Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 2017/3/G/7

Tytuł operacji: Promocja Gminy Pińczów poprzez organizację imprezy inaugurującej cykl imprez „Klimaty Pińczowa”

Cel operacji: Promocja miasta, poprzez organizację imprezy inaugurującej cykl imprez „Klimaty Pińczowa

Kwota dotacji: 19295,90 zł

Streszczenie

W ramach zadania pod nazwą Promocja Gminy Pińczów poprzez organizację imprezy inaugurującej cykl imprez „Klimaty Pińczowa” . Został zrealizowany pierwszy koncert z cyklu: Klimaty Pińczowa. Był to koncert fortepianowy. W ramach koncertu wystąpił Artur Dutkiewicz  – polski pianista jazzowy i kompozytor oraz Januszem Prusinowskim kompania. Całość koncertu została uwieczniona na płycie bluereay, została również stworzona wersja 26 minutowa i 3 minutowa, które posłużą do promocji miasta. Wersja 3 minutowa została zamieszczona na YOU-TOUBE, wersja krótsza na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pińczowie, oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy Pińczów

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 2017/3/G/13

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie publikacji

‘Kapliczki, krzyże, przydrożne figury w sercu Ponidzia”

Cel operacji: Celem operacji jest promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie publikacji prezentującej wielowiekowe bogactwo i różnorodność przydrożnych figur, kapliczek stanowiących dziś nieodłączny element krajobrazu kulturowego terenu LGD Ponidzie.

Kwota dotacji: 26321,00

Streszczenie

Operacja polegała na opracowaniu i wydrukowaniu publikacji „Kapliczki, krzyże, przydrożne figury w sercu Ponidzia” 1000 szt oraz wydaniu 1000 szt pocztówek.

Kapliczki przydrożne

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 2017/3/G/5

Tytuł operacji: Promocja miasta i gminy Pińczów poprzez wydanie albumu fotograficznego.

Cel operacji: Promocja piękna i walorów obszaru należącego do miasta i gminy Pińczów, a tym samym do obszaru LGD  PONIDZIE  poprzez wydanie albumu fotograficznego.

Kwota dotacji:19381,20 zł

Streszczenie

W ramach realizacji operacji został wykonany album „590 lata miasta Pińczowa” w ilości 900 szt. Zostały zamieszczone w nim informacje z kart historii Ziemi Pińczowskiej oraz fotografie obiektów dziedzictwa kulturowego, architektury, przyrody, rekreacji.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska 2017/3/G/19

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa oraz promocja obszaru poprzez opracowanie publikacji historycznej  „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”

Cel operacji: Opracowanie publikacji historycznej  promującej dzieje miasta Pińczowa.

Kwota dotacji: 19400,00 zł

Streszczenie

W ramach projektu opracowana została publikacja historyczna, która zawiera informacje dotyczące: powstania i rozwoju Pińczowa w średniowieczu, dzieje Pińczowa od XVI-do połowy XVIII wieku, Pińczów w czasie oświecenie, Pińczów pod rządami austriackimi, Pińczów w dobie Księstwa Warszawskiego, Pińczów w czasie kongresowego Królestwa Polskiego, Pińczów w dobie miedzypowstaniowej, Pińczów od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości, Pińczów w okresie międzywojennym, Pińczów w latach II wojny światowej, , Kalendarium Pińczowa. W ramach rozdziałów zostali przedstawieni również właściciele i władze miejskie, rozwój przestrzenny, demografia, gospodarka ( rolnictwo, przemysł, usługi, rzemiosło, handel, oświata, kultura, życie religijne, służba zdrowia, organizacje społeczne, wojsko). Opracowanie publikacji o ww. tematyce stanowi doskonałą promocję miasta Pińczowa, ujęcie informacji historycznych w tej publikacji przyczynią się do zachowania dziedzictwa lokalnego, uwiecznionego na płycie oraz stronie internetowej. Wydano 500 egzemplarzy.

Beneficjent: Fundacja Ekorozwój Ponidzia 2017/3/G/8

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa  lokalnego oraz promocja obszaru poprzez zakup strojów tradycyjnych Ponidzia z przełomu XVII – XVIII w.

Cel operacji: Zakup strojów tradycyjnych Ponidzia z przełomu XVII – XVIII  dla  grupy rekonstrukcyjnej.

Kwota dotacji: 19400,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zostało zakupione 9 kompletów strojów tradycyjnych z przełomu XVII – XVIII w. Stroje te są używane do promocji obszaru oraz podtrzymywania kulturowej wiedzy mieszkańców Ponidzia jak i całego województwa. Grupa rekonstrukcyjna występująca w zakupionych strojach  poprzez swój występ przybliża powrót do tradycji oraz przedstawia obrzędy oraz jak żyła szlachta w XVII – XVIII w. Zakupiono 7 strojów dragonów w komplecie czapka, kurtka, spodnie, pas. Są to repliki strojów dragonów z okresu powstania styczniowego oraz 2 komplety szlachcica :żupan, pas, czapka, buty, spodnie.

Beneficjent: Fundacja Ekorozwój Ponidzia 2017/3/G/9

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa  lokalnego poprzez zakup strojów ludowych dla najmłodszych w wieku przedszkolnym.

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa oraz krzewienie ludowości wśród najmłodszych poprzez zakup Strojów krakowskich dla dzieci.

Kwota dotacji: 25830,62 zł

Streszczenie

W ramach projektu zostały zakupione  15 kompletów krakowskich strojów  dla dziewczynek oraz 15 strojów dla chłopców. Komplet dziewczęcy składa się z  gorsetu, koszuli, zapaski, spódnicy, wianek oraz butów. Komplet dla chłopca składa się z  kaftana, spodni, czapki, koszuli, pasa oraz butów. Zakup strojów dla dzieci w wieku przedszkolnym przyczynił się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz

oraz krzewienia wartości ludowych.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska 2017/3/G/10

Tytuł operacji: Promocja Miasta i Gminy Pińczów poprzez zakup gadżetów promocyjnych.

Cel operacji: Promocja obszaru oraz rozwój turystyczny Ponidzia  poprzez zakup  gadżetów promocyjnych.

Kwota dofinansowania: 12130,70 zł

Streszczenie

W ramach projektu zostały zakupione gadżety promocyjne w ilości

notesy – 340 szt.( 130 x 175/70 0k linia z długopisem, układ w kolorze niebieskim, ( 70 kartek formatu B6)

torby – 560 szt. (materiał non wovem 100 g / m2 (wym. 300 x 350 x 75)

długopisy – 1700 szt. (długopis o 7 mm, waga 0,0114 kg wym. 135 mm x 7mm  + touch  pen)

parasole – 220 szt. (materiał poliester, długość 90 cm, średnica czaszy 104 cm, stelaż drewniany kij, metalowe szprychy, rączka drewniana, zakrzywiona)

filiżanki – 216 szt. (pojemność 220 ml, wysokość 62 mm, średnica 92 mm)

Gadżety promocyjne posiadają logotypy zgodnie z księga wizualizacji.

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw NASZA PRZYSZŁOŚĆ  1 2018/G/7

Tytuł operacji: JUTRO ZALEŻY OD DZIŚ, A DZIŚ ZALEŻY ODE MNIE

Cel operacji: Aktywizacja mieszkańców z Gminy Pińczów w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku.

Kwota dofinansowania: 18 502,30 zł

Streszczenie: W ramach projektu zorganizowano liczne warsztaty.

Warsztaty edukacji globalnej: Multisensoryczne, bardzo ciekawe spotkania, dzięki którym dzieci poznały świat wszystkimi zmysłami podczas wspaniałej zabawy. Usłyszeli o innych krajach, kulturach i zjawiskach. Podczas warsztatów dzieci zostały zainspirowane do odkrywania i poznawania świata. Zobaczyły jak fascynujące mogą być inne, oddalone od Polski zakątki ziemi.

Warsztaty ekologiczne:

Odnawialne źródła energii (dzieci poznały zasady działania odnawialnych źródeł energii: panel fotowoltaiczny, energia wodna, wiatraki, itp.)

 • Ekologia na co dzień (dzieci poznały proekologiczne codzienne nawyki, sposoby dbania o powietrze,
 • Chemia i fizyka (instruktor przybliżył tajemnice chemii i fizyki – dzieci dowiedziały się jak zrobić wybuch, jak powstają fajerwerki, zrobiły wulkan z wypływającą lawą, itp.)

Warsztaty umiejętności radzenia sobie ze złością oraz rozwiązywania konfliktów.

Warsztaty odbyły się w podziale na dwie grupy wiekowe: dzieci 3-4 letnie oraz dzieci 5-6 letnie

Warsztaty profilaktyki uzależnień

Warsztaty profilaktyki uzależnień „Nie daj się wciągnąć” odbyły się w podziale na trzy grupy wiekowe:

– uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

– uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

– uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

Warsztaty profilaktyczne.

Warsztaty pn. „Zapomnij o stresie i wypal wypalenie zawodowe. Jak postępować, żeby praca nie stała się smutnym obowiązkiem?”

Warsztaty z animatorem na Placu Zabaw w „FlySky w Kielcach.

Dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczyły w zajęciach z animatorem dziecięcym z „FlySky”.

Warsztaty w „Geopark Kielce” i w Parku Trampolin „FlySky”

Dzieci i młodzież uczestniczyli w:

warsztatach tematycznych organizowanych w lipcu 2019r. w „Geopark Kielce”

w zajęciach z animatorem dziecięcym z Placu Zabaw „FlySky” (młodsze dzieci – 18 osób)

Warsztaty z rękodzieła.

Odbyły się dwa warsztaty rękodzieła:

– warsztaty tkackie – makramy, wyroby ze sznurka,

– warsztaty sztuki wikliniarskiej.

Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej

Działanie skierowane do osób dorosłych, w tym 1 osoby 50+. W szkoleniu uczestniczyło 5 osób.

We wszystkich warsztatach udział wzięło 270 osób

     

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 1/2018/G/5

Tytuł operacji: „Kwiatowo – warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

Cel operacji: Integracja społeczna oraz rozwijanie kreatywności poprzez organizację warsztatów florystyczno-rękodzielniczych

Kwota dofinansowania: 13275,00 zł

Streszczenie: W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów florystyczno-rękodzielniczych pod wspólnym tytułem „Kwiatowo – warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

Warsztaty zostały przeprowadzone w następującej tematyce:

– bukiety na konstrukcjach (3 spotkania)

– kwiaty filcowane na tkaninie (3 spotkania)

– wianki komunijne i nie tylko (3 spotkania)

-warsztaty tworzenia kwiatów z foarmiranu (3 spotkania)

Beneficjent: Fundacja Ekorozwój Ponidzia 1/2018/G/6

Tytuł operacji: „Otwarta scena tańca i muzyki”

Cel operacji: Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych i muzycznych.  Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej mieszkańców gminy Pińczów.

Kwota dofinansowania: 19049,00 zł

Streszczenie:

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów opierających się na zajęciach z tańca i muzyki a także rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych i muzycznych.

Grupą docelową projektu były dzieci, młodzieży oraz osoby dorosłe. Warsztaty taneczne podzielone były na różne style taneczne tak aby nie tylko umożliwić szkolenie w nowych formach tańca, jakie do tej pory nie były oferowane przez instytucje kultury w gminie Pińczów, ale by jeszcze bardziej pogłębiać umiejętności osób, które już tańcem się zajmują (uczestnicy kółek tanecznych PSCK, świetlic wiejskich).

Drugim rodzajem szkoleń zorganizowanych w ramach projektu były szkolenia DJ-skie. Celem szkolenia było poznanie od podstaw aspektów grania muzyki, budowy sprzętu, techniki miksowania, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i czysto praktycznym pod okiem doświadczonego DJ-a. To nowatorska forma zajęć, jakiej jeszcze w naszym regionie nie było.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach 1/2018/G/3

Tytuł operacji: RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA –kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków organizacji pozarządowych z Gminy Pińczów

Cel operacji: Podniesienie umiejętności ratowniczych członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Streszczenie: Projekt skierowany był do członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów, którzy nie posiadali uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy ukończyły 34 osoby.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach 1/2018/G/4

Tytuł operacji: Szkolenie członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Pińczów w zakresie Pilarz /Drwal

Cel operacji: Podniesienie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu Pilarz /Drwal

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Streszczenie: W ramach zadania zorganizowano kursu Pilarz/Drwal dla 14 członków organizacji z Gminy Pińczów. Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego jest potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN i uprawnia do pracy w zawodzie Pilarz-drwal, operator pilarki w kraju i za granicą.

Beneficjent: Fundacja Ekorozwój Ponidzia 1/2018/G/13

Tytuł operacji: Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło

Cel operacji: Aktywizacja KGW z terenu gminy Pińczów poprzez organizacje warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji z przepisami Ponidziańskich smaków.

Kwota dofinansowania: 25490,00 zł

Streszczenie: W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów o tematyce kulinarnej związanej ściśle z lokalnymi produktami i tradycjami kulinarnymi. Warsztaty pod nazwą „Ponidzie. Zasmakuj w tradycji” prowadzone były w świetlicy wiejskiej w Kozubowie, w Skowronnie oraz w Bogucicach.  Warsztaty prowadzone były przez Kucharzy w partnerstwie z kołami gospodyń wiejskich.  Zorganizowano 3 odrębne warsztaty kulinarne: warsztat serowy (produkcja serów kozich), warsztat gotuj lokalnie (potrawa kulinarna oparta wyłącznie na produktach lokalnych z udziałem specjalisty) oraz warsztat chlebowy. Na koniec warsztatów została zorganizowana plenerowa prezentacja, na której prezentowane były produkty regionalne oraz charakterystyczne dla regionu dania. Zgromadzona dokumentacja fotograficzna oraz przepisy zostały wykorzystane do wydania publikacji pn” Ponidzie. Zasmakuj w tradycji”. Wydano 500 egzemplarzy.

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Pomocna Dłoń’’ 1/2018/G/17

Tytuł operacji: Rozśpiewane Ponidzie- Festiwal „Zielono Mi”

Cel operacji: Przeprowadzenie cyklu warsztatów wokalno-tanecznych zakończonych ewaluacją w formie festiwalu.

Kwota dofinansowania: 14 231, 28 zł.

Streszczenie:

W ramach projektu zorganizowano warsztaty wokalno taneczne na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie dla 20 uczestników. Na potrzeby uczestników projektu zakupiono stroje identyfikujące grupę. /koszulki, spodnie, spódnice/.

Jako podsumowanie działań odbył się Festiwal „Zielono Mi” na który zaprezentowali się uczestnicy warsztatów wokalno – tanecznych, soliści z zespołów reprezentujących placówki specjalne z województwa świętokrzyskiego. Festiwal odbył się w dniu 23 maja 2019r. w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Uczestnicy projektu wyjechali również na spektakl muzyczny pt.” Alicja w Krainie Czarów” do Kieleckiego Teatru Tańca.

Beneficjent: Fundacja Ekorozwój Ponidzie 2/2019/G/5

Tytuł projektu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup elementów zbroi rycerskiej.

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyczny obszaru Ponidzia, jak również promocja Gminy Pińczów poprzez udział w piknikach, rekonstrukcjach historycznych dzięki zakupowi zbroi rycerskiej

Kwota dotacji: 9 790,00 zł

Streszczenie:

Projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup elementów zbroi husarskiej. Zakupiona zbroja służyć będzie promocji powiatu pińczowskiego. W ramach projektu zakupione zostały 2 szable husarskie a także elementy zbroi husarskiej:

– 3 obojczyki

-2 szyszaki

-3 misiurki

-2 pary łapci do karwaszy

– 2 misiury

Zbroja w całości kuta ręcznie z blach odpowiadającym grubością oryginałowi.

– 3 napierśniki

-3 pary karwaszy

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska   2/2019/G/4

Tytuł projektu: „Poznaj Ponidzie” Promocja Miasta i Gminy Pińczów poprzez zakup gadżetów promocyjnych

Cel projektu: Promocja obszaru oraz rozwój turystyczny Ponidzia poprzez zakup gadżetów promocyjnych

Kwota dotacji: 12479,00 zł

Streszczenie:

W ramach operacji zostały zakupione następujące gadżety:

 1. Powerbank o pojemności 4000 mAH. – 100 szt.
 2. Piłka plażowa nieprzejrzysta. 100 szt.
 3. Breloczek z tworzywa z latarka LED- 100 szt.
 4. Zestaw lampek do roweru z 5 ledami 63szt
 5. Torba ze sznurkiem z odblaskowymi częściami. 150 szt.
 6. Apteczka w wodoodpornym plastikowym etui ze smyczą 150 szt.
 7. Koszulki polo męskie 30 szt.
 8. Koszulki polo damskie 30 szt.
 9. Namiot reklamowy.

Wszystkie gadżety reklamowe oznaczono obowiązującymi logotypami zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka   2/2019/G/16

Tytuł projektu: Promocja Ponidzia poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz wydanie broszury informacyjnej „Bogucice w dwóch odsłonach” wraz z Grą dydaktyczną „Przejażdżka po pińczowskim” na CD.

Cel projektu: Celem projektu jest promocja Ponidzia –obszaru LGD oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów przez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz wydruk broszury informacyjnej wraz z Grą dydaktyczną na płycie CD.

Kwota dotacji: 12 422,00 zł

Streszczenie:

W ramach operacji opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną „Bogucice w dwóch odsłonach”, którą wydano w ilości 1000 sztuk oraz opracowano Grę dydaktyczną na CD „Przejażdżka po pińczowskim”.

Zakupiono 10 spódnic regionalnych, 10 sztuk bawełnianych chust regionalnych oraz 10 sztuk potrójnych naszyjników czerwonych oraz: bębenek marszowy i drewniane, dwurzędowe tamburyno.

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 2/2019/G/2

Tytuł projektu: „Zapraszamy na Ponidzie” – promocja miasta Pińczowa oraz powiatu pińczowskiego

Cel projektu: Promocja powiatu pińczowskiego poprzez wykonanie i zakup mapy powiatu pińczowskiego z planem miasta Pińczowa oraz gadżetów promocyjnych.

Kwota dotacji: 19888,65 zł

Streszczenie:

W ramach projektu wykonano i zakupiono mapy powiatu pińczowskiego z planem miasta Pińczowa oraz gadżety promocyjne.

Wykaz gadżetów:

 1. Powerbank o pojemności 4000 mAH. – 100 szt.
 2. Zestaw pierwszej pomocy 19- częściowy (5 plastrów, 4 waciki nasączone alkoholem, bandaż, chustę trójkątną, 2 agrafki, 5 szt. Gazy oraz nożyczki, całość w etui z nylonu) produkt zgodny z normą EN13485. – 100 szt.
 3. Brelok koniczynka wykonany ze stali nierdzewnej. Pakowany w czarne opakowanie. – 100 szt.
 4. Zestaw do pisania wyposażony w długopis z niebieskim wkładem i ołówek typu push buton. 100 szt.
 5. Piłka plażowa nieprzejrzysta. – 50 szt.
 6. Zestaw składający się z różnorodnych karteczek memo 50szt.
 7. Szklanka reklamowa poj. 260 ml-250 szt.
 8. Smycz reklamowa szer. 20mm- 300 szt.
 9. Mapa powiatu pińczowskiego z planem miasta Pińczowa

– Wydruk 3000 sztuk mapy o parametrach:

Zakupione gadżety oraz mapa są świetną promocja zarówno miasta Pińczowa jak również całego powiatu. Gadżety reklamowe oraz mapy to doskonały sposób na promocję nie tylko firmy, ale również ciekawych miejsc, miast, miasteczek.

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość   2/2019/G/6

Tytuł projektu: Promocyjnie o Ponidziu – zakup gadżetów i instrumentów muzycznych

Cel projektu: Promocja obszaru działania LGD Ponidzie poprzez zakup gadżetów reklamujących region oraz instrumentów muzycznych dla najmłodszych.

Kwota dotacji: 9 962,00 zł

Streszczenie:

Zakupione zostały gadżety promujące nie tylko Gminę Pińczów, ale cały obszar działania LGD Ponidzie. Wykorzystane będą wykorzystywane jako nagrody podczas organizowanych konkursów, festynów i imprez okolicznościowych odbywających się na terenie działania LGD Ponidzie. W ramach grantu zakupiono 1400 sztuk gadżetów.

Zakupiono torby z instrumentami (6 kpl.) (skład zestawu: 2 tamburyny, 5 trójkątów, 2 marakasy, guiro z tarką, 2 ton bloki (2 tony), ton bloki (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, para klawesów, shaker).

Zakupiono dzwonki z przyciskiem w komplecie (4 kpl.) i dzwonki z rączką w komplecie (4 kpl.)

Wszystkie zakupione instrumenty będą służyć najmłodszym wspierając ich rozwój. Wykorzystywane zostaną podczas zajęć z dziećmi zdrowymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. na zajęciach muzykoterapii, czy socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka   2/2019/G/17

Tytuł projektu: Promocja tradycji narodowych Ponidzia.

Cel projektu: Celem projektu jest promocja Ponidzia – obszaru LGD Ponidzie oraz kultywowanie tradycji lokalnych i zachowanie dziedzictwa.

Kwota dotacji: 9276,00 zł

Streszczenie:

Zrealizowano zakup 30 szt. umundurowania, 4 replik broni oraz naszywki z logiem LGD Ponidzie.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska   2/2019/G/3

Tytuł projektu: Wydanie publikacji historycznej „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja miasta Pińczowa poprzez wydanie publikacji historycznej „Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 roku”

Kwota dotacji: 29 741,00 zł

Streszczenie:

W ramach projektu wydano publikację historyczną, która została już opracowana przez prof. Massalskiego i Jastrzębskiego. Publikacja historyczna zawiera informacje dotyczące: powstania i rozwoju Pińczowa w średniowieczu, dzieje Pińczowa od XVI-do połowy XVIII wieku, Pińczów w czasie oświecenie, Pińczów pod rządami austriackimi, Pińczów w dobie Księstwa Warszawskiego, Pińczów w czasie kongresowego Królestwa Polskiego, Pińczów w dobie międzypowstaniowej, Pińczów od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości, Pińczów w okresie międzywojennym, Pińczów w latach II wojny światowej, Kalendarium Pińczowa.

Nakład 1000 egz.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach   2/2019/G/14

Tytuł projektu: „Ocalić od zapomnienia” – zakup strojów krakowskich

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów krakowskich.

Kwota dotacji: 9 390,00 zł

Streszczenie:

W ramach projektu zakupione zostały stroje krakowskie. Zakupiono 6 kompletów męskich strojów ludowych w oparciu o historyczny, udokumentowany opis. Stroje wykorzystywane będą podczas imprez na terenie powiatu pińczowskiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%