Beneficjent : Ochotnicza Straż  Pożarna w Zagajówku 2017/2/10

Tytuł operacji   „ Warsztaty ekologiczne – „ Edukacja dla przyszłości „ – organizowane na terenie gminy Michałów w latach 2017-2019 „

Kwota dofinansowania   73 200,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji  zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne pod hasłem edukacja dla przyszłości. Zorganizowano  36  warsztatów w latach 2017-2019 .

  

Beneficjent : Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie 2017/2/3

Tytuł operacji  „ Szkolenia oraz zajęcia  i wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców Gminy Michałów szansą  na aktywizację kulturalną i proekologiczną.

Kwota dofinansowania  79 850,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zostały przeprowadzone 2 szkolenia  dla mieszkańców Gminy Michałów oraz wyjazdy edukacyjne dla dzieci i seniorów. Celem szkoleń było podniesienie umiejętności mieszkańców gminy potwierdzone nabyciem certyfikatów. Został zorganizowany kurs pierwszej pomocy dla 30 osób oraz kurs z zakresu obsługi pilarek i kos spalinowych dla 30 osób.

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%