Plan włączenia społeczności
Harmonogram spotkań
Arkusz pomysłu
Ankieta na konsultacje
Analiza SWOT
Cele i przedsięwzięcia do konsultacji
Karta uwag
Umowa o przyznaniu pomocy

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%