Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy Dyrektor
Opis stanowiska pracy specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
Opis stanowiska pracy specjalista ds. wdrażania LSR
Opis stanowiska pracy Specjalista ds. zarządzania projektami

Plan szkoleń członków Rady i pracowników

Plan szkoleń członków Rady i pracowników

Loading