Informacja o zakończeniu projektu,, LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”

Dnia 05.04.2019 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność wraz z informacją o zamknięciu projektu ,,LGD- owskie wsparcie w biznesowym starcie’’ W związku z powyższym zgodnie z warunkami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 5 pkt.4 można zwracać się  pisemnie o zwrot weksla.

Wniosek  o zwrot oraz potwierdzenie zwrotu podpisują te same osoby które podpisały weksel.

Wzór wniosku o zwrot w załączeniu. wniosek o zwrot weksla 1

W ramach projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” na terenie powiatu pińczowskiego powstało aż 10 nowych firm z różnych branż m.in. kiosk, dwa warsztaty samochodowe, dwie firmy remontowo budowlane, usługi pieczenia ciast, rękodzieło, usługi spawalnicze, usługi pielęgnacji ogrodów oraz myjnia samochodowa parowa.

Dziękujemy Uczestnikom  za udział w projekcie.

Loading

Lista rankingowa przedłużonego wsparcia pomostowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” ogłasza listę rankingową uczestników ubiegających się o dodatkowe wsparcie pomostowe projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

lista_rankingowa_dodatkowej_pomostowki_na_strone

Loading

Aktualizacja Regulaminu przedłużonego wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

W dniu 09.04.2018 r zaktualizowano regulamin przedłużonego wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu”LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.Zaktualizowany Regulamin dostępny tutaj  Regulamin przedłuzonego wsparcia pomostowego30.03.2018aktualizacja 09.04.2018 poprawiony
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Dodatkowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Lokalna Grupa Działania Ponidzie informuje ,że Uczestnicy projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” mają możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie pomostowe.Regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w linku Regulamin przyznawania przedłuzonego wsparcia pomostowego30.03.2018-1 Dokumenty należy składać w terminie od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Informacja


Informujemy,że w związku ze skróceniem terminu składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura LGD Ponidzie na ul. Słabskiej 13 w dniu 22.08.2017 została upubliczniona ostateczna lista oceny biznesplanów do projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Ostateczna lista oceny biznesplanów w ramach projektu ,,LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie’’.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza ostateczną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista ostateczna uczestników projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie po ocenie biznesplanów

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Wyniki Oceny biznesplanów do projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’.

 

Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza wstępną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Lista wstępna po ocenie biznesplanów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

Loading

Informacja dla uczestników projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’

Przypominamy uczestnikom projektu pn,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’,że kompletne biznesplany należy przygotować oraz złożyć do biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie z siedzibą na ul. Słabskiej 13 do dnia 14 sierpnia do godz 14.00.
Przypominamy również ,że wszystkie dokumenty uczestnika projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /
Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS z dnia 26.07.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert do zapytania nr 5/2017/RPOWS z dnia 26.07.2017 r. dotyczącego oceny biznes planów złożonych przez uczestników projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading

Zmiana w treści zapytania nr 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017r.

Informujemy, że w treści zapytania ofertowego w punkcie III Szczegółowe warunki zamówienia, zmienia się zapis w podp. 4.
,, Doradztwo dot. opracowania biznes planów dla jednego uczestnika projektu wynosić będzie ok 3 godzin , odbywać się będzie w Pińczowie .Dla wszystkich uczestników projektu (15 osób) łącznie 43,5 godziny”

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Zmiana w treści zapytania nr 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017.

Informujemy, że w punkcie VIII zapytania ofertowego Miejsce i termin złożenia oferty, zmienia się zapis na:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 17 lipca 2017 roku do godz. 14:00.

Loading

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie przeszły pozytywną ocenę formalną i
zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.
W wyniku zakończonej oceny 15 wniosków w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn (zgodnie z Regulaminem projektu) zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jeden wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.
Listy formularzy zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listy formularzy niezakwalifikowanych do projektu znajdują się tutaj Lista wniosków zakwalifikowanych
Lista wniosków zakwalifikowanych rezerwowa
Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS

Zapraszamy do składania ofert do zapytania nr 4/2017/RPOWS na przeprowadzenie doradztwa dot. opracowania Biznes Planów w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca.

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby:
1. odchodzące z rolnictwa oraz członków ich rodzin (Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie realizowanych działań nastąpi przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)) zarejestrowane jako bezrobotne (I lub II profil pomocy)
2. z orzeczeniem o niepełnosprawności
*które mają ukończone 29 lat i chcą rozpocząć własna działalność gospodarczą w jednej z gmin objętych realizacją projektu*.
Termin rekrutacji:
Rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
Więcej informacji znajdziesz tutaj Rekrutacja uzupełniająca

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS


Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading

 

Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Jeżeli jesteś kobietą po 30 roku życia i chciałabyś założyć działalność gospodarczą ,a twoje gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Uwaga! Po wpłynięciu 120% ilości zakładanej liczby uczestników przed terminem zakończenia naboru rekrutacja zostanie zamknięta.

Loading

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWS.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWS.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usługi na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej bocznej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading

Informacja.

Informujemy, że termin naboru uczestników do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” zostaje przedłużony do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loading

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 22/05/2017

Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 31 maja 2017 r.Formularze przyjmujemy do godz 15.00.
Dokumenty do pobrania
http://www.lgdponidzie.pl/lgd-owskie-wsparcie-w-biznesowym-starcie/

Loading

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%