Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

POBIERZ DOKUMENT


GRANTY

Wniosek o powierzenie grantu-od od września 2022 roku
Wniosek o powierzenie grantu-od 10 lutego 2018 roku
Wniosek o powierzenie grantu-nieaktualny
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu-od 10 lutego 2018 roku
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu-nieaktualna
Wzór umowy powierzenia grantu-od od września 2022 roku
Wzór umowy powierzenia grantu-od 10 lutego 2018 roku
Wzór umowy powierzenia grantu-nieaktualna
Wniosek o płatność/Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu-od od września 2022 roku
Wniosek o płatność/Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu-od 10 lutego 2018 roku
Wniosek o płatność/Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu-nieaktualny
Monitoring operacyjny
Karta rozliczenia czasu pracy własnej świadczonej nieodpłatnie

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%