Zapytanie ofertowe 01/2020/ŚWIAT z dnia 24.03.2020 w przedmiocie usługi – wykonanie dostarczenie i montaż Altan drewnianych dla LGD Ponidzie w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”

Pobierz

Zapytanie  ofertowe

Załącznik 1 – formularz oferty Wykonawcy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – doświadczenie

Załącznik 4 – klauzula RODO

Załącznik 5 – wzór umowy 

Wyniki

Zapytanie ofertowe  1/2018/KP z dnia 20.07.2018 dla  Animatora  w ramach projektu  Kreator Przedsiębiorczości

Pobierz:

Zapytanie ofertowe nr 12018 KP dla Animatora

Załącznik nr 1 formularz ofertowy do zapytania Animator

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiazań do zapytania Animator

Załacznik nr 3 ogólna klauzula informacyjna dostawca usług

Protokół wyboru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.07.2017
Składanie ofert dla dwóch ekspertów -członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
Pobierz:
Zapytanie 5_2017_RPOWS
Zal_1_oferta_do_zapytania_5
Zal_2_zyciorys_do_zapytania_5
Zal_3_oswiadczenie_do_zapytania_5
Protokół z przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS
Protokół do zapytania 5_2017_RPOWS

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.07.2017
Składanie ofert na przeprowadzenie doradztwa dot.opracowania Biznes Planów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
Pobierz:
Zapytanie 4 WUP
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zmiana w treści zapytania 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017r.
Zmiana w treści zapytania 4_2017_RPOWS pkt.VIII
Zmiana w treści zapytania 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017r.
Zmiana w treści zapytania 4_2017_RPOWS pkt III
Protokół z przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS
Protokół do zapytania 4_2017_RPOWS

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.06.2017
Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie
Pobierz:
Zapytanie 3 WUP
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Protokół z przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego nr 3/2017/RPOWS
Protokół do zapytania 032017RPOWS

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.06.2017
Świadczenie usługi na stanowisku doradcy zawodowego /psychologa w projekcie LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie
Pobierz:
Zapytanie ofertowe WUP 2
zał 1 LGD
zał 2 LGD
zał 3 LGD
zał 4 LGD
Protokół z przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS
Protokół do zapytania 22017RPOWS

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.06.2017
Świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie
Pobierz:
Zapytanie ofertowe WUP
zał 1
zał 2
Protokół z przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWS
Protokół do zapytania ofertowego 12017RPOWS

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.03.2017
Opracowanie projektu graficznego i wydruk folderu promocyjnego dla Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE
Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – folder
Odpowiedzi-na-pytania-do-zapytania-ofertowego-z-dnia-01.03.2017-r-3

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.10.2016
Opracowanie projektu graficznego i wydruk kalendarzy na rok 2017
Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – kalendarz

Zapytanie ofertowe – wyniki
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.07.2016
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – szkolenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE – WYNIKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.07.2016
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – szkolenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE – WYNIKI
Zapytanie zostało unieważnione

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.06.2016
Wykonanie tablicy informacyjnej do siedziby biura

Pobierz:
Zapytanie ofertowe-Tablica informacyjna
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Wykonanie tablicy informacyjnej do siedziby biura – WYNIKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2016
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej
poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.
Pobierz: Zapytanie_Ofertowe
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020. – KOREKTA
Pobierz: Skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej – WYNIKI

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%