Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

UWAGA! Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie.


Wszystkie osoby zainteresowane projektem,, Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie,, informujemy, że formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze LGD Ponidzie na ul.Słabskiej 13 do dnia 22 maja do godz. 15.00
Chętnych pozyskaniem dofinansowania serdecznie zapraszamy.

LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 20 kwietnia 2017roku o godzinie 11.00 na spotkanie informacyjne odnośnie projektu LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie .
Miejsce spotkania siedziba Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Słabska 13 Pińczów (Budynek PGKiM)
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 357 73 47 lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia
Serdecznie zapraszamy
Każdy uczestnika spotkania otrzyma drobny upominek.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Przypominamy, że Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w partnerstwie z 14-toma LGD-ami woj. Świętokrzyskiego realizuje projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Zapraszamy do udziału w tym projekcie mieszkańców gminy Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce oraz Złota.
Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej firmy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– bezrobotne (zarejestrowane w PUP muszą posiadać I lub II profil pomocy określany przez PUP) , poszukujące pracy, bierne zawodowo,
– odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
– osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów wiejskich, osoby po 50 roku życia, osoby nisko wykwalifikowane, osoby długotrwale bezrobotne.
Forma wsparcia:

1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej

3. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej: 21 000,00 zł

4. Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1 100 zł/mies.
Rekrutacja do projektu planowana jest w drugiej połowie kwietnia 2017 r.

Dokumenty odnośnie projektu są do pobrania w bocznej zakładce Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza mieszkańców gmin  Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce i Złota do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
Projekt realizowany jest w partnerstwie 14-tu LGD Województwa Świętokrzyskiego.

Formy wsparcia:

1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej

3. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej: 21 000,00 zł

4. Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1 100,00 zł/mies.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, powyżej 29 r. życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z woj. świętokrzyskiego:

– osoby bezrobotne poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo w tym: kobiety, osoby powyżej 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, niskowykwalifikowane,

– osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin (gosp. rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowych)

– osoby zarejestrowane jako bezrobotne muszą posiadać I lub II profil pomocy.

Do pobrania:
Cel projektu i dane do kontaktu

informacja o projekcie