Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

W dniu 30 maja 2023 r. zakończył się ostatni już etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili projekt strategii. Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosek na wybór LSR którego załącznikiem jest LSR można składać do  7 czerwca 2023 r. Strategia jest efektem prac mieszkańców całego powiatu . Dziękujemy za zaangażowanie, cenne uwagi i wnioski złożone w trakcie jej tworzenia.

 

 

Loading

Realizacja LSR .

Informujemy, że realizowane są  kolejne wnioski z naboru 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przypominamy, że lista wniosków wybranych znajduje się tutaj https://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2022/08/Lista-operacji-wybranych.pdf

Fundacja  Ekorozwój Ponidzia właśnie podpisała umowę na realizację inwestycji.  https://pinczow.com.pl/aktualnosci/pomnik-do-remontu.html

Partnerem Fundacji Ekorozwój jest Gmina Pińczów która przygotowuje i przekazuje dokumentację techniczną oraz wspiera w prawidłowej realizacji wykonania w zakresie prac  budowlanych.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2023 r .

 

 

Loading

Informacja.

W dniu 19.05.2023 r biuro LGD PONIDZIE  nieczynne.

Pracownicy biura będą uczestniczyli w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy .

Loading

DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14 maja 2023r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z regionami wdrażającymi programy unijne. W tym roku przypada jubileuszowa X edycja. Mając na względzie powyższe, zapraszamy beneficjentów PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020, którzy podczas udziału w akcji będą mogli zaprezentować zrealizowane operacje oraz świadczone przez siebie usługi. Rejestracja uczestników możliwa jest pod adresem:https://www.swietokrzyskie.pro/nie-zwlekaj-zglos-sie-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich/

Serdecznie zapraszamy !

Loading

Realizacja LSR.

Miło jest nam Państwa poinformować, że nasi beneficjenci z naboru 1/2022 ogłoszonego w zakresie „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa” rozpoczęło zakładanie i prowadzenie swoich działalności gospodarczych. W ramach naboru powstanie aż 11 nowych firm to między innymi : Agencja Reklamy PEGAZ -Krystyna Kucybała, Mobilne studio tatuażu Wild Child Tatto -Agata Kostecka, Wynajem maszyn -Dorota Książek ,Elektronika pojazdów ELMAT – Mateusz Burek, Organizacja i prowadzenie imprez okolicznościowych MUSIC IS LIFE -Damian Wątek, Wojciech Szymański- Odkrywcy Natury -oferta kulturalna i edukacyjna  https://odkrywcynatury.pl/ , Biuro projektowe InDream- Damian Kucybała, EGBUD-wypożyczanie rusztowań Sebastian Golowski, eSSa TECHNIK Sebastian Stanek-produkcja sprzętu- wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego , Andrzej Cichoń -Magiczny Ogród usługi ogrodnicze, WULKAN konserwacja i naprawa samochodów – Grzegorz Bąk.

Kolejne umowy podpisali również beneficjenci z naboru 2/2022 tj.  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i niebawem rozpoczną inwestycje. W ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury na terenie gminy Kije powstanie miasteczko ruchu drogowego oraz ogród deszczowy. https://kije.pl/kategoria/aktualnosci/page/2/  W gminie Pińczów w miejscowości Młodzawy powstanie ogród sensoryczny. Natomiast na terenie gminy Michałów zostanie zagospodarowany teren w miejscowościach Sędowice, Zagajówek, Michałów. W Złotej zostanie wybudowana altana rekreacyjna oraz wyremontowana scena. Celem projektów jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjno – kulturalnej i turystycznej poszczególnych miejscowości.

Loading

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ EX POST.

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy ewaluację zewnętrzną procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. Badanie miało na celu nie tylko ocenę stanu wdrażania działań założonych w LSR ale także wpływu realizacji strategii na rozwój obszaru. Zgodnie z wytyczną numer 10/1//2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Zachęcamy do lektury raportu, który omawia wiele interesujących zagadnień dotyczących naszego lokalnego społeczeństwa i regionu.

Raport Ewaluacja zewnętrza EX POST

Loading

Informacja.

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 10.00

W sprawach pilnych prosimy dzwonić po nr telefonu 692090356.

Za utrudnienia przepraszamy !

Loading

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.
W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.

Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

 

Patronat medialny: Tygodnik Poradnik RolniczyWitryna WiejskaGospodynismartwies.pl

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin III konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” – plik pdf

 

Formularz zgłoszenia na III konkurs „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” (ZAŁĄCZNIK 1) wraz z oświadczeniem przeniesienia praw autorskich (ZAŁĄCZNIK 2) – plik pdf

Cel operacji:

 

Celem realizowanej przez IRWiR PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowią zarówno osoby, jak i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział 120 osób, jednak nie mniej niż 25 osób (w tym również osób prawnych). Ogólnopolska skala pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Brak ograniczeń dotyczących wieku, a także formy prawnej uczestnika, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup. Ponadto konkurs pozwoli wzbudzić zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i dotrzeć do decydentów – od szczebla gminnego do rządowego, czy wręcz europejskiego.

 

Formy realizacji operacji:

  • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. Przeprowadzony w takiej formie finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, a także opinii co do możliwości aplikacji poszczególnych pomysłów.

          Plakat – plik pdf

Loading

Wsparcie wniosku Sieci LGD o zwiększenie dofinansowania dla firm .

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

– 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– 85% dla rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.

Loading

II etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego!
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zapraszamy do II Etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w konfrontacji z diagnozą obszaru LGD Ponidzie na potrzeby opracowania LSR obszaru LGD Ponidzie na lata 2023-2027oraz analizą zgłaszanych w trakcie konsultacji wstępnej diagnozy uwag, która przeprowadzona została przez Zarząd LGD Ponidzie, przygotowana została Analiza SWOT wraz ze zidentyfikowanymi problemami stanowiącymi jednocześnie obszary tematyczne  istotne dla konstruowania, a następnie realizowania LSR.
Dokonując analizy informacji zebranych w trakcie spotkań z mieszkańcami, konsultacji oraz w trakcie spotkań grupy roboczej ds. LSR wstępnie zdefiniowane zostały grupy defaworyzowane. Ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożenie wykluczeniem społecznym, grupy, którym powinno być udzielone wsparcie w ramach wdrażania LSR, to ludzie młodzi do 25 roku życia, seniorzy (osoby w wieku 60+), osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety oraz organizacje pozarządowe. Poniżej do pobrania Analiza SWOT oraz określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR w tym grup w niekorzystnej sytuacji.

ANALIZA SWOT

Prosimy o zapoznanie się z ANALIZĄ i zachęcamy do włączenia się w tworzenie  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zgłaszanie uwag. Na Wasze uwagi czekamy do dnia 19.12.2022 r. Uwagi można zgłaszać na dostępnych formularzach:

Formularz-zgłaszania-uwag-LSR obszary tematyczne

Formularz-zgłaszania-uwag-LSR grupy defaworyzowane

w formie pisemnej na załączonych drukach na adres mailowy biuro@lgdponidzie.pl lub arkuszy zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.lgdponidzie.pl w zakładce

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

Konsultacje prowadzone są również osobiście w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10 pokój 41 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 .

Loading

Kolejny etap tworzenia LSR

Drodzy mieszkańcy !

W dniu 16 listopada  2022 r. (najbliższa środa ) o godz 15.00 w formule online odbędzie się  spotkanie zespołu ds. opracowania LSR na lata 2021-2027. Spotkanie będzie kolejnym etapem konsultacji LSR i ma na celu opracowanie dokumentu w pełni odpowiadającego na oczekiwania lokalnej społeczności.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu ds. opracowania LSR prosimy o kontakt z biurem LGD – telefoniczny: 41 3733860 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lgdponidzie.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada do godz. 14.00

Loading

Konsultacje zmian LSR.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  przedkłada Lokalną Strategię do konsultacji.

LSR Ponidzie 2022 listopad 2022 — kopia 

Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10,pokój 41, 28-400 Pińczów w godz. od 7.00 -15.00.
Formularz zgłaszania uwag: Formularz-zgłaszania-uwag-LSR
Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 23.11.2022 r.

Loading

Informacja monitorująca.

Przypominamy o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Przypominamy również że, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE  zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00016-6933-UM1310018/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR.

Ankieta monitorująca dla beneficjenta (od lipiec 2018 roku) https://lgdponidzie.pl/ankiety-2/

Loading

Informacja.

Informujemy, że w dniu 11.10.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 12.00.

Pracownicy biura będą uczestniczyć w szkoleniu.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić na numer telefonu 692090356.

Za utrudnienia przepraszamy !

Loading

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego! Po pierwszych spotkaniach z Wami oraz wstępnej  analizie ankiet i arkuszy pomysłów oddajemy w Wasze ręce projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego. Część pierwsza to wstępna diagnoza rozwoju obszaru działania Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, która będzie   wyjściowym  elementem  na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Niniejsza diagnoza oparta została o analizę danych statystycznych pochodzących z oficjalnej statystyki GUS, informacji i danych przekazanych przez samorządy objęte obszarem działalności LGD Ponidzie, dane znajdujące się w zasobach LGD w tym danych z opracowanej ewaluacji LGD Ponidzie oraz inne, ogólnodostępne bazy danych społeczno–gospodarczych.

Diagnoza zawiera m.in. porównanie sytuacji na terenie LGD z sytuacją w skali regionu województwa świętokrzyskiego.

Przedstawione informacje zawierają wstępne informacje dotyczące wyników prowadzonej przez LGD Ponidzie ankietyzacji. Informacje te  będą uzupełnione w kolejnych etapach prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju o wyniki kolejnych badań społecznych (ankiet, warsztatów, konsultacji) w poszczególnych dziedzinach. Na podstawie tych dokumentów zostanie opracowana analiza SWOT oraz wypracowane zostaną cele i wskaźniki do realizacji na przyszłość.

Zachęcamy do włączenie się w tworzenie  nowej Lokalnej Strartegii Rozwoju. Czekamy na Wasze uwagi, sugestie i pomysły .

Wszystkie uwagi prosimy zgłaszać w formie pisemnej na załączonym druku  na adres mailowy biuro@lgdponidzie.pl lub osobiście w biurze LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10 pokój 41 w godzinach

od 7.00 do 15.00  do dnia 14.10.2022r.   Projekt dostępny jest również w siedzibie biura LGD PONIDZIE.

Oczywiście to nie koniec konsultacji. Arkusze pomysłów i ankiety możecie nadal składać do 31 października 2022 r.

Dokumenty są dostępne  w naszej zakładce PRZYGOTOWANIA LSR na lata 2021 -2027

Click to access Diagnoza-obszaru-Lokalnej-Grupy-Dzialania-Ponidzie.pdf

Karta zgłaszania uwag .

Loading

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”,

Celem Konkursu jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: wizje i inicjatywy

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. 

W przypadku opisu pomysłu przedsięwzięcia – w części WIZJE – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto będzie inicjatorem realizacji przedsięwzięcia;

b) prawdopodobne miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) szacunkowy czas realizacji;

d) zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film;

e) szacowany koszt realizacji inwestycji;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia wizji;

g) informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

W przypadku opisu zrealizowanego przedsięwzięcia – w części INICJATYWY – praca powinna zawierać:

a) informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji, o ile jest to wiadome;

b) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);

c) lata realizacji;

d) zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujący dobre praktyki;

e) koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów;

g) informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;

h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

 

Organizator przewiduje nagrody finansowe w łącznej wysokości 44000 zł brutto, dla każdej kategorii:

nagroda I stopnia – 6000 zł,

nagroda II stopnia – 5000 zł,

nagroda III stopnia – 4000 zł

7 wyróżnień po 1000 zł;

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. na adres Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 września 2023 r. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. 

Dokumenty oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

lub https://ksow.pl/aktualnosc/iii-edycja-konkursu-moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy-zapraszamy-do-udzialu

 

Loading

Aktualizacja formularzy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informujemy, że obowiązują nowe/zaktualizowane  formularze umów o przyznaniu pomocy oraz formularze wniosków o płatność oraz wniosek o przyznanie pomocy projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Wzory formularzy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

oraz na stronie www.lgdponidzie.pl w zakładce WZORY WNIOSKÓW UMÓW I INSTRUKCJE

Loading

Informacja.

Informujemy, że w dniu  09.09.2022 r biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godziny 10.30. Pracownicy biura będą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków LGD PONIDZIE.  W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu: 692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Loading

Informacja.

W dniu 07.09.2022 r. z przyczyn technicznych biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Pracownicy będą pracować w trybie zdalnym. W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod nr telefonu:     692 090 356 lub 664 730 971 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdponidzie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy .

Loading

Zachęcamy do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027!

Drodzy mieszkańcy powiatu pińczowskiego przypominamy, że ciągle możecie się włączyć w tworzenie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Wystarczy wejść ma stronę i wypełnić arkusz pomysłu https://form.jotform.com/220856925746063 oraz ankietę https://form.jotform.com/220857313505048

Na podstawie arkuszy pomysłu oraz ankiet będziemy diagnozować obszary wsparcia w następnych latach. Strategia jest oddolna i to Państwa pomysły mogą zostać w niej zapisane a następnie finansowane i realizowane.
Zapraszamy serdecznie !

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading