25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z ogólną klauzulą informacyjną oraz oświadczeniami, jakie będą obowiązkowymi załącznikami do wniosków składanych do lub za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ponidzie po dniu 25 maja 2018 roku.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA-zmiana 2020
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – załączniki do wniosków

RODO klauzule 19.2 – zmiana 2020
RODO klauzule 19.2
RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 – zmiana 2020
RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2
RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- zmiana 2020
RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2
  

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%