Małe projekty

Beneficjent: Powiat pińczowski

Tytuł operacji: W „Krainie kamienia i mięty” czyli jesienny jarmark różności w Pińczowie

Kwota dofinansowania: 20326,52 zł

Operacja  „W krainie mięty i kamienia „czyli  jesienny jarmark różności w Pińczowie ,październik 2014  zaplanowana została jako wydarzenie promocyjne  obejmujące promocję potencjału gospodarczego obszaru powiatu pińczowskiego , tożsamego z obszarem działania LGD Ponidzie . Dlatego też  operacja składa się z dwóch elementów zespolonych ze sobą . Jednym jest organizacja plenerowej wystawy potencjału gospodarczego-biznesowego  obszaru LGD  a drugim elementem jest organizacja spartakiady biegowej  w celu przyciągnięcia gości , widzów z poza obszaru  powiatu pińczowskiego , potencjalnych nabywców.

Beneficjent: Powiat pińczowski

Tytuł operacji: Wydanie publikacji „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego”

Kwota dofinansowania : 19440,00 zł

Publikacja „Pośród lasów, łąk i pól powiatu pińczowskiego” ma promować lokalne dziedzictwo przyrodnicze, w tym obszar Natura 2000.Promocja walorów przyrodniczych, potencjału drzemiącego w Naturze jest podstawowym elementem pobudzenia społeczeństwa do działań społecznych i gospodarczych, do prób wykorzystania zasobów lokalnych.

Beneficjent : Powiat pińczowski

Tytuł operacji: Punkt bezpłatnego dostępu  bezprzewodowego Internetu  dla lokalnej społeczności.

Kwota dofinansowania : 31 520,00 zł

Na obszarze LGD Ponidzie nie ma miejsca gdzie mieszkańcy i goście obszaru LGD Ponidzie mieliby swobodny bezpłatny dostęp do Internetu. Zakładany cel operacji to umożliwienie mieszkańcom terenu LGD Ponidzie korzystania z nieodpłatnego   Internetu ma wpłynąć na rozwój społeczeństwa lokalnego. Podstawą rozwoju dziś jest korzystanie z Internetu – informacji w nich zawartych, promowania się przez Internet, gdyż Internet dociera niemal w każdy zakątek nie tylko kraju ale i świata.  Lokalizacja stanowiska – hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie  jest najbardziej właściwa na obszarze LGD Ponidzie. Obiekt czynny jest codziennie – 7 dni w tygodniu od rana do godzin wieczornych.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%