Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Życzenia Świąteczne.

Bezpłatne kursy w ramach projektu pn. „Nowy zawód – lepsze życie”

Zapraszamy na szkolenie informacyjne pn.,,Dofinansowanie z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 roku”

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

W Pińczowie, spotkanie odbędzie się 10 kwietnia w godz. 10:00 -15:00 w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul.Słabska 13.

Spotkanie poprowadzą specjaliści  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Buska Zdroju.

Zapraszamy do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Anulowanie naboru nr 1/2019 wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zostaje anulowany z powodu błędnie wyliczonej kwoty dostępnych środków w LSR. Nabór zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu LSR oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej.

VII Bieg na Grochowiska.

Za nami VII edycja Biegu na Grochowiska. Największa i najstarsza impreza biegowa Ponidzia  przyciągnęła w tym roku do Pińczowa blisko 140 biegaczy.

Jak co roku, uczestnicy biegu  mieli również okazję obejrzeć wspaniałą inscenizację historyczną, upamiętniającą bitwę pod Grochowiskami.

Jako współorganizatorzy imprezy serdecznie gratulujemy Uczestnikom,  oraz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z biegu https://www.facebook.com/biegnagrochowiska/

Zapraszamy

Ogłaszamy nabór wniosków nr 1/2019 o powierzenie grantów. UWAGA ! ANULOWANY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Ponidzie poleca” w ramach LSR.
Wnioski o powierzenie grantu będzie można składać w terminie:
od 08.04.2019 do 24.04.2019 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Treść ogłoszenia, procedury, załączniki oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Nabory wniosków
www.lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne do Złotej i Kij.

W dniu 20.03.2019 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Złota odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR

Dnia 21.03.2019 roku w Samorządowej Instytucji Kultury ,,Kasztelania” o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Pińczów.

Dnia 19.03.2019 roku w siedzibie LGD PONIDZIE, ul. Słabska 13  o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Działoszyce.

Dnia 18.03.2019 roku w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.Michałów.

Dnia 18.03.2019 roku w Urzędzie Gminy w Michałowie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Bitwa Regionów-konkurs.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego
„Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich–drużyny składające się maksymalnie z trzech osób.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
I etap–to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Kielcach,
II etap–przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania
Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Hucie Szklanej tj. 14 lipca 2019 r.
III etap-Finał konkursu. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysyłać za pomocą formularza
umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl
We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest
obowiązkowe.
Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf
Przed przesłaniem zgłoszenia należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem oraz warunkami udziału w konkursie.Na zgłoszenia czekamy do 31marca 2019 r.
W razie pytań  kontakt:
Magdalena Surmacz, tel: 604061788, mail:magdalena.surmacz@kowr.gov.pl
Urszula Luty,tel: 602492425, mail:urszula.luty@kowr.gov.p

Wyniki konsultacji LSR.

Informujemy, że w dniu 5 marca 2019 r. zakończono konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Do proponowanych zmian nie zgłoszono uwag.Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkania informacyjno- konsultacyjne  dotyczące planowanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresach :

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegóły na plakacie.Harmonogram spotkań

Przypominamy również ,że w LCWP trwają zapisy na bezpłatne kursy: operator wózka podnośnikowego ,operator żurawi przenośnych.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Konsultacje Regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na spotkanie „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków” w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim w dniu 25 marca 2019r.

Konsultacje dotyczyć będą finansowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na ich działalność. Spotkanie poprowadzą Sekretarz Stan Andżelika Możdżanowska oraz poseł na Sejm RP Andrzej Kryj. Ponadto na konsultacje zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Skarbowego i ARiMR w Kielcach.

KGW z terenu powiatu pińczowskiego mogą zgłaszać 1-2 osobowe delegacje reprezentujące konkretne koło na załączonym wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 na adres krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl

Konsultacje zmiany LSR.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji: LSR Ponidzie zmiany luty 2019

1.W rozdziale V CELE I WSKAŹNIKI

– Usuwa się z opisu projektu współpracy o roboczej nazwie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” – ŚWIAT informację o utworzeniu wspólnego portalu z aplikacją z dostępem do Internetu.
– W Tabeli 16. Cele i wskaźniki LSR zaktualizowane zostają sumy kwot celu szczegółowego
2.W rozdziale VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI
– w opisie aktualizuje się wielkość środków przeznaczonych na nabory grantowe. Aktualna kwota wynosi 787 034,00 zł.
3.W rozdziale VIII BUDŻET LSR
– Aktualizuje się kwoty na poszczególne działania zgodnie z budżetem LSR
4.W załączniku 3 PLAN DZIAŁANIA
– Aktualizuje się kwoty w pozycjach w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z podpisanymi umowami przez beneficjentów.
5.W tabeli 23 INDYKATYWNY BUDŻET PLAN KOMUNIKACYJNEGO
Aktualizuje się koszty zadań w poszczególnych wierszach.
6.W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami
7.W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
Formularz zgłaszania uwag
Harmonogram konsultacji
Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 05.03.2019 r.

Szkolenia Twój E-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pińczowie zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie rozliczenia za pomocą usługi „Twój e-PIT” zeznań podatkowych  PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok.

Szkolenia odbędą się w sali nr 110 o godzinie 1000  w n/w dniach :

– 22 lutego 2019 roku

– 25 lutego 2019 roku

– 26 lutego 2019 roku

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ruszyły zapisy na VII Bieg na Grochowiska.

Miłośników biegania  zapraszamy do Pińczowa. Już 23 marca 2019 rusza VII Bieg na Grochowiska.

Zgłoszenia online, można dokonywać do 20 marca na stronie www.e-gepard.eu oraz w biurze organizatora w dniu zawodów, które mieścić się będzie w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, przy ulicy 7 Źródeł 7.
Opłata startowa do 10 marca wynosi 45 złotych. Opłata startowa w dniach 11 – 20 marca wynosi 60 złotych. Opłata w dniu biegu (gotówka w biurze zawodów) wynosi 80 złotych.
Opłata startowa w kategorii młodzieżowej (od 15 do 18 lat) wynosi 20 złotych do 10 marca, a od 11 marca wynosi 30 złotych.Kwotę opłaty startowej za kategorie młodzieżowe należy przelać na konto: Lokalna Grupa Działania Ponidzie 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325 z dopiskiem „opłata startowa” imię i nazwisko zawodnika.
Organizatorami biegu są : Urząd Miasta i Gminy Pińczów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie, Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Kontakt z organizatorami: Koordynator biegu Marcin Wojniak Tel. 533733944,
e-mail: proeventsport@gmail.com
Zapraszamy

Warsztaty refleksyjne.

W dniach 7-8 lutego 2019 r. odbyły  się warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR, działań Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE oraz ewaluacji w LSR.W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura, członkowie Zarządu, członkowie Rady, członkowie komisji Rewizyjnej, Włodarze gmin wchodzących w skład LGD , oraz mieszkańcy.

Podczas warsztatu  omówiono i przeanalizowano m.in. monitoring i ewaluację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

Uwaga ! Bezpłatne kursy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego  do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .W ramach projektu współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości” organizujemy bezpłatne kursy.Szczegóły na plakacie:Plakat Kursy

Przypominamy, że w LCWP dyżury pełnią Animator Doradca oraz Doradca Księgowa.

W Lokalnym Centrum uzyskacie informacje o bieżących oraz przyszłych konkursach, naborach wniosków na rozpoczęcie,rozwój działalności gospodarczej.Lokalne Centrum czynne jest codziennie w godzinach od 11.00 do 15.00.Doradca Księgowa udziela porad  w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy!