Beneficjent : Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice 2017/3/G/4

Tytuł projektu: Organizacja uroczystości Ślady Powstania Styczniowego we Włoszczowicach – Za wolność Waszą i Naszą

Cel operacji : Organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych we Wsi Włoszczowice w celu szerzenia tożsamości lokalnej oraz dbania o dziedzictwo historyczne obszaru.

Kwota dofinansowania: 5366,33 zł

Streszczenie

W ramach operacji zorganizowano  konferencję popularno-naukową pt. „Za wolność Waszą i Naszą”, w trakcie której zaprezentowany zostanie referat pod tym samym tytułem przez Pana Romualda Sadowskiego. Drugim elementem operacji było zorganizowanie  imprezy plenerowej nawiązującej swoim charakterem do powstania styczniowego. Ważnym aspektem projektu jest dążenie do wzmocnienia integracji lokalnej społeczności, kultywowanie lokalnego dziedzictwa.

Beneficjent : Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice 2017/3/G/2

Tytuł projektu: Kultywowanie lokalnych tradycji i ludowości.

Cel operacji: Organizacja występu artystycznego kultywującego ludowiznę i tradycje lokalne dzięki zakupowi strojów regionalnych.

Kwota dofinansowania: 7 857,00 zł

Streszczenie

Planowana do zrealizowania operacja polegała na promocji dziedzictwa kulturowego obszaru Ponidzia poprzez powrót do tradycji i ludowizny obszaru objętego LSR. W ramach operacji Stowarzyszenie przygotowało występ artystyczny nawiązujący do ludowizny i tradycji obszaru objętego LSR, który stanowił wkład własny do operacji.  W ramach operacji zakupionych zostało 15 kompletów strojów regionalnych dla członkiń Stowarzyszenia niezbędnych do wykonania występów.

Beneficjent : Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice 2017/3/G/3

Tytuł projektu: Wznowienie płyty muzycznej „Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański”

Cel operacji: Rozpowszechnianie dziedzictwa regionalnego poprzez wydanie płyty muzycznej wskazującej na historię obszaru.

Kwota dofinansowania: 5540,00 zł

Streszczenie

Planowana do zrealizowania operacja polegała na promocji dziedzictwa kulturowego obszaru Ponidzia, poprzez wydanie płyty muzycznej pod nazwą „Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański” – muzyka Andrzej Żądło, słowa Adam Ochwanowski. Płyta to kompozycja poetycko-muzyczna, której celem jest promocja i wzbogacenie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Płyta jest wznowieniem poprzedniej edycji, płyta zawiera 9 pieśni z tekstami osadzonymi w historii Kij i okolicy. Najstarsze teksty sięgają jeszcze tradycji związanej z Bitwą pod Grunwaldem, powstaniem styczniowym oraz okresem I i II wojny światowej. Nakład – 1 000 sztuk.

Beneficjent : Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice 2017/3/G/1

Tytuł projektu: Wydanie publikacji Kije i okolice – ludzie i wydarzenia

Cel operacji: Rozpowszechnianie walorów naturalnych i historycznych krainy Ponidzia poprzez wydanie publikacji na temat Gminy Kije oraz środowiska przyrodniczego obszaru.

Kwota dofinansowania : 30415,70 zł

Streszczenie

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: Wykonano druk publikacji- książka o formacie B5 pomniejszonym – 164×228, sztuk 500. Zorganizowany został również konkurs literacki i  ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. W ramach konkursu dzieci otrzymały nagrody(kubek, opaska, długopis) Zakupiono nagrody/gadżety .Zorganizowano również spotkanie z autorami książki.

Beneficjent : Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2/2019/G/19

Tytuł operacji: Wydanie płyty KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru LGD

Kwota dotacji: 19 336,00 zł

Streszczenie: W ramach  projektu wydano płytę CD z utworami reaktywowanej po kilkudziesięciu latach orkiestry dętej, która obecnie nosi nazwę „Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej”.

Na płycie znajduje  się 8 utworów. Są to kompozycje orkiestrowe, marszowe wykorzystywane podczas uroczyści państwowych oraz lokalnych.

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 2/2019/G/18

Tytuł operacji: Zakup instrumentów dla Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru LGD

Kwota dotacji: 19 137,00 zł

Streszczenie: W ramach projektu zakupiono dla Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej – 7 szt. nowych instrumentów dętych wraz z pokrowcami:

  • Trąbka 2 szt
  • Puzon 1 szt.
  • Klarnet 1 szt.
  • Saxofon tenorowy 1 szt.
  • Waltorna 2 szt.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%