Plan włączenia społeczności
Harmonogram spotkań
Arkusz pomysłu
Ankieta na konsultacje
Analiza SWOT
Cele i przedsięwzięcia do konsultacji
Karta uwag
Umowa o przyznaniu pomocy

Loading