Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Dziękujemy za udział w Rajdzie Rowerowym.

19 czerwca 2021 odbył się Rajd Rowerowy w ramach projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka. Przypomnijmy, że trasa wiodła z Pińczowa do Kij i z powrotem przez Chruścice, Chwałowice, Gartatowice, Stawiany. To maleńki wycinek niezwykle malowniczej trasy rowerowej MIEJSC MOCY. Po drodze Uczestnicy zatrzymali się na krótki postój...

Czytaj więcej...

LGD PONIDZIE zaprasza na Rajd Rowerowy.

LGD PONIDZIE serdecznie zaprasza 19 czerwca 2021 r . na Rajd Rowerowy w ramach projektu ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA . Trasę rajdu prześledzicie tutaj https://goo.gl/maps/oGZ4PXPULECc6SmD9  Regulamin i karty zgłoszenia tutaj Załacznik 1 Regulamin rajdu    Zał do regulaminu nr 1 deklaracja udziału w rajdzie _19 czerwiec 2021 ŚWIAT r...

Czytaj więcej...

Informacja o pracy biura

W dniu 7 czerwca 2021 roku w godzinach 11:00 do 15:00 biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie w związku z odbywającym się Walnym Zebraniem Członków będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Groszek Pachnący</b></font>
Przyroda Ponidzia - Groszek Pachnący fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych