O projekcie.

Dnia 19 stycznia 2018 r 21 Lokalnych Grup Działania zawarło Partnerską umowę współpracy pn
,,Kreator Przedsiębiorczości’’. Liderem koordynującym projekt jest Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest wzrost aktywności społecznej i gospodarczej , promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej ,wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
Cel o którym mowa odpowiada na cele poszczególnych Partnerskich LGD określonych w ich LSR na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie realizuje:
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD
Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Na realizację projektu współpracy LGD Ponidzie przeznaczyło kwotę 156 462,00 zł

W ramach Kreatora Przedsiębiorczości na terenie działania LGD PONIDZIE powstanie Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w którym mieszkańcy uzyskają między innymi wsparcie/pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych oraz wsparcie księgowe. Beneficjenci Kreatora będą mogli podnieść /uzupełnić/poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą szkoleń /kursów /warsztatów co przyczyni się do rozwoju/ tworzenia postaw przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy na terenie obszaru LGD. Poprzez zorganizowane szkolenia/ warsztaty/kursy zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie edukacji.

Projekt współpracy będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r do 31 maja 2020 r.

Partnerzy projektu współpracy:
Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Lokalną Grupa Działania „Białe Ługi”
Lokalną Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska”
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
Lider Zielonej Wielkopolski
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,
LGD „Korona Sądecka”
„Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń

Dnia 10 lipca 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn: „Kreator Przedsiębiorczości”. Będzie to projekt realizowany przez 20 Lokalnych Grup Działania z Polski i jedna ze Słowacji. W ramach projektu utworzymy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z usług doradczych: finansowo – księgowych, animatora. Zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne dla przedsiębiorców na teren partnerskich LGD, które pozwolą zdobyć wiedzę i zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działalności w innych regionach Polski.

https://www.swietokrzyskie.pro/lgd-kreatorzy-przedsiebiorczosci-z-unijnym-dofinansowaniem/

http://www.itv.sejmik.kielce.pl/

Zapraszamy do Biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul: Słabska 13, lok nr 2,  28-400 Pińczów  codziennie w godzinach :

Doradca Animator:  od 11.00 -15.00

Doradca Księgowa: w każdy wtorek  od 11.00 -13.00

Uwaga! Każda osoba zgłaszająca się do LCWP musi złożyć ankietę /wywiad w celu określenia potrzeb .W przypadku dużej ilości osób chętnych na spotkanie z księgową będzie decydowała data zgłoszenia.

Ankieta do pobrania  tutaj  wywiad ankieta dla beneficjentów LCWP_2  lub w bezpośrednio w biurze LCWP.

Kontakt z biurem : tel 41 3577347

Przypominamy, że w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości trwają zapisy na pierwszy z organizowanych kursów : Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu, każdy uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Zapisy osobiście w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości adres:Pińczów, ul. Słabska 13, do dnia 30.09.2018 r.

Serdecznie zapraszamy !

Informacja o zakończonym kursie.

Informujemy,że 15 osób zakończyło pozytywnie kurs w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV .Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty.

Gratulujemy i równocześnie zapraszamy do udziału w projekcie kolejne osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.Kolejne kursy : operator żurawi przenośnych ,operator wózka podnośnikowego odbędą się w terminie styczeń -czerwiec 2019 r. Mamy jeszcze wolne miejsca ! Zapraszamy!

Uwaga! Informacja o dodatkowym dniu doradztwa w grudniu.

Informujemy, że  1 grudnia (sobota) w  godzinach od  7.00 do 15.00  Doradca Animator będzie pełnił dyżur w Lokalnym Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości ul. Słabska 13, pokój nr 2.

Przypominamy,że Doradca Animator  pełni dyżur w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 11.00 do 15.00.  Doradca księgowa udziela porad w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00

Wszystkie porady są bezpłatne.

Serdecznie  zapraszamy.

