Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyniki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że w związku z ogłoszonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I WYDRUKU KALENDARZY NA ROK 2017 w wyniku oceny złożonych ofert do realizacji zadania wybrana została firma
Z-D Poligraficzny DZIAMSKI -GRYSKA .
Wybrana firma spełnia wymagania formalne i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.
Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe dotyczące kalendarzy na rok 2017.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu graficznego i wydruk kalendarzy na rok 2017. Szczegóły zapytania do pobrania kalendarz-2017-zapytanie-ofertowe lub w bocznej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

W związku z unieważnieniem pierwszego zapytania ofertowego z dnia 30 czerwca 2016r. na przeprowadzenie szkoleni a dla członków Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE zapraszamy do ponownego składania ofert cenowych na szkolenie. Wszystkie niezbędne szczegóły zapytania  znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2016r.- wyniki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że do biura wpłynęło 6 ofert  dotyczących wykonania tablicy informacyjnej. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk z Pacanowa. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji  zadania.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej do siedziby biura. Szczegóły zapytania znajdują się w bocznej zakładce – Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyniki

Zarząd LGD PONIDZIE informuje, że do biura LGD wpłynęło 30 ofert dotyczących opracowania projektu graficznego oraz wydruku broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy R2 Print Adam Rytter z Płocka. Firma ta zaproponowała najniższą cenę brutto i została wybrana do realizacji zadania.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2016 – korekta

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy skorygowane zapytanie ofertowe dotyczące projektu i wykonania broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.

W związku z dokonaną korektą błędnej ilości stron Zapytanie ofertowe z dnia 3.06.2016 r. jest unieważnione.
Zakres prac i warunki uczestnictwa w realizacji zadania przedstawione są w załączonym skorygowanym zapytaniu ofertowym – skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania

W przypadku zainteresowania prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści załączonego zapytania.

Skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej projektu i wykonania broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.

Pobierz:Zapytanie_Ofertowe