Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Projekt realizowany ze środków LGD PONIDZIE nominowany do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FLORIANY 2020-2021.PRZYKŁAD REALIZACJI PROJEKTÓW.

Miło jest nam Państwa poinformować, że OSP ZAGAJÓWEK jedzie 11 września 2021r na Galę rozdania Strażackich Oscarów Ogólnopolskiego konkursu FLORIANY 2020-21 do których są nominowani w kategorii Ochrona środowiska -organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych z dofinansowaniem z LGD Ponidzie. Floriany to Ogólnopolski Konkurs na najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Na ponad 200 zgłoszeń z całej Polski nominacje otrzymało niespełna 30 OSP. Z województwa świętokrzyskiego tylko OSP ZAGAJÓWEK. Zaangażowanie naszych strażaków zostało zauważone na szczeblu krajowym.

W projekcie w ramach którego wzięło udział prawie półtora tysiąca osób w różnym wieku. Głównym zamierzeniem projektu była integracja mieszkańców gminy oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Na realizację operacji OSP Zagajówek pozyskało 100% dofinasowania tj.  74100,00 złotych. Projekt koordynowany był przez dwie wolontariuszki Małgorzatę Leszczyńską – Stawiarz oraz Dorotę Bębenek. Nad całością czuwał prezes OSP Zagajówek – Sylwester Sowa.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów. Były to:

 1. Warsztaty dla seniorów, dzieci i dorosłych m.in. rękodzielnicze

W roku 2018

– Warsztaty kulinarne ‘’ Ekologicznie i zdrowo” dla dziadków i wnuków – łączymy pokolenia

– Ekologiczne ozdoby wielkanocne dla dzieci

– Ekobatuta – robienie instrumentów z materiałów z recyklingu

– „Zielony Kontener” – wizyta Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej

– Recyklingowy świat zwierząt – zmień odpady na eko zwierzaki – robienie zwierząt z odpadów

– Wymaluj recykling – ekologia jak malowana

– Warsztaty ekologiczno – zielarskie

– EkoArt – decupage na słoikach i butelkach

– Miej serce do recyklingu – papierowa wiklina – plecenie koszyczków

– Warsztaty ceramiczno – ekologiczne – Zabawy z gliną

2019

–  Recyklingowa biżuteria – dla dziadków i wnuków

– Warsztaty ekologiczne „Zielona Wielkanoc” – robienie ozdób wielkanocnych

– Wymaluj recykling – ekologia jak malowana,

– Warsztaty ekologiczne – artystyczne – czerpanie papieru

– Drewnikowe inspiracje

– Warsztaty Recyklingowe

– Ekologiczne ozdoby wielkanocne

– Warsztaty kulinarne

– Tańcowała igła z nitką – wykorzystanie ekologicznego sznurkach w robieniu ozdób

1.Pikniki ekologiczne

Rok 2017

– Rodzinne warsztaty patriotyczne przy ognisku

– Eko warsztaty Św. Mikołaja

Rok 2018

– Rodzinny piknik ekologiczny „Oszczędzaj energię i segreguj”

–  Zrelaksuj się z Czytusiem – bo książki są z drewna

– Patriotyzm ekologiczny dzisiaj – spotkajmy się przy ognisku

–  Co nam powie Rudolf – renifer św. Mikołaja

Rok 2019

–  Rodzinny piknik „Dobry klimat”

–  Piknik „Czytanie na trawie”

III. Warsztaty ekologiczne wyjazdowe dla dorosłych i dzieci   w 2018 i 2019r

–  Wpływ OZE na ochronę środowiska w tym akademia fotowoltaiki – pokaz i zastosowanie fotowoltaiki. – Zorganizowano wyjazd do:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini,

Ogród Botaniczny w Kielcach,

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

To już kolejny projekt dofinasowany przez LGD PONIDZIE który zyskał uznanie Kapituły nominującej do nagrody FLORIANA. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędowicach zostali docenieni za inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej o różnorodnej tematyce (między innymi: bezpieczeństwo, edukacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja a także infrastruktura i kształtowanie przestrzeni publicznej) To właśnie strażacy z tej jednostki zdobyli 18 maja 2019 roku w Otrębusach, na uroczystej gali, statuetkę strażackiego Oskara, czyli Floriana 2019. W ramach zrealizowanego projektu została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, siłownia zewnętrzna oraz zakupiono altankę ze stołami i ławkami, grilla a także ogrodzono teren świetlicy.

Gratulujemy naszym Beneficjentom!

Czym są inteligentne wioski i dlaczego warto w nie inwestować?

