Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027.

W dniach 21,27,28 czerwca oraz 11 lipca w Złotej, Kijach, Pińczowie, Michałowie i Działoszycach   odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia....

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla mieszkańców powiatu pińczowskiego.

W dniu 11.07.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych powiatu pińczowskiego do Domu Ariańskiego, ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-400 Pińczów, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym...

Czytaj więcej...

Za nami I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o ZŁOTĄ MIOTŁĘ.

3 lipca 2022 r Ponidziańskie Czarownice z powiatu pińczowskiego zleciały do Kwaszyna, aby powalczyć o Złotą Miotłę. Było kolorowo, smacznie, wesoło i tanecznie. Koła Gospodyń Wiejskich wykazały się ogromną pomysłowością, zaangażowaniem i oryginalnością. To wspaniały przykład aktywizacji mieszkańców oraz promocja naszego regionu. Zapraszamy na wydarzenie za rok!

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Bodziszek Lakowy</b></font>
Przyroda Ponidzia - Bodziszek Lakowy fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych