MAŁE PROJEKTY

 Beneficjent: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Tytuł operacji : „Nasze dobre, ponidziańskie

Dofinansowanie: 15 252,04 zł.

Celem operacji była organizacja dla KGW z terenu Ponidzia zajęć o charakterze warsztatowym lub edukacyjnym podnoszących świadomość biznesową ,kształtujących postawy proekologiczne  , uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej  i tworzenie nowych produktów turystycznych  bazujących na wartościach dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego  Ponidzia . Warsztaty skierowane były do członkiń  KGW z terenu Ponidzia.

Organizacja warsztatów miała na celu działanie na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości i  świadomości biznesowej członkiń KGW z terenu Ponidzia.

Kobiety przy kole garncarskim
Warsztaty garncarskie
Uczestnicy przy kole garncarskim
Warsztaty garncarskie

Beneficjent: Stowarzyszenie Klub Wodny KON TIKI w Pińczowie

Tytuł operacji: Odbudowa stanicy wodnej na Zalewie pińczowskim – zakup sprzętu wodnego

Dofinansowanie: 27 814,73 zł.

Operacja ma na celu zakup sprzętu sportowego do uprawiania sportów wodnych.

Projekt ma na celu wskrzeszenie „ikony Ponidzia” jaką niegdyś był Klub Wodny Kon Tiki. Priorytetowym celem jest stworzenie infrastruktury turystycznej do uprawiania sportów wodnych na terenie zbiornika Zalewu pińczowskiego i promocja regionu Ponidzie oraz produktów turystycznych jakimi są sporty wodne.

kajaki na przystani
Zakup sprzętu wodnego.
spływ kajakowy
Promocja sportów wodnych

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Tytuł operacji : Organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną oraz promujących segregację odpadów komunalnych

Dofinansowanie: 37 589,57 zł.

Celem działania było  zwiększenie odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo-krajobrazowe oraz realizacja przedsięwzięcia „W ZGODZIE Z NATURĄ”. Przeprowadzone zostały szkolenia  oraz warsztaty  podnoszące świadomość ekologiczną.

szkolenie z segregacji śmieci
Segregacja śmieci – już to potrafię
uczestnicy konkursu segregacji śmieci
Warsztaty ekologiczne promujace segregację

ODNOWA WSI

Beneficjent : Gmina Pińczów

Tytuł operacji : Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle

Dofinansowanie : 207 529,60 zł

Budynek świetlicy w Bogucicach Pierwszych
Wyremontowany budynek świetlicy
sala świetlicy w Gackach z wyposażeniem
Wyremontowana i doposażona sala świetlicy Gacki Osiedle

RÓŻNICOWANIE

Beneficjent: Marian Markiewicz Winiary Gaik

Tytuł operacji: Zakup koparko-ładowarki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Operacja wpłynęła  na realizację celu szczegółowego „Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej”. Celem operacji jest tworzenie dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem. W wyniku realizacji operacji zarejestrowana zostanie działalność pozarolnicza .W ramach samo zatrudnienia zostało stworzone jedno miejsce pracy.

koparko -ładowarka przy pracy
Zakup koparko-ładowarki

Beneficjent : Sławomir Zachariasz, Zagórzyce

Tytuł operacji : Zakup ciągnika oraz maszyn rolniczych w celu świadczenia usług dla gospodarstw rolnych

Kwota dofinansowania: 99 800,00 zł

Beneficjent : Piotr Ryszard Placek, Orkanów

Tytuł operacji : Zakup kombajnu  zbożowego

Kwota dofinansowania : 100 000,00 zł

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%