Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”,

Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. 

W przypadku opisu pomysłu przedsięwzięcia – w części WIZJE – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto będzie inicjatorem realizacji przedsięwzięcia;

b) prawdopodobne miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) szacunkowy czas realizacji;

d) zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film;

e) szacowany koszt realizacji inwestycji;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia wizji;

g) informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

W przypadku opisu zrealizowanego przedsięwzięcia – w części INICJATYWY – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji, o ile jest to wiadome;

b) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) lata realizacji;

d) zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujący dobre praktyki;

e) koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów;

g) informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

Organizator przewiduje nagrody finansowe w łącznej wysokości 44000 zł brutto, dla każdej kategorii:

nagroda I stopnia – 6000 zł,

nagroda II stopnia – 5000 zł,

nagroda III stopnia – 4000 zł

7 wyróżnień po 1000 zł;

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. na adres Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 września 2023 r. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. 

Dokumenty oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

lub https://ksow.pl/aktualnosc/iii-edycja-konkursu-moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy-zapraszamy-do-udzialu

 

Aktualizacja formularzy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informujemy, że obowiązują nowe/zaktualizowane  formularze umów o przyznaniu pomocy oraz formularze wniosków o płatność oraz wniosek o przyznanie pomocy projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Wzory formularzy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

oraz na stronie www.lgdponidzie.pl w zakładce WZORY WNIOSKÓW UMÓW I INSTRUKCJE

Informacja.

Informujemy, że w dniu  09.09.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 10.30. Pracownicy biura będą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków LGD PONIDZIE.  W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu: 692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja.

W dniu 07.09.2022 r. z przyczyn technicznych biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Pracownicy będą pracować w trybie zdalnym. W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu:     692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy .

Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 9 września 2022r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Zachęcamy do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027!

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego przypominamy, że ciągle możecie się włączyć w tworzenie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Wystarczy wejść ma stronę i wypełnić arkusz pomysłu https://form.jotform.com/220856925746063 oraz ankietę https://form.jotform.com/220857313505048

Na podstawie arkuszy pomysłu oraz ankiet będziemy diagnozować obszary wsparcia w następnych latach. Strategia jest oddolna i to Państwa pomysły mogą zostać w niej zapisane a następnie finansowane i realizowane.
Zapraszamy serdecznie !

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje zmian-Kryteria wyboru grantobiorców.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza mieszkańców powiatu pińczowskiego do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić na formularzu zgłaszania uwag, osobiście w biurze LGD, drogą  mailową (biuro@lgdponidzie.pl),  lub korespondencyjnie na adres biura LGD :
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. 3 Maja 10 pokój 41
28-400 Pińczów

Proponowane zmiany w kryteriach wyboru grantobiorców Kryteria do konsultacji

Formularz zgłaszania uwag Formularz-zgłaszania-uwag-kryteria

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 17 sierpnia  2022r. do 1 września 2022r. do godz. 15.00.

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027.

W dniach 21,27,28 czerwca oraz 11 lipca w Złotej, Kijach, Pińczowie, Michałowie i Działoszycach   odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności.

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Przypominamy, że na naszej stronie  w zakładce OKRES PRZYGOTOWAWCZY NA LATA 2021-2027 znajdziecie bieżące informacje na temat tworzenia nowej LSR.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla mieszkańców powiatu pińczowskiego.

W dniu 11.07.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych powiatu pińczowskiego do Domu Ariańskiego, ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-400 Pińczów, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”.

plakat spotkanie- Pińczów 2

Za nami I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o ZŁOTĄ MIOTŁĘ.

3 lipca 2022 r Ponidziańskie Czarownice z powiatu pińczowskiego zleciały do Kwaszyna, aby powalczyć o Złotą Miotłę. Było kolorowo, smacznie, wesoło i tanecznie. Koła Gospodyń Wiejskich wykazały się ogromną pomysłowością, zaangażowaniem i oryginalnością. To wspaniały przykład aktywizacji mieszkańców oraz promocja naszego regionu.

Zapraszamy na wydarzenie za rok!

Zapraszamy na I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o ZŁOTĄ MIOTŁĘ.

Miłośników dobrej zabawy i rywalizacji serdecznie zapraszamy 3 lipca 2022 r do Kwaszyna.

Przy świetlicy wiejskiej odbędzie się I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o ZŁOTĄ MIOTŁĘ.

KGW Kwaszyn to aktywnie działające koło, które pozyskując środki na swoje pomysły wspaniale promuje nasz region, aktywizuje mieszkańców oraz łączy pokolenia.

W wydarzeniu weźmie udział również LGD PONIDZIE!

Start godzina  15.00

Serdecznie zapraszamy !

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Działoszyce.

W dniu 28.06.2022 r o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Działoszyce  do Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach, ul. Ogrodowa 6, 28-440 Działoszyce, na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Działoszyce

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Pińczów.

W dniu 28.06.2022 r o godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Pińczów do Urzędu Gminy Pińczów, Pińczów 3 Maja 10  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Pińczów 1.docx

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Michałów.

W dniu 27.06.2022 r o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Michałów do Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.

Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

plakat spotkanie- Michałów

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 gmina Kije

W dniu 27.06.2022 r o godz 16.00 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych gminy Kije  do SIK KASZTELANIA w Kijach ul. Kasztelańska 3  na spotkanie konsultacyjne w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.
Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań 

plakat spotkanie- Kije

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów. Inicjatywa Innopoint”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes na bezpłatne webinarium dotyczące „Platform startowych dla nowych pomysłów. Inicjatywy Innopoint”. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

 

Dla kogo
Webinarium jest skierowane do osób z ciekawym pomysłem na innowacyjny biznes.

Kiedy
Webinarium odbędzie się 29 czerwca 2022 r. od godz. 10.30 do godz. 11.15.
Rekrutacja trwa do 28 czerwca 2022 r. (do godziny 12:00).

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy GPI@sejmik.kielce.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie e-mila z potwierdzeniem zakwalifikowania się na webinarium. Link do webinarium na platformie Zoom zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej dzień przed rozpoczęciem webinarium, tj. 28 czerwca 2022 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

 Informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach  tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju naszego regionu na lata 2021-2027.  W związku z powyższym w każdej z gmin powiatu pińczowskiego odbędą się spotkania, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych.

W trakcie  spotkania omawiane będą główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Porozmawiamy na temat nowego okresu programowego na lata 2021-2027 oraz przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD Ponidzie, a także cele LSR.
Szczegółowy opis obszaru oraz opis procesu przygotowania LSR znajduje się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027”. Harmonogram wraz z programem spotkań dostępny jest  tutaj Harmonogram spotkań

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują sią terminy spotkań w poszczególnych gminach.

  Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Gmina

Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej,

ul. Parkowa 8,

28-425 Złota

21 czerwiec 2022

godz. 16

2. Gmina

Kije

SIK ” Kasztelania”, ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije 27 czerwiec 2022

godz. 16

3. Gmina Pińczów Urząd Miasta i Gminy Pińczów,

ul.3 Maja 10,28-400 Pińczów

28 czerwiec 2022

godz. 15

4. Gmina Michałów Urząd Gminy Michałów,

Michałów 115, 28-411 Michałów

27 czerwiec 2022

godz. 16

5. Gmina Działoszyce Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

ul. Ogrodowa 6,

28-440 Działoszyce

28 czerwiec 2022

godz. 16

6. Gmina Pińczów Dom Ariański,

ul. Batalionów Chłopskich 32,

28-400 Pińczów

11 lipca.2022

godz. 15

Cykl spotkań rozpoczynamy w gminie Złota plakat spotkanie

Wsparcie na przygotowanie strategii rozwoju na lata 2021-2027 dla LGD PONIDZIE.

16.06.2022 r Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z Lokalnymi Grupami Działania na operacje „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród 17 Lokalnych Grup Działania znalazła się również  LGD PONIDZIE. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności. W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR. Jedną z form konsultacji będą spotkania z mieszkańcami, odbywające się w każdej gminie obszaru objętego LSR.

https://swietokrzyskie.engo.org.pl/

Przykład realizacji projektu.

Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka odbył się  pokaz  zakupionej przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach  motolotni . Maszyna została zakupiona ze środków LGD Ponidzie, w ramach złożonego  projektu pt ,,Utworzenie Ponidziańskiego Ośrodka Lotów Widokowych poprzez zakup motolotni.”  Celem operacji jest utworzenie  Ponidziańskiego  Ośrodka  Lotów Widokowych  który jako pierwszy  zaoferuje loty turystyczno-widokowe szerszemu gronu turystów, oraz pierwszym który będzie poprzez ciągnięcie banerów promował wydarzenia na Ponidziu. Zapewnienie atrakcji – lotu widokowego motolotnią, spełnią oczekiwania turystów i przyciągać będą większą ilość odwiedzających na Ponidzie. Motolotnia oprócz lotów widokowych  pomoże zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Wniosek  został złożony w ramach ogłoszonego  naboru w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OSP Pawłowice otrzymało na ten cel  dofinansowanie w kwocie 99 585,00 zł

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich.

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dnia  6 czerwca 2022 r godz 9.00 -14.00

Miejsce spotkania : Urząd Miejski w Pińczowie -Świetlica

Kontakt 800 800 400