Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni. 2017/3/G/21

Tytuł operacji : „Wieś polska-tradycja ludowa”- zakup strojów ludowych dla członkiń z  Kół  Gospodyń Wiejskich z  Gminy  Działoszyce w celu promocji obszaru.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja gminy Działoszyce oraz obszaru LGD poprzez zakup  sztuk chust ludowych, sztuk spódnic ludowych oraz sztuk korali  dla pań  z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Działoszyce.

Kwota dofinansowania: 9802,00 zł

Streszczenie:

W ramach operacji uzupełniono stroje ludowe Pań z KGW z gminy Działoszyce o brakujące elementy. Zakupiono 79 sztuk chust ludowych, 79 sztuk spódnic ludowych krakowskich oraz 79 sztuk korali.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni. 2017/3/G/20

Tytuł operacji : Zakup strojów ludowych dla najmłodszych z Grupy Odnowy Wsi Dzierążnia jako przykład zachowania dziedzictwa lokalnego.

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz powrót do tradycji i ludowości poprzez zakup strojów krakowskich dla dzieci z Grupy Odnowy Wsi z Dzierążni.

Kwota dofinansowania: 15092,23 zł

Streszczenie:

W ramach operacji zakupiono  40 strojów krakowskich dla dzieci w wieku szkolnym..

Stroje dla dziewczynek składają się z: kamizelek, bluzeczek, spódnic, fartuszków, wianków, korali. Stroje dla chłopca składa się z sukmany (kubrak),spodni (portki),-czapek (3 pióra pawie)

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach. 2017/3/G/22

Tytuł operacji : Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez zakup strojów dla zespołu tanecznego  Mażoretek z Działoszyc.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów w gminie Działoszyce poprzez zakup strojów dla dziewczynek z zespołu tanecznego Mażoretki współpracującego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatkowicach.

Kwota dofinansowania : 7097,33 zł

Streszczenie:

Zakupiono 20 kompletów strojów dla zespołu tanecznego Mażoretki dzięki temu zostanie podtrzymana promocja obszaru. Komplet składa się z bluzki, spódniczki, szortów, narzutki, furażerka, skarpet oraz metalowej pałeczki.

Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn. 1/2018/G/14

Tytuł projektu: „ Kwiatowe Figle’ – warsztaty

Cel operacji: Integracja społeczna oraz rozwijanie kreatywności poprzez organizację warsztatów

Kwota dofinansowania : 16 900,00  zł

Streszczenie:

W ramach projektu „Kwiatowe Figle”  zorganizowano dwa warsztaty: architektury krajobrazu i aranżacji ogrodów oraz carvingu.

Warsztaty z architektury krajobrazu i aranżacji ogrodów były przeprowadzone przez 10 dni po 3 godziny dziennie. W warsztatach wzięło udział 20 uczestników. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wykonali  aranżacje w donicach, stworzyli mini ogrody w szklanych słojach oraz dokonali przykładowych nasadzeń i aranżacji obok świetlicy w Kwaszynie.

Warsztaty z carvingu trwały 2 dni po 5 godzin dziennie.  W ramach warsztatów uczestnicy przeszli kurs carvingowy na poziomie podstawowym i uzyskali stosowne certyfikaty. W warsztatach wzięło udział 20 uczestników.

Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn 1/2018/G/15

Tytuł operacji: „ Tworzymy Razem „ – warsztaty

Cel operacji: Integracja społeczna oraz rozwijanie kreatywności poprzez organizację warsztatów stolarskich

Kwota dofinansowania: 16600,00 zł

Streszczenie:

W ramach projektu zrealizowano warsztaty stolarskie. Warsztaty  skierowane były do mieszkańców gminy Działoszyce i ościennych gmin. W warsztatach wzięło udział 10 osób. W ramach zajęć praktycznych  uczestnicy wykonali  2 ławy oraz stół i altanę ogrodowa. Wykonane meble i elementy są przechowywane w świetlicy wiejskiej w Kwaszynie i wykorzystywane będą  jako baza na przyszłość do działań aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz lokalnej społeczności.

Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn 1/2018/G/16

Tytuł operacji: „ Coś dla ciała coś dla ducha – warsztaty dla małego zucha”

Cel operacji: Integracja społeczna oraz rozwijanie kreatywności poprzez organizację warsztatów.

Kwota dofinansowania: 11550,00 zł

Streszczenie:

W ramach projektu zorganizowano 3 cykle spotkań.

Warsztaty kreatywne w ramach, których odbyły się  warsztaty fizyczno-magiczne, chemiczno-magiczne, osikowe oraz mobilne planetarium.

Drugi cykl spotkań to warsztaty plastyczne. Warsztaty plastyczne zostały podzielone na zajęcia z gipsu oraz zajęcia z wykorzystania makulatury.

Ostatni cykl spotkań to warsztaty sportowe w ramach , których odbyły się zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz basen.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%