Kurs z Socjologii Wsi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze organizowanym przez zaprzyjaźnioną Fundację Socjometr. Webinar jest pierwszą częścią internetowego kursu „Socjologia obszarów wiejskich”, który kierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem wsi i współczesnymi problemami społecznymi. Wszystkie informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Socjometr: https://socjometr.pl/2024/01/09/kurs-socjologia-obszarow-wiejskich/

Loading

Warsztaty refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godz. 12:00, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów.
Liczba uczestników ograniczona, udział w warsztatach możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu przybycia, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 19 lutego 2024 r
Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Loading

Harmonogram planowanych przez ARiMR naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2024 r. (limity i terminy)

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2024-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Loading

Umowa ramowa na wdrażanie nowej LSR podpisana!

Logo PROW 2021-2027

W dniu  9 stycznia Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE podpisał Umowę Ramową na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nasz budżet to 1 703 586,00 €. W ramach otrzymanych środków będziemy realizować 3 cele :

Cel 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD PONIDZIE.

Cel 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna.

Cel 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich.

Cel 1 przyczyni się do promocji obszaru LSR, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz zachęci ludzi do osiedlania się. LSR stawia sobie za cel stworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów.

Cel 2.zapewni  wsparcie działań pozwalających ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe, co pozwoli zbudować poczucie przynależności i identyfikacji z regionem.

Cel 3 to dofinansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej.

Już w 2024 roku ruszamy z pierwszymi naborami !

Więcej informacji https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że  w dniach od 18 do 20 grudnia 2023 r biuro LGD PONIDZIE będzie  czynne do godz. 11.00.

W dniu 22.12.2023 r biuro nieczynne.

Loading

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem wniosku o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.
Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze gmin wchodzących w skład ww. LGD oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 grudnia 2023 r.

Ankietę można wypełnić  i wysłać do nas bezpośrednio za pomocą formularza   https://form.jotform.com/233446965709368 

lub  wypełnić i dostarczyć osobiście ANKIETA  ANKIETA  lub wysłać na maila biuro@lgdponidzie.pl

Ankietę w wersji papierowej można również pobrać z biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41 a następnie wypełnioną zostawić w oznaczone do tego celu skrzynce.

Loading

Strategia Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE przyjęta do realizacji .

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na którym  przyjęto do realizacji 17 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie świętokrzyskim na wdrażanie i zarządzanie LSR, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Wśród 17 strategii znalazła się również strategia Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy ramowej a następnie na wdrażanie.  http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/363-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

 

Loading

Informacja o pracy biura.

W dniu 01.12.2023 r biuro LGD PONIDZIE czynne do godziny 13.00

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że  w dniu 24.11.2023r  biuro LD PONIDZIE będzie czynne do godziny 11.00 w związku z uczestnictwem pracowników biura w Walnym zebraniu Członków LGD.

Loading

Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 24 listopada  2023r. o godzinie 12.00 w HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Ponidzie.

Loading

Spotkanie NOWA PERSPEKTYWA NOWE MOŻLIWOŚCI

W dniu  5.10.2023 r odbyło się spotkanie dla Pracowników i Pracodawców z naszego  powiatu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

W linku znajdziecie dokumentację zdjęciową

https://wupkielce.praca.gov.pl/-/21988281-spotkanie-dla-pracodawcow-w-pinczowie

Loading

Informacja o pracy biura.

W dniu 5.10.2023 r ,w związku z uczestnictwem pracowników biura w wydarzeniu  NOWA PERSPEKTYWA -NOWE MOŻLIWOŚCI w godzinach od 8.45 do 12.45 ,biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne.

Loading

Szlak Blue Valley – konsultacje społeczne – ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne poświęcone utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego o roboczej nazwie Blue Valley – Wiślanym Szlakiem.

Szlak ten będzie przebiegał przez 4 województwa (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie). W jego skład wejdą:

 • trasa rowerowa wzdłuż brzegów Wisły,
 • przystosowana dla kajakarzy infrastruktura wodna Wisły, Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy i Nidy,
 • miejsca postojowe dla kamperów.

W ofercie szlaku znajdą się również atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe i gastronomiczne zlokalizowane w pobliżu Wisły i jej dopływów.

Wnioski z planowanych konsultacji pomogą  lepiej wykorzystać zasoby Państwa gminy w projektowanym szlaku.
Do wyboru mają Państwo jeden z trzech terminów konsultacji:

Data

Czas trwania

Lokalizacja

4 października

13.30-15.30

Sandomierz

5 października

8.30-11.00

Kielce

5 października

14.00-15.30

Pińczów

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w konsultacjach na stronie:

Loading

Kolejny projekt zakończony.

W dniu 4 września 2023 r. miało miejsce oficjalne otwarcie ogrodu sensorycznego usytułowanego przy Szkole Podstawowej w Młodzawach. To kolejny zakończony projekt, który został wybrany do realizacji przez Radę LGD PONIDZIE w ramach naboru wniosków w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ogród sensoryczny to inaczej ogród zmysłów, założony po to, aby silniej niż „tradycyjne” ogrody, oddziaływać na nasze zmysły. Tu wszystkiego można dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać…

Wniosek złożyły członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw NASZA PRZYSZŁOŚĆ, które prowadzą Szkołę Podstawową w Młodzawach. Parterem w realizacji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn.  Jednak do realizacji projektu przyczyniło się również wiele innych instytucji, które pomogły przebrnąć przez liczne zobowiązania. Dlatego uroczystość uświetnili przedstawiciele instytucji i firm, które dołożyły tzw. cegiełkę do realizacji tj. Pan Ryszarda Barna – Wicestarosta Pińczowski, Pani Beata Kita – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Pan Zdzisława Woźniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie, Pan Andrzej Głogowiec – prezes Wodociągów Pińczowskich, Panowie Sołtysi, Pani Joanna Niewiadomska – Majewicz – autorka projektu ogrodu, Pani Patrycja Bednarz-Jankowską – wykonawca z firmy Bednarz.

Serdecznie wszystkim dziękujemy a Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw gratulujemy pomysłu!

Zapraszamy do współpracy w kolejnym okresie programowym!

Zdjęcia z uroczystości znajdziecie tutaj  http://spmlodzawy.pl/index.php/2023/09/04/uroczyste-otwarcie-ogrodu-sensorycznego/

https://pinczow.com.pl/aktualnosci/nowy-ogrod-na-nowy-rok.html

Loading

Informacja o pracy biura.

Informujemy, że w związku ze szkoleniem dla Lokalnych Grup Działania w dniu 05.09.2023 r., biuro LGD PONIDZIE będzie czynne do godz. 10.00.

W pilnych sprawach prosimy dzwonić na nr. tel: 692090356

Za utrudnienia przepraszamy.

Loading

Spotkanie dla Pracodawców. NOWA PERSPEKTYWA -NOWE MOŻLIWOŚCI !

W dniu 5.10.2023 r serdecznie zapraszamy Pracodawców i Pracowników  na spotkanie dotyczące nowych możliwości rozwijania firm w kolejnym okresie programowym.

Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42 . Godz 10.00 -12.00 .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu na adres biuro@lgdponidzie.pl

Zapraszamy !

Program spotkania 5.10.23 r.

Zaproszenie

Loading

Spotkania dotyczące podnoszenia kwalifikacji dla pracodawców i pracowników.

Już dziś zapraszamy Pracodawców i Pracowników na spotkanie które odbędzie się  5 października w Pińczowie w Hali Widowiskowo Sportowej w godzinach od 10.00 do 12.00.

Na spotkaniu Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentują  działania, które będą realizowane w obszarze rynku pracy w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Tematyka poszczególnych wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane będą różne możliwości udzielania pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz tzw. osobom ubogim pracującym, a także założenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem. Do udziału w spotkaniach zapraszamy pracodawców, wszystkich branż, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na prośbę przedstawicieli konkretnej branży, są gotowi na przeprowadzenie dedykowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego, dostosowanego do potrzeb i specyfiki danej branży.

Szczegółowe informacje i zapisy: e.szulc@wup.kielce.pl  tel. 41 364 16 22

Spotkania będą organizowane według następującego harmonogramu (pobierz)
Do pobrania ramowy program spotkań: (link)

Wydarzenia realizowane są wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa świętokrzyskiego.

Loading

Konkurs – Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

Loading

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

W dniu 30 maja 2023 r. zakończył się ostatni już etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili projekt strategii. Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosek na wybór LSR którego załącznikiem jest LSR można składać do  7 czerwca 2023 r. Strategia jest efektem prac mieszkańców całego powiatu . Dziękujemy za zaangażowanie, cenne uwagi i wnioski złożone w trakcie jej tworzenia.

Click to access LSR-2023-2027-LGD-Ponidzie.pdf

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Loading

Realizacja LSR .

Informujemy, że realizowane są  kolejne wnioski z naboru 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przypominamy, że lista wniosków wybranych znajduje się tutaj https://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2022/08/Lista-operacji-wybranych.pdf

Fundacja  Ekorozwój Ponidzia właśnie podpisała umowę na realizację inwestycji.  https://pinczow.com.pl/aktualnosci/pomnik-do-remontu.html

Partnerem Fundacji Ekorozwój jest Gmina Pińczów która przygotowuje i przekazuje dokumentację techniczną oraz wspiera w prawidłowej realizacji wykonania w zakresie prac  budowlanych.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2023 r .

 

 

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%