MAŁE PROJEKTY

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowic

Tytuł operacji : „Kwiatki, bratki i stokrotki” – organizacja warsztatów rękodzielnictwa i imprezy promującej lokalną przedsiębiorczość

Dofinansowanie: 9 474 ,24 zł.

Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkańców gminy Kije oraz wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez  wspólne działanie na rzecz poprawy lokalnej przedsiębiorczości. Na warsztaty  mogli przyjść wszyscy chętni . Warsztaty były bezpłatne. Poprzez organizowanie warsztatów oraz spotkań zaangażujemy społeczność lokalną do nowych działań i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Kije.

Mieszkańcy Włoszczowic na warsztatach
Małe projekty
Wystawa ozdób

Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji : Reaktywacja orkiestry dętej w Kijach

Dofinansowanie: 36 400,00

Projekt ma na celu nawiązanie do okresu gdzie na terenie gminy działała orkiestra dęta. Kultywując tradycje i pamięć o niej społeczeństwo w gminie Kije chciało reaktywować  kapelę ludową w Kijach.

Orkiestra
Małe projekty

Beneficjent: Gmina Kije

Tytuł operacji: Organizacja zajęć o charakterze warsztatowym dla mieszkańców gminy Kije

Dofinansowanie:  34 848,00 zł

Projekt zakładał organizację cyklu szkoleń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy Kije. Przedsięwzięcia będą realizowane nie tylko dla społeczności lokalnej z terenu gminy Kije, ale również dla mieszkańców całego powiatu pińczowskiego zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych. Tematyka szkoleń będzie różnorodna i dostosowana do danej  grupy. Warsztaty będą miały charakter panelów tematycznych np. panel artystyczny będzie obejmował warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne. Panel sportowy będzie obejmował fitness, zajęcia z samoobrony i zajęcia na obiektach sportowych.

ODNOWA WSI

Beneficjent : Gmina Kije

Tytuł operacji : Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach

Dofinansowanie : 39 599,00 zł

Celem projektu jest świadome i aktywne społeczeństwo, które jest warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej mieszkańców.

Sala świetlicy
Odnowa wsi
Budynek świetlicy
Odnowa wsi

Beneficjent : Gmina Kije 

Tytuł operacji : Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów miejscowości Kije i Włoszczowice

Dofinansowanie : 497 350,00 zł

Miejsce pamięci na cmentarzu
Odnowa wsi
Odnowiony parking
Odnowa wsi
Zagospodarowane centrum wsi, staw, wiata, boisko
Odnowa wsi
Budynek świetlicy
Odnowa wsi

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%