Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Informacja o ogłoszonym naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie  informuje, że w dniu 29.05.2020 ogłasza nabór wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63000,00 zł na jednego Beneficjenta. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. Słabska  13...

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia. 1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie: Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z...

Czytaj więcej...

Spotkania konsultacyjne dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków nr 1/2020 w zakresie : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie Lokalna Grupa  Działania PONIDZIE zaprasza na spotkania konsultacyjne dla osób fizycznych...

Czytaj więcej...

Zakończenie projektu Kreator Przedsiębiorczości-jako przykład zrealizowanych projektów.

Kreator Przedsiębiorczości to projekt partnerski  którego głównym założeniem był wzrost  aktywności społecznej i gospodarczej, wspieranie istniejących i nowo powstałych firm  oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Projekt  podzielono na dwa panele : Laboratorium Przedsiębiorczości skierowane do dzieci i młodzieży oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skierowane do firm...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Bodziszek Lakowy</b></font>
Przyroda Ponidzia - Bodziszek Lakowy fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych