Projekt Współpracy pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka„ – ŚWiAT

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka„ –ŚWiAT. Projekt będzie realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie, Lokalną Grupą Działania Ziemia Jędrzejowska „ GRYF”, Lokalną Grupą Działania Perły Czarnej Nidy oraz Lokalną Grupą Działania Dorzecze Wisły.
Projekt ma na celu zinwentaryzowanie, uporządkowanie i oznakowanie a następnie szeroką promocję turystycznych szlaków ponidziańskich i powiślańskich na obszarze realizacji.
Projekt przyczyni się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturę szlaków na obszarze objętym projektem.

W ramach tego projektu LGD Ponidzie zamontuje w każdej z gmin powiatu pińczowskiego tablice informacyjne z oznakowaniem szlaków turystycznych i atrakcji turystycznych. Wykonane zostaną też mapy turystyczne oddzielnie dla każdej z gmin. W zakresie infrastruktury turystycznej w poszczególnych gminach planuje się budowę obiektów małej architektury.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi  113 933,27 złotych.

Wspólnie wybraliśmy LOGO projektu ŚWIAT.

Nawiązując do ogłoszenia otwartego konkursu na logo projektu współpracy  ŚWIAT  informujemy, że decyzją pięciu przedstawicieli  projektu  LOGOTYP został wybrany.

Zwycięscy konkursu gratulujemy!

Realizujemy kolejne etapy Projektu Współpracy ŚWIAT.

Miło jest nam poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przekazała bezpłatnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie 20 sztuk rowerów wraz z zabezpieczeniami, skrzynką narzędziową, trzema fotelikami i kaskami dla dzieci oraz stojak na rowery.

Rower damski
Rower damski
Trzy foteliki rowerowe
Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka
Kaski rowerowe dziecięce
Kaski dla dzieci

Po dopracowaniu Regulaminu wypożyczania przez OSIR, rowery będą udostępniane  mieszkańcom oraz turystom.

Informujemy również, że niebawem na terenie OSIR-u w Pińczowie pojawi się tablica z zaznaczonymi trasami rowerowymi. My polecamy malowniczą trasę MADONNY PONIDZIA którą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej opracowała we współpracy z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Szczegóły trasy znajdziecie tutaj http://powiat.pinczow.pl/szlak-turystyczny-madonny-ponidzia,16,38,38,p.html

Projekt ten został dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

W ramach projektu ŚWIAT, tablice z trasami rowerowymi pojawią się w każdej gminie a dla uatrakcyjnienia tras, umieszczone zostaną również w poszczególnych gminach tablice z opisem parków krajobrazowych, miejsce na odpoczynek dla turystów oraz zostaną wybudowane altany turystyczne.

W ramach projektu współpracy ŚWIAT Lokalna Grupa  Działania PONIDZIE opracowała również mapy turystyczne które częściowo zostaną przekazane do Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego  celem udostępniania zainteresowanym turystom i mieszkańcom.

Tablice informacyjne w poszczególnych gminach już są.

Zgodnie z zapowiedzią w poszczególnych gminach pojawiły się piękne tablice informacyjne.

Tablice promują czynny wypoczynek w całym powiecie pińczowskim oraz obrazują cenne parki krajobrazowe znajdujące się na terenie działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Dostarczone zostały mapy

Opracowaliśmy projekty i zamówiliśmy mapy turystyczne. Mapy dotarły do biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie. Część map przekazaliśmy do Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego i Centrum Informacji Turystycznej.

Mapa Działoszyce

Mapa Kije

Mapa Michałów

Mapa Pińczów

Mapa Złota

Zamontowane zostały obiekty małej architektury

Altana w Dziewięczycach

Altana w Jakubowicach

Miejsce wypoczynku w Kijach

W styczniu 2021 roku dotarł do biura LGD Ponidzie wydany w partnerstwie 5-ciu LGD-ów przewodnik kajakowy „KRÓLESTWO NIDY” PO RZEKACH PONIDZIA I OKOLIC 

W przewodniku na 60-ciu stronach zawarte zostały informacje, zdjęcia i mapy szlaków kajakowych Nidy, Białej Nidy, Czarnej Nidy, Bobrzy, Łosośnej, Czarnej i Mierzawy.

 

Realizujemy kolejny etap: RAJD ROWEROWY PO SZLAKACH.

19 czerwca 2021r odbył się Rajd Rowerowy w ramach projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka. Przypomnijmy, że trasa wiodła z Pińczowa do Kij i z powrotem przez Chruścice, Chwałowice, Gartatowice, Stawiany. To maleńki wycinek niezwykle malowniczej trasy rowerowej MIEJSC MOCY. Po drodze Uczestnicy zatrzymali się na krótki postój w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach. W Kijach na terenie SIK Kasztelania rowerzyści otrzymali posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowe gadżety. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Rajdzie oraz Jednostce OSP Chruścice i Policji z Pińczowa za zaangażowanie oraz profesjonale zabezpieczenie imprezy.

   

Konferencja podsumowująca projekt współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka.(ŚWIAT)

W dniu 8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym ZACISZE w Krzyżanowicach Dolnych odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka” (ŚWiAT). W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście.
Podsumowując.
Na terenie powiatu pińczowskiego w ramach projektu zrealizowano zadania:
 • Stworzono ofertę turystyczną pn. „Niezwykłe szlaki Ponidzia – przeżywaj, zwiedzaj, doświadczaj”.
 • Wykonano i zamontowano tablice informacyjne o szlakach rowerowych i Parkach Krajobrazowych
 • Utworzono miejsca odpoczynku w Kijach dla osób realizujących  turystykę rowerową.
 • Utworzono miejsca odpoczynku w Jakubowicach i Dziewięczycach dla osób realizujących  turystykę rowerową.
 • Zakupiono rowery wraz z zabezpieczeniami, zestawem do naprawy i stojakiem
 • Utworzono bezpłatny punkt wypożyczenia rowerów.
 • Zorganizowano Rajd rowerowy po szlakach z  Pińczowa do Kij.
 • Wykonano, dostarczono mapy z naniesionymi szlakami rowerowymi i przekazano je nieodpłatnie do gmin, punktów informacji turystycznej
 • Przeniesiono treści kartograficzne map na tablice informacyjne, które ustawione zostały w miejscach na terenie poszczególnych gmin.

W ramach wspólnych działań utworzono spot  promujący projekt . Zachęcamy do obejrzenia filmu :   https://youtu.be/jEm8x6ngGYg

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%