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, na posiedzeniu w dniu 29.04.2021 roku podjął decyzję o wystąpieniu do ŚBRR z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

Zgodnie z zasadami określonymi w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 r. oraz z pismem ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 19.04.2021 r. LGD Ponidzie może ubiegać się o dodatkowe środki w wysokości do 488 000,00 EURO na realizację poddziałania 19.2 oraz do 58 560,00 EURO na realizację poddziałania 19.4.

Konsultacje LSR trwały do 18.05.2021 roku w biurze LGD oraz za pośrednictwem strony internetowej.

W dniu 07-06-2021 r. na Walnym Zebraniu Członków uchwałą nr 5/2021 zostały przyjęte zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Jedną ze zmian w LSR jest wprowadzenie w przedsięwzięciu 2.1.1. Aktywnie na Ponidziu, grantu na przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju Smart Villages.

Jak rozumieć określenie Smart Villages (Inteligentne Wioski)? W skrócie są to wsie, gminy i społeczności otwarte na nowe technologie oraz umiejętność łączenia ich w celu poprawy życia, promocji i rozwoju swoich obszarów, grup społecznych, czy biznesów poprzez myślenie perspektywiczne, łączące interesy małych miasteczek i większych miast położonych w okolicy, czy w końcu dużych aglomeracji, które często bywają bliżej niż nam się wydaje. Inteligencja ta polega na budowaniu nowych relacji biznesowych i często wykorzystaniu powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu.   Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na tworzenie Inteligentnych Wiosek. Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi, którzy umieją korzystać z konkretnej wiedzy oraz doświadczeń. W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze.

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Właśnie ruszyły i trwać będą do 15 września konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.  https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zaproszenie-pana-ministra-grzegorza-pudy-do-udzialu-w-konsultacjach-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2028 Jest w nich zawarta również idea inteligentnych wiosek. Zapraszamy do zapoznania się z nią mieszkańców wsi, samorządowców, organizacje non profit czy koła gospodyń wiejskich. Wszystkich tych, którzy szukają praktycznych rozwiązań dla rozwoju swoich małych ojczyzn. Ludzi, którzy umieją korzystać z tego, co daje im najbliższe otoczenie, infrastruktura czy położenie geograficzne.

W 2022 r. LGD PONIDZIE planuje rozdać granty na koncepcje rozwoju Smart Villages. Już dziś warto pomyśleć o kierunkach rozwoju swoich miejscowości. Niebawem pojawią się szczegóły naborów a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z II wersją Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informacja o pracy biura LGD PONIDZIE.

W dniu 30.08.2021 biuro LGD PONIDZIE czynne od godziny 7.00 do 12.00

Zapraszamy do konsultacji strategii terytorialnej Partnerstwa PONIDZIE

Drodzy Mieszkańcy! Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa Ponidzie, które tworzą gminy: Imielno, Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz Powiat Pińczowski. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje pięciu projektów strategicznych.

Są to:

 1. Zielona Energia dla Ponidzia
 2. Budowa zbiorników retencyjnych
 3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
 4. Szlak turystyczny „NIDA”
 5. Ponidziańska Strefa Aktywności Gospodarczej

Wszystkie wymienione projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. Poniżej znajdą Państwo:

 • formularz, za pośrednictwem którego można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do propozycji projektów strategicznych,
 • kartę działania, która służy do zgłoszenia nowego pomysłu na działanie projektowe lub nowego projektu partnerskiego.

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje projektów zostaną starannie przeanalizowane. 

Więcej informacji na temat wypracowanych projektów znajdą Państwo w opracowanej prezentacji oraz w opublikowanych rozdziałach strategii terytorialnej Partnerstwa zamieszczonych poniżej.

Prezentacja zawierająca wizję, misję, cele i propozycje projektów partnerskich

Formularz zgłaszania uwag i opinii do propozycji projektów partnerskich

Karta działania zgłaszanego do strategii terytorialnej Partnerstwa

Klauzula informacyjna

Strategia terytorialna Partnerstwa Ponidzie – projekt 

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

To dzięki Wam, zaangażowaniu wielu Lokalnych Grup Działania, samorządowców i organizacji non profit udało się przekonać Grzegorz Puda- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.

Dzięki tym działaniom – będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Dziękujemy!

Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza #konsultacje  Planu Strategicznego WPR

Informacja o pracy biura LGD PONIDZIE.

W związku ze szkoleniem pracowników biura w zakresie Smart Villages  w dniach  5 i 6 sierpnia 2021 r. biuro LGD PONIDZIE czynne w  godzinach od  7.00 do 13.00

W sprawach pilnych prosimy dzwonić 692090356.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ruszył projekt ,, PATENT NA BIZNES”

Akademia Przedsiębiorczości w Kielcach od 1 lipca rozpoczęła realizację projektu „Patent na biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Trwa nabór. 

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • Kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niskowykwalifikowane,
 • osoby powracające po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę nad osobą zależną,
 • osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin,
 • reemigranci,
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.

Realizacja zadania – 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r. w jego ramach przewidziano m.in.: indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenia, spotkania z ekspertem dotacyjnym, wsparcie finansowe pomostowe i na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje https://ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes/

 

Projekt PATENT NA BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LGD PONIDZIE – wyniki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania projektami.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, do pracy na w/w stanowisko wybrana została Pani KATARZYNA WIEJACHA.

Ogłoszenie wynik rekrutacji

Przypominamy naszym Beneficjentom o obowiązku składania ankiet monitorujących.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00016-6933-UM1310018/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR.

Ankieta monitorująca dla beneficjenta (od lipiec 2018 roku) https://lgdponidzie.pl/ankiety-2/

Prosimy  również o wypełnianie ankiet dla mieszkańców które znajdują pod ww linkiem. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD PONIDZIE. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura LGD PONIDZIE  na adres:

Pińczów,Ul.3 Maja 10, pokój 41 ,28-400 Pińczów.

Informacja o pracy biura LGD PONIDZIE.

W dniu 16.07.2021 (piątek) w związku ze szkoleniem,  biuro LGD PONIDZIE  czynne do godziny 11.00.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić 692090356.

Za utrudnienia przepraszamy.

Grant ,,Rozgrzewamy Polskie Serca”na projekty związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią.

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:

od 5 do 10 tys. złotych
od 10 do 20 tys. złotych
od 20 do 40 tys. złotych

Wydatki obejmują:

 • a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 • b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
 • c) promocję Projektu;
 • d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 • e) wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają) a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola publiczne a także związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji   https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=FB_CPC&utm_source=facebook&utm_campaign=post&fbclid=IwAR0Qdrd0G-Twj-Op0HCKpRTRTuF0L1NiBTDkReU-127SfJJ44_7VQuctXV8#project-section

Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

,,Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz głos stał się bardziej słyszalny i widzialny.
Reprezentując w RDPP blisko 300 organizacji pozarządowych, jakimi są Lokalne Grupy Działania w kraju, chcemy włączyć się aktywnie w proces współtworzenia aktów prawnych, które bezpośrednio mają wpływ na naszą działalność, czy programów rządowych, w których możemy być partnerem we wdrażaniu na poziomie lokalnym. Moim zdaniem potencjał organizacji pozarządowych w kraju jest nadal niedoceniany i nie wykorzystywany. W związku z tym chciałabym bym bardzo przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.” – Sylwia Mielczarek

Zwracamy się z prośbą o poparcie przez organizacje wiejskie powyższej kandydatury do Rady Działalności Pożytku Publicznego, przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Znamy Sylwię jako aktywną działaczkę społeczną, animatorkę życia lokalnego, doradczynię, trenerkę i ekspertkę w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest skuteczna w działaniu, umie łagodzić konflikty, a wypełniając swoją życiową misję pomaga innym i umiejętnie kreuje lepszą rzeczywistość w naszych małych ojczyznach. Sylwia nie boi się wyzwań, jest wrażliwa na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę, a obecnie też mocno zaangażowana w kwestie ochrony klimatu, próbując stworzyć koalicję na rzecz neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej 2030 – wg. władz Polskich LGD – jest idealną kandydatką do RDPP.

Oświadczenia, zamieszczone w poniższym pliku, zawierające poparcie prosimy przesyłać na adres Polska Sieć LGD-Federacja Regionalnych Sieci LGD, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów.

Oświadczenie popierające kandydaturę 210628_MS_Zal_do_Zgloszenia_do_RDPP (2)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LGD PONIDZIE .

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Specjalista ds. zarządzania projektami.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dokumenty należy składać do dnia 19 lipca 2021 r do godz 15.00

Zapraszamy !

Przykłady zrealizowanych operacji w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Michałów.

