Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w gminie Złota.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, tworzenia miejsc pracy Beneficjenci z gminy Złota pozyskali dofinansowania za pośrednictwem LGD PONIDZIE  m.in. na: Szkolenie członków organizacji pozarządowych  z terenu gminy Złota w zakresie Pilarz /Drwal -12 osób Twórcze warsztaty: Papierowa wiklina Decupage czyli drugie życie zwykłych przedmiotów...

Czytaj więcej...

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022- 2030. ANKIETA

Urząd Miejski w Pińczowie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030 Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z...

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE pozyskała dodatkowe środki dla obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 19 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca uroczyście podpisali aneksy z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W imieniu Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE umowę  podpisał  Prezes Zarządu Janusz...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Kwiat bagienny</b></font>
Przyroda Ponidzia - Kwiat bagienny fot. Łukasz Gajerski<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych