Beneficjent: Krzysztof Rzepa  Firma  BUD- MIX

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji: Rozwój firmy „BUD-MIX” poprzez inwestycję w park maszyn – zakup koparko-ładowarki.

Kwota dofinansowania:  173 400,00 zł

Streszczenie:

Operacja polegała na zakupie profesjonalnej i nowoczesnej  koparko -ładowarki . Dzięki tej inwestycji możliwe było  wprowadzenie do oferty usługowej następujących typów prac: wykopy pod fundamenty domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych i innych niemieszkalnych; wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków; wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła; wykopy pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne; wykopy oczek wodnych, drenaży liniowych, rowów melioracyjnych; niwelacja – wyrównywanie terenu; przygotowanie terenu pod chodniki, parkingi, zdejmowanie i nakładanie wierzchniej warstwy gleby; budowa skalniaków; transportu ziemi. Cały wachlarz usług związany z wykorzystaniem koparko -ładowarki  jest możliwy do świadczenia przez firmę „BUD-MIX” . W ramach operacji zostało  utworzone jedno miejsce pracy.

 

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%