W ramach promocji regionu, zachowania dziedzictwa, rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, tworzenia miejsc pracy, Beneficjenci z gminy Michałów, którzy złożyli wnioski do LGD PNIDZIE i zostali wybrani do dofinansowania pozyskali dotacje m.in. na:

 • Modernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Tomaszowie (posadzki, ściany, izolacja budynku, instalacja elektryczna, zagospodarowanie terenu wokół budynku, altanka, siłownia zewnętrzna, fotowoltaika, w pełni wyposażono kuchnię)
 • Modernizację i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sędowicach. (wymiana posadzki, ogrodzenie terenu, budowa altany, siłowni, fotowoltaika)
 • Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zagajowie. (rozbudowa budynku, fotowoltaika)
 • Zakup infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowości Góry. (siłownia zewnętrzna, altanka z grilem, ocieplenie budynku, wyposażenie świetlicy: telewizor, komputer, pełne wyposażenie kuchni, modernizacja placu zabaw, ogrodzenie terenu, utwardzenie placu kostką)
 • Oraz
 • Zorganizowano 36 warsztatów głównie o tematyce ekologicznej oraz pikniki, wyjazdy.
 • Udział w warsztatach wzięli: seniorzy, dzieci, młodzież, osoby dorosłe
 • Zorganizowano również
 • Kurs prawa jazdy kat C
 • Kurs obsługa pilarek i kos spalinowych
 • Kurs pierwszej pomocy
 • We wszystkich zorganizowanych warsztatach, wyjazdach, piknikach na terenie gminy Michałów wzięło udział 1545 osób.
 • Warsztaty odbyły się w 14 miejscowościach.
 • Zakupiono 43 kpl strojów ludowych do promocji obszaru PONIDZIA
 • Namioty promocyjne 5 szt.
 • Rollupy 5 szt.
 • Wyposażenie namiotów: 7 stołów, 28 krzeseł, garnki kamionkowe, beczki na nalewki
 • Obrusy, materiały z motywem ludowym
 • Opracowano i wydano publikacje NASZE PAWŁOWICE  1000 egz.

W dniu 25.06.2021(piątek) Biuro LGD PONIDZIE czynne od 10.00

Informujemy, że w dniu 25.06.2021 ze względów technicznych biuro LGD PONIDZIE czynne od godz. 10.00

Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer 692090356.

Dziękujemy za udział w Rajdzie Rowerowym.

19 czerwca 2021 odbył się Rajd Rowerowy w ramach projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka.

Przypomnijmy, że trasa wiodła z Pińczowa do Kij i z powrotem przez Chruścice, Chwałowice, Gartatowice, Stawiany. To maleńki wycinek niezwykle malowniczej trasy rowerowej MIEJSC MOCY.

Po drodze Uczestnicy zatrzymali się na krótki postój w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach.

W Kijach na terenie SIK Kasztelania rowerzyści otrzymali posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowe gadżety.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Rajdzie oraz Jednostce OSP Chruścice i Policji z Pińczowa za zaangażowanie oraz profesjonale zabezpieczenie imprezy.

Osoby, które pomimo ogromnego zainteresowania Rajdem nie wzięły w nim udziału ze względu na zapowiadane upały (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pińczowskiego ostrzeżenie drugiego stopnia, prognozując duże upały w dniach 18 do 22 czerwca) zapraszamy do biura LGD PONIDZIE po mapy, które zostały wydane w ramach projektu ŚWIAT z oznaczonymi trasami rowerowymi. Trasy rajdu możecie prześledzić również na tablicach informacyjnych które umieściliśmy na terenie każdej z gmin powiatu pińczowskiego. Informacja o tablicach https://lgdponidzie.pl/swiat/

Zachęcamy do aktywnej turystyki po PONIDZIU!

     

LGD PONIDZIE zaprasza na Rajd Rowerowy.

LGD PONIDZIE serdecznie zaprasza 19 czerwca 2021 r . na Rajd Rowerowy w ramach projektu ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA .

Trasę rajdu prześledzicie tutaj https://goo.gl/maps/oGZ4PXPULECc6SmD9  Regulamin i karty zgłoszenia tutaj Załacznik 1 Regulamin rajdu    Zał do regulaminu nr 1 deklaracja udziału w rajdzie _19 czerwiec 2021 ŚWIAT r

Na zgłoszenia czekamy do 17 czerwca do godz 15.00

Liczba miejsc  ograniczona ! Rajd jest bezpłatny !

Zapraszamy !

Informacja o pracy biura

W dniu 7 czerwca 2021 roku w godzinach 11:00 do 15:00 biuro Lokalnej Grupy Działania Ponidzie w związku z odbywającym się Walnym Zebraniem Członków będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W  dniu 3 marca 2021 r. rozporządzeniem MRiRW zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzono zaktualizowany formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (do wersji 8z i wcześniejszych, o ile SW dostosuje postanowienia aneksu do niższych wersji umów) zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zawarcia (na Państwa pisemną prośbę) aneksu do umowy
w odniesieniu do Beneficjentów, których działalność prowadzona jest w branży zagrożonej z tytułu pandemii SARS-CoV-2.

Formularz aneksu.

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

–              Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

–              Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

–              Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–              Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–              Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz umowy.