach projektu współpracy ŚWIAT Lokalna Grupa  Działania PONIDZIE opracowała również mapy turystyczne które częściowo zostaną przekazane do Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego  celem udostępniania zainteresowanym turystom i mieszkańcom.

Wspólnie wybraliśmy LOGO projektu ŚWIAT.

Nawiązując do ogłoszenia otwartego konkursu na logo projektu współpracy  ŚWIAT  informujemy, że decyzją pięciu przedstawicieli  projektu  LOGOTYP został wybrany.

Zwycięscy konkursu gratulujemy!

Projekt Współpracy pod nazwą „ Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ -ŚWiAT

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „ Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ –ŚWiAT. Projekt będzie realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie, Lokalną Grupą Działania Ziemia Jędrzejowska „ GRYF”, Lokalną Grupą Działania Perły Czarnej Nidy oraz Lokalną Grupą Działania Dorzecze Wisły.
Projekt ma na celu zinwentaryzowanie, uporządkowanie i oznakowanie a następnie szeroką promocję turystycznych szlaków ponidziańskich i powiślańskich na obszarze realizacji.
Projekt przyczyni się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturę szlaków na obszarze objętym projektem.

W ramach tego projektu LGD Ponidzie zamontuje w każdej z gmin powiatu pińczowskiego tablice informacyjne z oznakowaniem szlaków turystycznych i atrakcji turystycznych. Wykonane zostaną też mapy turystyczne oddzielnie dla każdej z gmin. W zakresie infrastruktury turystycznej w poszczególnych gminach planuje się budowę obiektów małej architektury.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi  113 933,27 złotych.