Informacja o zmianie godzin dyżurów w grudniu .

Informujemy, że w miesiącu grudniu  2018 Doradca Księgowy będzie pełnił dyżur w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 14.00

Zapraszamy.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Zapraszamy Mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące działania  Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 w Ośrodku Szkolno -Wypoczynkowym,,ZACISZE” Krzyżanowice 13.

Na spotkaniu zostaną omówione m.in. nabory na najbliższe kursy oraz zasady uczestnictwa w kursach zorganizowanych w ramach działania LCWP.

Serdecznie zapraszamy.

Uwaga ! Bezpłatne kursy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego  do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .W ramach projektu współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości” organizujemy bezpłatne kursy.Szczegóły na plakacie:

 

 

Spotkanie dla organizacji pozarządowych.

W dniu 15 maca 2019 odbyło się spotkanie zorganizowane dla organizacji pozarządowych.
Uczestnicy, zapoznali się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji i rozliczeń podatkowych w ramach działania Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Spotkanie poprowadziła Pani Krystyna Marzec Doradca Księgowy Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach spotkania uczestnikom została przybliżona działalność LCWP oraz jej cele.Poinformowano również o odbywających się kursach i możliwościach pozyskania dofinansowań z różnych programów .

Dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa Animatora oraz Księgowej w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Rozpoczęliśmy kolejne kursy.

W dniach 16 i 17 marca 2019 r. 37 Beneficjentów Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło kusy: operator wózka podnośnikowego i operator żurawi przenośnych. Kursy zakończą się w kwietniu a każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Przypominamy, że już w czerwcu zorganizujemy kolejny kurs Pilarz Drwal dla 15 osób. Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się w siedzibie LCWP, ul.Słabska 13, pok.2 w godzinach od 11.00 do 15.00

Szkolenie informacyjne pn. ,,Dofinansowanie z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 roku”

W dniu 10 kwietnia w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Pińczowie ul. Słabska 13, odbyło się szkolenie informacyjne pn. ,,Dofinansowanie z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 roku”

Szczegółowo zostały omówione  konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. ogłoszone 29 kwietnia 2019 r.

Szkolenie zostało zorganizowane  przy współpracy ze specjalistami  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Buska Zdroju.

Przypominamy, że w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Słabska 13, pok 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 dyżur pełni Doradca Animator, który udzieli informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowań z funduszy europejskich. W każdy wtorek w godz.  od 11.00 do 13.00 dyżur pełni Doradca Księgowa, która  udzieli informacji, porady w zakresie prowadzenia działalności, podatków, składek zus, sposobów rozliczania działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych.

Doradztwo w Biurze LCWP jest bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA.

Informujemy, że Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości nie będzie czynne w dniu 26.04.2019 r oraz w dniu 10.05. 2019 r. i 16.05.2019 r

 

Zakończenie kolejnych kursów.

Informujemy , że w kwietniu zakończyliśmy  kolejne kursy zorganizowane w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości.

Były to kursy:

  • Operator żurawi przenośnych IIŻ -18 uczestników
  • Operator wózka podnośnikowego -19 uczestników

To już trzeci kurs dzięki któremu mieszkańcy powiatu pińczowskiego  mogli uzupełnić lub  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe .

Wszystkich uczestnikom gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja.

Informujemy,że w dniu 19.06.2019 biuro LCWP będzie nieczynne.Za utrudnienia przepraszamy.

KURS PILARZ -DRWAL.

W ramach realizacji III Etapu projektu Kreator Przedsiębiorczości Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w  kursie PILAR -DRWAL. Osoby chętne do udziału w kursie zapraszamy do biura projektu Pińczów ul. Słabska 13 lok 2  w celu wypełnienia ankiety.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz od 11.00 do 15.00

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczynamy kurs Pilarz drwal.

