Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z - edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (od 3 września 2016), (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja 3z - pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- (od 3 września 2016), (archiwalny)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- pdf (archiwalny)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017) (archiwalna)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 7 lutego 2017), (archiwalna)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 23 listopada 2016), (archiwalna)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalna)

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN - edytowalny wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017)
BIZNESPLAN -(archiwalny)
 BIZNESPLAN - (archiwalny)
BIZNESPLAN wersja 3z - pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
BIZNESPLAN-pdf, (archiwalny)
 BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)
BIZNESPLAN TABELE wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017)
BIZNESPLAN TABELE (od 6 lutego 2017), (archiwalne)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU wersja 3z (obowiązuje od 16.10.2017)  
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 6 lutego 2017), (archiwalne)
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 5 października 2016), (archiwalne)

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY wersja 4z (obowiązuje od 30.05.2018)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017), (archiwalna)
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf,
 UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY wersja 4z (obowiązuje od 30.05.2018)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (obowiązuje od 16.10.2017), (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z-edytowalny (obowiązuje od 06.06.2019)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-edytowalny (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny, (archiwalny)
 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 4z-pdf (obowiązuje od 06.06.2019)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3z-pdf (obowiązuje od 16.10.2017)
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf (archiwalny)
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur (obowiązuje od 16.10.2017)
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 4.z (obowiązuje od 06.06.2019)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 3.z (obowiązuje od 16.10.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (od 01.06.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (od 16.03.2017)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (17.02.2017)  
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)=
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU
INFORMACJA POMOCNICZA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU

INFORMACJA MONITORUJĄCA

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-4z (pdf)
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu-4z (xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu-4z
Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu