Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016.

W dniu 19 .09.2016 roku ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej .
Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty są do pobrania w bocznej zakładce „Ogłoszenie o naborach”
Wzory wniosków, instrukcje oraz biznesplan są do pobrania w bocznej zakładce”Wzory wniosków,umów, procedury i kryteria wyboru”