Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Konsultacje zmian LSR.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO,w celu wykorzystania różnic kursowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu  i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.

Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR

Proponowane zmiany zaznaczone zostały kolorem zielonym

LSR Ponidzie wrzesień 2020-EURO

Uwagi można zgłaszać do 28 września 2020 r.

Przypominamy Beneficjentom LGD o zobowiązaniach.

Wszystkim naszym Beneficjentom przypominamy, że zgodnie z  postanowieniami  podpisanych umów, Beneficjenci zobowiązują się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzeniach a w szczególności  do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD przy naborach wniosków.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020  aktualna od 1 czerwca 2020 r https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Informacja.

Informujemy ,że w dniu 28.08.2020 biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 12:00.

 

Za nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy Kije 2020.

22 sierpnia 2020 r. odbył się pierwszy rodzinny rajd rowerowy Kije 2020.

Uczestnicy wystartowali spod pięknie zagospodarowanej Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach. Trasa prowadziła nad rzekę Nidę do Rębowa gdzie zorganizowano odpoczynek. Po powrocie do Kij (przez Wierzbicę) upieczono kiełbaski oraz rozdano drobne upominki.  Organizatorem rajdu była Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania przy współudziale Lokalnej Grupy Działania Ponidzie, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije, OSP Kije oraz Wójta Gminy Kije. Pogoda dopisała, humory uczestników również. Zapraszamy na relację.

https://pinczowtwojemiasto.pl/pierwszy-rodzinny-rajd-rowerowy-kije-2020/

https://pinczowtwojemiasto.pl/pierwszyrodzinny-rajd-rowerowy-kije-2020/#more-8302

 

Wyniki Naboru 1/2020 podejmowanie działalności.

Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI ogłoszono  listy ocenionych  i wybranych wniosków.

Nabór 1/2020  ogłoszono i zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Zmiana siedziby

Informujemy, że Biuro LGD Ponidzie zostaje przeniesione do budynku przy ulicy 3 Maja 10 pok. 41 i 42. (Budynek Urzędu Miejskiego w Pińczowie)
Biuro czynne będzie w godzinach 7.00 – 15.00 .
W dniu 18.08.2020 Biuro będzie nieczynne z uwagi na przeprowadzkę.
Jednocześnie informujemy, że kontakt telefoniczny możliwy będzie pod nowym numerem telefonu: 41 373 38 60

Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej.

Informujemy, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, do biura LGD PONIDZIE wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 819 tyś złotych .Wysokość dostępnych środków na operacje  w ww zakresie w 2020 roku wynosi 567 tyś zł. Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63 000,00 zł na jednego Beneficjenta. Wnioski są na etapie  weryfikacji formalnej.

Granty – przykłady realizacji.

W marcu br., czternastu Grantobiorców podpisało umowy o powierzenie grantów z Zarządem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje działań w zakresie-zachowanie dziedzictwa lokalnego – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Mamy już pierwsze efekty zrealizowanych grantów.

Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka zakupiła 30 zestawów strojów oraz 4 repliki karabinków szturmowych które przekazała młodzieży Jednostki Strzeleckiej 2131. Stroje ZS Strzelec nawiązują do umundurowania strzelców 3 Kompanii Strzelców 5 Dywizji Piechoty i 2 pp. Legionów pod dowództwem płk. Emila Czaplińskiego stacjonujących w Pińczowie w latach 1923-1939 – Pińczowskich garnizonów wojskowych, które na stałe wpisały się w historię miasta i dały początek nowym rodom pińczowian: Ryłków, Szyslaków, Nowaków, Mitków, Fronczaków, Zientarów, Czaplińskich i innych. Garnizony pińczowskie znane są z historii bitwy w okolicach Gór Pińczowskich, Chrobrza, Grochowisk i innych miejscowości na Ponidziu.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej w ramach otrzymanego grantu zakupiła gadżety oraz opracowała i zakupiła piękne mapy powiatu pińczowskiego. Na mapach znajduje się również plan miasta Pińczowa.

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska w ramach otrzymanego grantu wydała publikację historyczną „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”. Wydana książka to monografia naszego miasta, mająca na celu przypomnienie i przybliżenie współczesnym bogatej historii Pińczowa. Zawiera zachowane dokumenty, mapy, inwentarze, będące odzwierciedleniem działalności ówczesnych właścicieli miasta, władz i związku cechów. Publikacja ta stanowi bezcenne źródło informacji dla poznania najstarszych dziejów naszego miasta i jego mieszkańców. Publikacja zawiera wiele nieznanych do tej pory szerszej publiczności faktów i może być przyczynkiem do refleksji nad przeszłością i planowaniem przyszłości Pińczowa, naszej gminy i regionu.

http://pinczow.com.pl/nasze-wydawnictwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej w ramach otrzymanego grantu pn ,,Promocja Gminy Złota poprzez zakup gadżetów promocyjnych’’ zakupiła gadżety promocyjne oraz replikę wozu strażackiego z historii polskiego pożarnictwa, hełmy strażackie paradne oraz halabardy oraz namiot.

http://gminazlota.pl/zlota/?p=980

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość w ramach otrzymanego grantu zakupiło gadżety oraz instrumenty muzyczne. W ramach realizowanej operacji zakupione zostały gadżety będą promować nie tylko Gminę Pińczów, ale cały obszar działania LGD Ponidzie.

http://spmlodzawy.pl/

Dziękujemy wszystkim Organizacjom zaangażowanym w promocję naszego regionu.

