Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI ogłoszono  listy ocenionych  i wybranych wniosków.

Nabór 2/2020  ogłoszono i zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami  https://lgdponidzie.pl/stowarzyszenie/nabory/

Loading