Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Deklaracje członkowskie

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby fizycznej
Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby prawnej
Wzór rekomendacji dla osoby fizycznej

Loading