Beneficjent:  Ochotnicza Straż  Pożarna w Kijach 2016/2/23

Tytuł operacji:  Strażacka Ostoja Turystyczna

Kwota  dofinansowania:  89 393,00 zł

Streszczenie

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu wokół siedziby OSP w Kijach. W ramach operacji powstało nowe ogrodzenie, które swoim wyglądem nawiązuje do istniejącego ogrodzenia parkingu sąsiadującego z zabytkowym kościołem p.w. Piotra i Pawła w Kijach. Ogrodzenie wykonano  z kamienia pińczowskiego. Zamontowano również  dwie nowe bramy wyjazdowe. Utwardzony został teren, wyposażony  w małą infrastrukturę turystyczną / ławki parkowe, tablice informacyjną, stojak na rowery/. Istniejący zbiornik został wyremontowany oraz  zainstalowana została fontanna. Wokół została położona kostka brukowa. Nad bezpieczeństwem odwiedzających czuwa  monitoring wizyjny.

 

Beneficjent:  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2016/2/29

Tytuł operacji:  „ Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki „

Kwota dofinansowania:  65 272,00 zł

Streszczenie

Przedmiotem wnioskowanej operacji  było zagospodarowanie terenu na centrum spotkań, wypoczynku i integracji w miejscowości Górki w gminie Kije. Realizacja zadania zapewniła uatrakcyjnienie i poprawę estetyki tej miejscowości. Zakres operacji obejmował: rozplantowanie i wypoziomowanie gruntu, przygotowanie placu rekreacji, wykonanie ogrodzeń z siatki, zamocowanie lampy solarnej i kamery ( monitoring), wykonanie altany zadaszonej z drewna, wykonanie ścieżki z kostki brukowej, zamontowanie ławek drewnianych i tablicy informacyjnej, wykonanie infrastruktury rekreacyjne w południowej części działki, wykonanie stalowego stojaka na rowery.

Beneficjent:  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2016/2/30

Tytuł operacji: „ Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości  Wola Żydowska”.

Kwota dofinansowania:  58 921,00 zł

Streszczenie

Celem zadania było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole podstawowej, pełniącym  funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Żydowska.  Remont budynku świetlicy przyczynił się do poszerzenia oferty zajęć i umożliwił organizację nowych, dodatkowych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. W świetlicy można prowadzić m.in. działania informacyjno-promocyjne, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności obszaru objętego LSR.

Beneficjent:  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2016/2/21

Tytuł operacji:  „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy”.

Kwota dofinansowania:  74 930,00 zł

Streszczenie

Operacja dotyczyła robót budowlanych w odniesieniu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej jaką jest budynek świetlicy wiejskiej w Wierzbicy. Remont budynku świetlicy przyczynił się do poszerzenia oferty zajęć i spotkań i umożliwił organizację nowych, dodatkowych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. W świetlicy można prowadzić m.in. działania informacyjno-promocyjne, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności obszaru objętego LSR. Realizacja zadania zapewniła wymagany standard energetyczny budynku. Zakres operacji obejmował: wymianę pokrycia dachu  wraz z nowymi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, ocieplenie elewacji , wymianę okien ,  założenie drzwi aluminiowych oraz malowanie tynków zewnętrznych. Realizacja zadania zapewniła  wymagany standard energetyczny budynku.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%