       

     

Przykłady zrealizowanych operacji.

W lipcu 2018 Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE  ogłosił nabór wniosków nr 1/2018 o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia „Aktywnie na Ponidziu”.

Wysokość  dostępnych środków w ramach naboru wynosiła  300 tyś złotych.

Granty otrzymało 11 organizacji  z terenu działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.Projekty realizowano w 2019 roku.

Odbyły się kursy, szkolenia , warsztaty-ekologiczne, twórcze , dla dzieci , dorosłych oraz niepełnosprawnych.

Granty otrzymali:

OSP w Złotej w ramach operacji : Aktywizacja mieszkańców gminy Złota a w tym Pań z KGW, poprzez organizowanie „twórczych” warsztatów oraz Szkolenie członków organizacji pozarządowych  z terenu gminy Złota w zakresie Pilarz /Drwal

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowicach w ramach operacji : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez  organizację kursów , warsztatów.

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość w ramach operacji : JUTRO ZALEŻY OD DZIŚ, A DZIŚ ZALEŻY ODE MNIE…

Ochotnicza Straż Pożarna w Górach w ramach operacji Aktywizacja mieszkańców Ponidzia poprzez organizację warsztatów  edukacyjno-ekologicznych „Jestem Eko”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej w ramach operacji „KWIATowo – warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

Fundacja Ekorozwój Ponidzia w ramach operacji „Otwarta scena tańca i muzyki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach w ramach operacji RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA –kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków organizacji pozarządowych z Gminy Pińczów oraz Szkolenie członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Pińczów w zakresie Pilarz /Drwal

Fundacja Ekorozwój Ponidzia w ramach operacji Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło

Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie w ramach operacji Kulinarnie, smacznie i artystycznie czyli aktywizacja mieszkańców gminy Michałów

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” w ramach operacji Rozśpiewane Ponidzie- Festiwal „Zielono Mi”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn w ramach operacji       „ Kwiatowe Figle’ – warsztaty oraz „ Tworzymy Razem „ – warsztaty oraz „ Coś dla ciała coś dla ducha – warsztaty dla małego zucha”

W kolejnych aktualnościach przedstawimy  przykłady innych zrealizowanych projektów…

Wszystkim Beneficjentom gratulujemy pozyskanych grantów.

Zakończenie projektu Kreator Przedsiębiorczości-jako przykład zrealizowanych projektów.

Kreator Przedsiębiorczości to projekt partnerski  którego głównym założeniem był wzrost  aktywności społecznej i gospodarczej, wspieranie istniejących i nowo powstałych firm  oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Projekt  podzielono na dwa panele : Laboratorium Przedsiębiorczości skierowane do dzieci i młodzieży oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skierowane do firm istniejących, nowo powstałych oraz do organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy utworzono łącznie 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości -w tym jedno w Pińczowie.

W celu otwarcia LCWP w ramach projektu wyremontowano oraz wyposażono w niezbędne sprzęty i urządzenia pomieszczenie mieszczące się w budynku na ulicy Słabskiej 13.

Lokalizacja obok Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE spowodowała, że Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Od sierpnia 2018 roku do maja 2020 z bezpłatnych usług doradczych w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości skorzystały aż 194 osoby.

W ramach działania LCWP zorganizowano również 4 bezpłatne kursy które ukończyło 69 osób.

Były to kursy:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV  15 osób

Operator żurawi przenośnych dla 18 osób

Operator wózków podnośnikowych dla 19 beneficjentów

Pilarz – drwal  17 osób.

Wszystkim Beneficjentom dziękujemy za udział w projekcie a uczestnikom szkoleń gratulujemy nabycia nowych uprawnień i kwalifikacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w innych projektach których inicjatorem jest Lokalna Grupa Działania PONIDZIE.

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów w tym zobowiązania do:

– zachowania terminu realizacji operacji,

– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

– wykonywania działalności gospodarczej,

– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania .

W załączeniu przekazujemy pismo : pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań_podpisane

 

Dodatkowy Bonus dla LGD za sprawne działanie.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zakończył właśnie podpisywanie aneksów do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z szesnastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa.

Są to dodatkowe środki uzyskane w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską zmiany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER.

Z siedemnastu Lokalnych Grup Działania realizujących strategie na obszarze Województwa Świętokrzyskiego, aż szesnaście spełniło warunek przyznania dodatkowych środków, przez co na nasz teren trafi łącznie prawie 12 mln zł.

