Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Ruszyły zapisy na VII Bieg na Grochowiska.

Miłośników biegania  zapraszamy do Pińczowa. Już 23 marca 2019 rusza VII Bieg na Grochowiska.

Zgłoszenia online, można dokonywać do 20 marca na stronie www.e-gepard.eu oraz w biurze organizatora w dniu zawodów, które mieścić się będzie w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, przy ulicy 7 Źródeł 7.
Opłata startowa do 10 marca wynosi 45 złotych. Opłata startowa w dniach 11 – 20 marca wynosi 60 złotych. Opłata w dniu biegu (gotówka w biurze zawodów) wynosi 80 złotych.
Opłata startowa w kategorii młodzieżowej (od 15 do 18 lat) wynosi 20 złotych do 10 marca, a od 11 marca wynosi 30 złotych.Kwotę opłaty startowej za kategorie młodzieżowe należy przelać na konto: Lokalna Grupa Działania Ponidzie 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325 z dopiskiem „opłata startowa” imię i nazwisko zawodnika.
Organizatorami biegu są : Urząd Miasta i Gminy Pińczów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie, Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Kontakt z organizatorami: Koordynator biegu Marcin Wojniak Tel. 533733944,
e-mail: proeventsport@gmail.com
Zapraszamy