Informujemy, że 6 lipca 2019 r. rozpoczynamy czwarty  kurs  organizowany w ramach projektu ,,Kreator Przedsiębiorczości’’

W trzech poprzednich kursach tj:

  • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kW
  • Kurs operator żurawi przenośnych,
  • Operator wózka podnośnikowego

wzięło udział  aż 52 osoby. W czwartym kursie Pilarz –drwal  udział weźmie 17 osób.

Pierwsze spotkanie osób zakwalifikowanych na Kurs Pilarz-drwal  odbędzie się  6 lipca godz.8  w  Ośrodku  Kształcenia Zawodowego w Pińczowie , ul Żwirki i Wigury 40.

Serdecznie zapraszamy.

Dyżury Animatora w lipcu.

Animator Doradca pełni dyżur w LCWP w miesiącu lipcu w każdy roboczy  dzień tygodnia w godzinach:

od 1 do 31 lipca w godzinach  od 11.00 do 15.00

UWAGA !

8 i 10  lipca LCWP nieczynne.

 

INFORMACJA.

 

Informujemy, że w dniach 13 sierpnia 2019 r. i 20 sierpnia 2019 r.  Doradca Księgowy Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości nie będzie udzielał porad.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapraszamy w pozostałe wtorki w godzinach od 11.00 do 13.00 .

W dniu 16.08.2019 LCWP nieczynne.

 

Zakończyliśmy  kurs Pilarz-Drwal.

W dniu 26.09.2019 17 osób zakończyło kurs Pilarz Drwal i uzyskało kwalifikacje do pracy w zawodzie pilarz DRWAL.Wszystkim uczestnikkom kursu gratulujemy.

To już 4 ze zorganizowanych kursów organizowanych w ramach Kreatora Przedsiębiorczości.Przypominamy ,że w ramach projektu aż 69 osób z terenu powiatu Pińczowskiego uzyskało kwalifikacje zawodowe w ramach odbytych kursów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !

Zmiana w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy zmiany w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Od dnia 6 kwietnia  do odwołania  doradztwo w biurze  odbywać się będzie tylko telefonicznie.

Doradca Animator  jest dostępny w godzinach pracy biura czyli  od 11.00 do 15.00  od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 692090356

Doradca Księgowy w każdy wtorek w godz od 11.00 do 13.00 pod numerem telefonu 41 3577347.

Zachęcamy również do kontaktu mailowego:  biuro@lgdponidzie.pl

Podsumowanie projektu Kreator Przedsiębiorczości.

Kreator Przedsiębiorczości to projekt partnerski  którego głównym założeniem był wzrost  aktywności społecznej i gospodarczej, wspieranie istniejących i nowopowstałych firm  oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Projekt  podzielono na dwa panele : Laboratorium Przedsiębiorczości skierowane do dzieci i młodzieży oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skierowane do firm istniejących, nowopowstałych oraz do organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy utworzono łącznie 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości w tym jedno w Pińczowie.

W tym celu  wyremontowano oraz wyposażono w niezbędne sprzęty i urządzenia pomieszczenie mieszczące się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Od sierpnia 2018 roku do maja 2020 z bezpłatnych usług doradczych w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skorzystały aż 194 osoby.

W ramach działania LCWP zorganizowano również 4 bezpłatne kursy które ukończyło 69 osób.

Były to:

Kurs Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV  15 osób

Operator żurawi przenośnych dla 18 osób

Operator wózków podnośnikowych dla 19 beneficjentów  

Pilarz – drwal  17 osób.

Jeszcze tylko do 29 maja br. doradcy Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będą świadczyć nieodpłatne doradztwo w zakresie księgowości oraz pozyskania funduszy na podejmowanie,rozwój działalności.Serdecznie zapraszamy. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w innych projektach których inicjatorem jest Lokalna Grupa Działania PONIDZIE.

PUBLIKACJA .

Publikacja jest podsumowaniem działań wszystkich LGD-ów biorących udział w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią .

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – fotorelacja

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%