Beneficjent:  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2017/2/6

Tytuł operacji   „ Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu Ponidzia „

Kwota dofinansowania  55727,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji  zostały zorganizowany cykle  warsztatów ekologicznych oraz pokazów. Warsztaty zostały podzielone na dwie grupy:

–  ekologiczne,

–  muzyczne,

Działania edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia  aktywności osób z grup defaworyzowanych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Beneficjent:  Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach 2017/2/7

Tytuł operacji: Kolejowy skansen – renowacja budynku dróżnika

Kwota dofinansowania   80 172,00 zł

Streszczenie

W ramach niniejszego projektu został wyremontowany budynek dróżnika w Hajdaszku . W ramach projektu zostało wymienione pokrycie dachowe, zużyte elementy konstrukcyjne, odeskowanie ścian oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%