Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych do naboru 2/2022 -Infrastruktura

W związku z ogłoszonym naborem nr 2/2022 w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej informujemy o terminach spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami w poszczególnych gminach : Harmonogram spotkań konsultacyjnych  w gminach  dot. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Nazwa gminy...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze 2/2022 -Infrastruktura

Informujemy, że Zarząd LGD Ponidzie ogłosił nabór wniosków 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lubrekreacyjnej, lub kulturalnej.Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:od 06.06.2022 do 20.06.2022 Pełna dokumentacja naboru dostępna jest tutaj: Ogłoszenia o naborach oraz wyniki | Lokalna Grupa Działania PONIDZIE (lgdponidzie.pl)  Wzory wniosków...

Czytaj więcej...

Ankieta dla Mieszkańców.

Drodzy mieszkańcy. Prosimy  o wypełnienie ankiety dla mieszkańców która znajduje się  pod ww linkiem https://forms.gle/RTiBomgTMop6MGRL6 Badanie ma na celu sprawdzenie osiągniętych wskaźników oraz ocenę skuteczności, efektywności i oddziaływania w stosunku do założeń. Informacje z ankiet pozwolą nam również jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Sukcesja wtórna roślinności</b></font>
Przyroda Ponidzia - Sukcesja wtórna czyli powrót naturalnej roślinności drzew i krzewów na obszarze gdzie zaprzestano upraw rolniczych fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych