Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Diagnoza obszaru działania LGD PONIDZIE.

Przypominamy, że trwają konsultacje dotyczące propozycji zakresów z jakich LGD PONIDZIE powinno ogłosić nabory wniosków pod warunkiem uzyskania dodatkowego dofinansowania na wdrażanie LSR.
Na Państwa propozycje czekamy do 30 kwietnia 2019 roku.

Dokumenty do pobrania:

Arkusz_Pomyslu_LSR zmiana pod bonus

Informacja dodatkowa

Ankiety można dostarczyć osobiście do biura LGD PONIDZIE ul.Słabska 13 w godz od 7.00 do 15.00  lub przesłać na adres biuro@lgdponidzie.pl

Życzenia Świąteczne.

Anulowanie naboru nr 1/2019 wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zostaje anulowany z powodu błędnie wyliczonej kwoty dostępnych środków w LSR. Nabór zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu LSR oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej.

VII Bieg na Grochowiska.

Za nami VII edycja Biegu na Grochowiska. Największa i najstarsza impreza biegowa Ponidzia  przyciągnęła w tym roku do Pińczowa blisko 140 biegaczy.

Jak co roku, uczestnicy biegu  mieli również okazję obejrzeć wspaniałą inscenizację historyczną, upamiętniającą bitwę pod Grochowiskami.

Jako współorganizatorzy imprezy serdecznie gratulujemy Uczestnikom,  oraz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z biegu https://www.facebook.com/biegnagrochowiska/

Zapraszamy

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne do Złotej i Kij.

W dniu 20.03.2019 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Złota odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR

Dnia 21.03.2019 roku w Samorządowej Instytucji Kultury ,,Kasztelania” o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Pińczów.

Dnia 19.03.2019 roku w siedzibie LGD PONIDZIE, ul. Słabska 13  o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Działoszyce.

Dnia 18.03.2019 roku w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Michałów.

Dnia 18.03.2019 roku w Urzędzie Gminy w Michałowie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych.

Dnia 15.03.2019 o godz. 12.00 w biurze LGD PONIDZIE odbędzie się  spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych, realizacji LSR oraz księgowości w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Dnia 15.03.2019 roku w siedzibie biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne o zasięgu powiatowym dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Bitwa Regionów-konkurs.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego
„Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich–drużyny składające się maksymalnie z trzech osób.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
I etap–to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Kielcach,
II etap–przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania
Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Hucie Szklanej tj. 14 lipca 2019 r.
III etap-Finał konkursu. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysyłać za pomocą formularza
umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl
We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest
obowiązkowe.
Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf
Przed przesłaniem zgłoszenia należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem oraz warunkami udziału w konkursie.Na zgłoszenia czekamy do 31marca 2019 r.
W razie pytań  kontakt:
Magdalena Surmacz, tel: 604061788, mail:magdalena.surmacz@kowr.gov.pl
Urszula Luty,tel: 602492425, mail:urszula.luty@kowr.gov.p

Wyniki konsultacji LSR.

Informujemy, że w dniu 5 marca 2019 r. zakończono konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Do proponowanych zmian nie zgłoszono uwag.Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkania informacyjno- konsultacyjne  dotyczące planowanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresach :

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegóły na plakacie.Harmonogram spotkań

Przypominamy również ,że w LCWP trwają zapisy na bezpłatne kursy: operator wózka podnośnikowego ,operator żurawi przenośnych.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Konsultacje Regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na spotkanie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków” w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim w dniu 25 marca 2019r.

Konsultacje dotyczyć będą finansowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na ich działalność. Spotkanie poprowadzą Sekretarz Stan Andżelika Możdżanowska oraz poseł na Sejm RP Andrzej Kryj. Ponadto na konsultacje zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowego i ARiMR w Kielcach.

KGW z terenu powiatu pińczowskiego mogą zgłaszać 1-2 osobowe delegacje reprezentujące konkretne koło na załączonym wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 na adres krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl

Konsultacje zmiany LSR.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji: LSR Ponidzie zmiany luty 2019

1.W rozdziale V CELE I WSKAŹNIKI

– Usuwa się z opisu projektu współpracy o roboczej nazwie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” – ŚWIAT informację o utworzeniu wspólnego portalu z aplikacją z dostępem do Internetu.
– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają sumy kwot celu szczegółowego
2.W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI
– w opisie aktualizuje się wielkość środków przeznaczonych na nabory grantowe. Aktualna kwota wynosi 787 034,00 zł.
3.W rozdziale VIII BUDŻET LSR
– Aktualizuje się kwoty na poszczególne działania zgodnie z budżetem LSR
4.W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA
– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.
5.W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO
Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.
6.W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
7.W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
Formularz zgłaszania uwag
Harmonogram konsultacji
Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 05.03.2019 r.

Szkolenia Twój E-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pińczowie zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie rozliczenia za pomocą usługi „Twój e-PIT” zeznań podatkowych  PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok.

Szkolenia odbędą się w sali nr 110 o godzinie 1000  w n/w dniach :

– 22 lutego 2019 roku

– 25 lutego 2019 roku

– 26 lutego 2019 roku

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Warsztaty refleksyjne.

W dniach 7-8 lutego 2019 r. odbyły  się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR, działań Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz ewaluacji w LSR.W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura, członkowie Zarządu, członkowie Rady, członkowie komisji Rewizyjnej, Włodarze gmin wchodzących w skład LGD , oraz mieszkańcy.

Podczas warsztatu  omówiono i przeanalizowano m.in. monitoring i ewaluację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Zapraszamy Mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące działania  Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Szczegóły na plakacie spotkanie informacyjne Zacisze

W dniach 7-8 luty 2019 BIURO Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na warsztaty refleksyjne.

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw – nabór wniosków o pomoc rozpoczyna się w lutym.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

W jakiej formie i wysokości otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Na co może być wydana premia?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne