MAŁE PROJEKTY

Beneficjent: Gmina Michałów

Tytuł operacji : Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Michałów

Dofinansowanie:   24 694,34 zł

W ramach projektu uporządkowano i zagospodarowano teren wokół rzeki Mierzawy. Przed rzeką utworzono małą plażę i stworzono molo oraz zamontowano ławeczki do siedzenia. Projekt jest nowatorski  na  terenie gminy, dzięki  atrakcyjnemu położeniu może powstać ciekawa baza turystyczna na Ponidziu. Zaplanowano stworzenie jednego z najpopularniejszych obiektów rekreacyjno-imprezowych na terenie Ponidzia.

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

Tytuł operacji: Poznaj mnie poznaj siebie- warsztaty kulturalne w 2012-2014

Dofinansowanie: 12 593,60 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru Ponidzia oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez  organizację warsztatów kulturalnych. Projekt jest zgodny z celami  Osi 3 PROW w zakresie  poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Beneficjent: Gmina Michałów

Tytuł operacji: Utworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy Michałów

Dofinansowanie:   20 662,00 zł

Gmina Michałów w ramach niniejszego projektu  zagospodarowała  posiadany teren poprzez zakup i oznakowanie elementów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W tym celu  utworzono ścieżki zdrowia na terenie Gminy Michałów. Stworzono ciąg ścieżek  zdrowia  w miejscowościach Węchadłów, Tomaszów, Kołków, Wrocieryż, Tur Górny, który rozciąga się przez całą gminę tworząc nową bazę turystyczną  Ponidzia i uzupełnia już istniejącą. Aktywny wypoczynek i rekreacja stwarzają olbrzymie pole swobodnego spędzania wolnego czasu.

Plac zabaw
Utworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy Michałów
Stolik i ławeczki z drewnianych bali
Element ścieżki zdrowia

ODNOWA WSI

Beneficjent :Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

Tytuł operacji :Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach

Dofinansowanie : 60 732,76 zł

Budynek świetlicy
Plac zabaw dla dzieci
Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach

Beneficjent : Gmina Michałów

Tytuł operacji : Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie

Dofinansowanie : 497 350,00 zł

Budynek świetlicy
Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie
Pomieszczenie świetlicy

RÓŻNICOWANIE

Beneficjent : Anna Kowalczyk Tomaszów

Tytuł operacji : Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń

Kwota dofinansowania : 44 190,00 zł

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%