Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ZARZĄD

JANUSZ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU

JAROSŁAW NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU

KAZIMIERZ PAJCHEL
SKARBNIK

ANNA WOŁCZYK
SEKRETARZ

MICHAŁ LESZCZYŃSKI
CZŁONEK

KOMISJA REWIZYJNA

Paweł Fiuk

PRZEWODNICZĄCY

 

Henryka Gietka - Bębenek

WICEPRZEWODNICZĄCA

 

Włodzimierz Osiecki
CZŁONEK

RADA

Sławomir Wątroba 

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Sobieraj

CZŁONEK

Dariusz Garlej

CZŁONEK

Katarzyna Kawiorska

WICEPRZEWODNICZĄCY

Małgorzata Dymek

CZŁONEK

Jakub Ziółkowski

CZŁONEK

Wioletta Kocel

SEKRETARZ

Dorota Bębenek

CZŁONEK

Robert Banaszek

CZŁONEK

Wojciech Bałabański

CZŁONEK