Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Informuję, że 20 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Słabska 13, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE. Planowana tematyka zebrania: 1. Otwarcie obrad 2. Stwierdzenie kworum 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2019 –...

Czytaj więcej...

Przykłady zrealizowanych operacji.

W lipcu 2018 Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  ogłosił nabór wniosków nr 1/2018 o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia „Aktywnie na Ponidziu”. Wysokość  dostępnych środków w ramach naboru wynosiła  300 tyś złotych. Granty otrzymało 11 organizacji  z terenu działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.Projekty realizowano w 2019 roku. Odbyły się...

Czytaj więcej...

Konsultacje zmian LSR.

Zgodnie z ustaleniami na warsztatach refleksyjnych w lutym oraz na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w marcu bieżącego roku, wprowadzamy zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w celu zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji przedsięwzięcia 1.2.1 Spotkania na Ponidziu. W związku z powyższym rozpoczynamy procedurę aktualizacji...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - bez koralowy</b></font>
Przyroda Ponidzia - bez koralowy, dziki bez koralowy fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych