Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Nabór wniosków 2/2020

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
działającej na terenie gmin:
Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2020 o PRZYZNANIE POMOCY
na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.11.2020 do 30.11.2020
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.11.2020 roku o godzinie 15:00.
Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 300 000,00 zł na jednego Beneficjenta.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się zakładce – NABORY WNIOSKÓW https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/
Wzory wniosków znajdują się zakładce – WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE https://lgdponidzie.pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-inne-wlasne/
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Spotkania konsultacyjne dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków nr 1/2020 w zakresie : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie Lokalna Grupa  Działania PONIDZIE zaprasza na spotkania konsultacyjne dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Terminy spotkań dla Mieszkańców poszczególnych gmin znajdują się tutaj Harmonogram spotkań w gminach

Ogłoszenie o naborze https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

W trakcie spotkań prosimy o zachowanie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy.

Informacja o ogłoszonym naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie  informuje, że w dniu 29.05.2020 ogłasza nabór wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 63000,00 zł na jednego Beneficjenta.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ul. Słabska  13 w terminie   od 15.06. 2020 od  29.06.2020 do godziny 15.00

Pełna treść  ogłoszenia znajduje się tutaj https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Wzory wniosków  oraz instrukcje  https://lgdponidzie.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami wsparcia.

Ogłaszamy nabór wniosków nr 1/2019 o powierzenie grantów. UWAGA ! ANULOWANY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór nr 1/2019 wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego

-promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Ponidzie poleca” w ramach LSR.
Wnioski o powierzenie grantu będzie można składać w terminie:
od 08.04.2019 do 24.04.2019 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
Treść ogłoszenia, procedury, załączniki oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Nabory wniosków
www.lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego na spotkania informacyjno- konsultacyjne  dotyczące planowanych naborów wniosków o powierzenie grantu w zakresach :

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegóły na plakacie.Harmonogram spotkań

Przypominamy również ,że w LCWP trwają zapisy na bezpłatne kursy: operator wózka podnośnikowego ,operator żurawi przenośnych.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Spotkanie konsultacyjne w gminie Pińczów

W dniu 4 lipca 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku PGKiM ulica Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w gminie Kije

W dniu 3 lipca 2018 roku o godzinie 09:30 w budynku Samorządowej Instytucji Kultury
„ KASZTELANIA „ w Kijach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania

PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w gminie Michałów

W dniu 3 lipca 2018 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w gminie Działoszyce

W dniu 3 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach przy ulicy Ogrodowej 6 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w gminie Złota

W dniu 2 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej ulica Sienkiewicza 79 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
PLAKAT

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.
Wnioski o powierzenie grantu będzie można składać w terminie:
od 09.07.2018 do 24.07.2018 w biurze LGD Ponidzie ul. Słabska 13 28-400 Pińczów
Dokumenty do pobrania w zakładce Nabory wniosków
www.lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym w gminie Pińczów

W dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku PGKiM w Pińczowie ul. Słabska 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie :
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu” w ramach LSR.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
PLAKAT

Harmonogram spotkań konsultacyjnych dot.naboru wniosków o powierzenie grantów.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych, dotyczących zbliżających się naborów wniosków o powierzenie grantów  w zakresach: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych ,także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania realizujące przedsięwzięcie „Aktywnie na Ponidziu”

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł. Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji do 100 % wysokości kosztów kwalifikowalnych w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na jednego Beneficjenta.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2017 O POWIERZENIE GRANTU 

Informujemy,że w dniu 8 sierpnia 2017 r ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE działającej na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota ogłosił NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 24.08.2017 do 07.09.2017r.
Pełna treść ogłoszenia, regulamin oraz wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW /OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Złota

W dniu 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Działoszyce

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kije

W dniu 09 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” w Kijach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Pińczów

W dniu 08 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkania konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantu
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na ten cel informujemy, że pracownicy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE rozpoczynają w miesiącu sierpniu spotkania konsultacyjne w każdej gminie
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach termin oraz miejsce spotkań.
Harmonogram HARMONOGRAMHARMONOGRAM

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty są do pobrania w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW/OGŁOSZENIE O NABORACH ORAZ WYNIKI.
Wzory wniosków, umów oraz instrukcje są do pobrania w bocznej zakładce WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE.