Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Warsztaty refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 24 lutego 2023 roku o godz. 10:00, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów.
Liczba uczestników ograniczona, udział w warsztatach możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu przybycia, telefonicznie lub e-mailowo do dnia 17 lutego 2023r.
Telefon 41 373 38 60, email: biuro@lgdponidzie.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą rekrutowani:

a) pracownicy biura LGD,

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli wszystkich sektorów)

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS

d) przedstawiciele JST z terenu LGD,

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD,

f) mieszkańcy obszaru (beneficjenci działań LGD),

Loading

Ruszyły zapisy na VII Bieg na Grochowiska.

Miłośników biegania  zapraszamy do Pińczowa. Już 23 marca 2019 rusza VII Bieg na Grochowiska.

Zgłoszenia online, można dokonywać do 20 marca na stronie www.e-gepard.eu oraz w biurze organizatora w dniu zawodów, które mieścić się będzie w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, przy ulicy 7 Źródeł 7.
Opłata startowa do 10 marca wynosi 45 złotych. Opłata startowa w dniach 11 – 20 marca wynosi 60 złotych. Opłata w dniu biegu (gotówka w biurze zawodów) wynosi 80 złotych.
Opłata startowa w kategorii młodzieżowej (od 15 do 18 lat) wynosi 20 złotych do 10 marca, a od 11 marca wynosi 30 złotych.Kwotę opłaty startowej za kategorie młodzieżowe należy przelać na konto: Lokalna Grupa Działania Ponidzie 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325 z dopiskiem „opłata startowa” imię i nazwisko zawodnika.
Organizatorami biegu są : Urząd Miasta i Gminy Pińczów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie, Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Kontakt z organizatorami: Koordynator biegu Marcin Wojniak Tel. 533733944,
e-mail: proeventsport@gmail.com
Zapraszamy

Loading