Pozyskane środki są kolejnym tzw. „bonusem” uzyskanym dzięki sprawnemu wdrażaniu działania LEADER gdyż w ramach pierwszego „bonusu” przekazanego Lokalnym Grupą Działania w dniu 24 czerwca 2019 r. czternaście LGD otrzymało dodatkowe środki w wysokości łącznie ponad 10 mln zł.

Otrzymane bonusy Lokalne Grupy Działania będą mogły wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, z tym, że co najmniej 50% tych środków będzie przeznaczonych na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, tj. na:
podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

LGD Ponidzie ogłosi niebawem nabór wniosków na „Podejmowanie działalności gospodarczej.

Umowy o powierzenie grantu podpisane.

Miło jest nam poinformować, że w marcu br., czternastu Grantobiorców podpisało umowy o powierzenie grantów z Zarządem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje działań w zakresie

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

są to:

 • Fundacja Ekorozwój Ponidzia– Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup zbroi rycerskiej
 • Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska– „Poznaj Ponidzie” Promocja Miasta i Gminy Pińczów poprzez zakup gadżetów promocyjnych
 • Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka– Promocja Ponidzia poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz wydanie broszury informacyjnej „Bogucice w dwóch odsłonach” wraz z Grą dydaktyczną na CD.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije– Wydanie płyty KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej– Zapraszamy na Ponidzie- promocja miasta Pińczowa oraz powiatu Pińczowskiego (mapa powiatu, gadżety promocyjne)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość– Promocyjnie o Ponidziu zakup gadżetów oraz instrumentów muzycznych
 • Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka- Promocja tradycji narodowych Ponidzia. (zakup mundurów strzelców)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej- Promocja Gminy Złota poprzez zakup gadżetów promocyjnych
 • Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska– Wydanie publikacji historycznej „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”
 • Ochotnicza Straż Pożarna Góry– Zakup materiałów promocyjnych przez OSP Góry
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zagajów– Promocja obszaru LGD poprzez zakup artykułów promocyjnych przez OSP Zagajów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżanowice– „Ocalić od zapomnienia” – zakup strojów krakowskich
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije- Zakup instrumentów dla Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej
 • Ochotnicza Straż Pożarna Złota– Wydanie informatora pn.: Bezpieczna Gmina Złota

Grantobiorcom gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zaplanowanych działań.

Życzenia Świąteczne.

Zmiana w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy zmiany w organizacji pracy biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Od dnia 6 kwietnia  do odwołania  doradztwo w biurze  odbywać się będzie tylko telefonicznie.

Doradca Animator  jest dostępny w godzinach pracy biura czyli  od 11.00 do 15.00  od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 692090356

Doradca Księgowy w każdy wtorek w godz od 11.00 do 13.00 pod numerem telefonu 41 3577347.

Zachęcamy również do kontaktu mailowego:  biuro@lgdponidzie.pl

Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie Członków LGD.

W dniu 5 marca 2020 r w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE odbyło się Walne Zebranie Członków LGD.

Głównym punktem zebrania było uchwalenie przez Walne Zebranie Członków zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność. Przypomnijmy, że w związku z zatwierdzeniem przez komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 roku zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków na realizację LSR. Urząd Marszałkowski dokonał oceny realizacji wskaźników i zakresu finansowego, w wyniku, którego LGD Ponidzie otrzymało informację o kwalifikowaniu się do dodatkowego wsparcia. Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. podjął decyzję dotyczącą przygotowania zmian w LSR w celu ubiegania się o dodatkowe środki i ustalił zwołanie WZC w celu aktualizacji LSR, gdyż uchwalanie istotnych zmian dotyczących kierunków i programu działania w tym aktualizacja zakontraktowanych środków na poszczególne przedsięwzięcia LSR należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Po analizie naniesionych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podjęto uchwałę w sprawie zmian w LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zarząd Lokalnej Grupy działania PONIDZIE złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wniosek, w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o 590 000 zł. Z tej kwoty 441 000 zł planuje się przeznaczyć na ogłoszenie naboru wniosków na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Ponidzie poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Zaktualizowana Strategia dostępna jest na naszej stronie internetowej https://lgdponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju/

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE oraz Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 41/357 7347

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: biuro@lgdponidzie.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Warsztaty refleksyjne.

W dniu 21 luty 2020 roku odbył się wyjazd studyjny z elementami Warsztatu Refleksyjnego, w których brali udział pracownicy Biura LGD PONIDZIE, Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz włodarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE i zaproszeni goście.

Celem szkolenia było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 21 kwietnia 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Podczas warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział.

W dniu 21 luty 2020 r biuro LGD PONIDZIE oraz LCWP czynne do godz 9.00

Informujemy, że z powodu odbywających się warsztatów refleksyjnych w dniu 21 luty 2020 r. biuro LGD oraz Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godziny 9.00

Lista ostateczna uczestników warsztatu refleksyjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę ostateczną uczestników warsztatu.

lista ostateczna