Beneficjent: Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic „ Nieprowice Razem” 2017/2/1

Tytuł operacji: Renowacja kapliczki Św. Mikołaja w Nieprowicach.

Kwota dofinansowania:  67 644,00 zł

Streszczenie: Opisywana operacja miała na celu renowację kapliczki Św. Mikołaja w Nieprowicach.  Kapliczka jest wartościowym zabytkiem. Przeprowadzono pełną konserwację techniczno – estetyczną, w wyniku której przybliżono oryginalny wygląd kapliczki.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%