Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

XII KONGRES STOWARZYSZEŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Pod hasłem „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”, 17 października w Filharmonii Świętokrzyskiej, już po raz dwunasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Zainteresowani udziałem w Kongresie mogą zgłaszać się...

Czytaj więcej...

Zapraszamy na II Forum Konferencyjne dla Przedsiębiorców

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk zapraszają przedsiębiorców do udziału w konferencji: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH I AKTUALNE  MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRM Kielce, 11 października 2018 r. Hotel Kongresowy (dawny Exbud), al. Solidarności 34, Kielce Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz...

Czytaj więcej...

Poradnik dla Wnioskodawców PROW 2014-2020

Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o  ,,Pomoc ma rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła ,,Poradnik dla Wnioskodawców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 6.2 Pomoc na Rozpoczęcie Pozarolniczej Działalności Gospodarczej  na obszarach wiejskich ” Zachęcamy do zapoznania się z...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Kwiat bagienny</b></font>
Przyroda Ponidzia - Kwiat bagienny fot. Łukasz Gajerski<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych