Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące naboru nr 2/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Uwaga ! Udział w spotkaniu możliwy jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym na adres biuro@lgdponidzie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 03.11.2020 do godziny 15.00. Informacje o naborze można...

Czytaj więcej...

Informacja.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem...

Czytaj więcej...

Zakończenie projektu współpracy KREATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI.

30 września 2020 zakończyliśmy realizację projektu Kreator Przedsiębiorczości.  Prezentujemy publikację przedstawiającą zrealizowane  zadania oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty. Projekt realizowało 20 LGD-ów a osiągnięte wskaźniki okazały się być lepsze, niż było to zaplanowane.   Miłej lektury ! Link do publikacji

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Wierzbowa Aleja</b></font>
Przyroda Ponidzia - Wierzbowa Aleja fot. M. Wrzoskiewicz<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych