Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Regulaminy LGD PONIDZIE

Regulamin walnego zebrania
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady 05.12.2019
Regulamin Rady
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Biura (Zmiana siedziby)
Regulamin Biura

Procedury LGD PONIDZIE

Procedura rekrutacji pracowników

Statut LGD PONIDZIE

Statut zaktualizowany 09.06.2015

Loading