XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE już za nami. Było smacznie, kolorowo i wesoło.Na stoisku można było spróbować pysznych ciast, pasztecików, pajdy ze smalce i ogórkiem a także żurku z jakiem i kiełbaską. Wszystko to przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice. Nie zabrakło również ozdób bożonarodzeniowych wykonanych na szydełku przez Panią Małgorzatę Olejnik. Dziękujemy Panią oraz wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko.

Loading

Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych.

Dnia 15.03.2019 o godz. 12.00 w biurze LGD PONIDZIE odbędzie się  spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych, realizacji LSR oraz księgowości w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy do udziału.

Loading

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Dnia 15.03.2019 roku w siedzibie biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne o zasięgu powiatowym dot. naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR.

Zapraszamy serdecznie.

Loading

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE wraz z pracownikami biura życzy wszystkim zdrowych, wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Loading

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Przypominamy, iż zgodnie z umową o przyznanie pomocy Beneficjenci składają IMRB /IPRO do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego biuro PROW, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy.
Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
Informacja monitorująca do pobrania:
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/106-operacje-wlasne-i-inne?fbclid=IwAR2xk0vGruHDluvwGHdUcAkm-BNtCZdEW4sr36eMUXCfT3rlKLpwFgkBCtY

Loading

Stradów – stolica Wiślan i największe średniowieczne grodzisko w Polsce

Skarbnica dla archeologów – grodzisko w Stradowie na południu województwa świętokrzyskiego. Wczesne średniowiecze to czasy niezwykle intrygujące i trochę tajemnicze. Sami historycy często sprzeczają się ze sobą i w wielu kwestiach nie mają pewności, jeśli chodzi o pierwsze słowiańskie państwa i życie, jakie toczyło się na terenach dzisiejszej Polski przed jej chrztem. To właśnie z tych czasów, kiedy to prawda przeplatała się z legendami, a nasi przodkowie wyznawali wygasłe dziś religie pochodzą pozostałości grodu, do którego odkrycia zapraszamy w ramach serii #OdkryjŚwiętokrzyskie. Grodzisko Stradów, które dziś z nami odwiedzicie jest największym grodziskiem w Polsce, a w przeszłości prawdopodobnie było stolicą państwa Wiślan.

Stradów – stolica Wiślan i największe średniowieczne grodzisko w Polsce

Loading

Dnia 25 lipca 2016 r. odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne dot. podejmowania działalności gospodarczej tym razem zapraszamy mieszkańców gminy Pińczów o godzinie 10.00 do siedziby biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 oraz mieszkańców gminy Działoszyce o godz. 10.00 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach . Spotkania są skierowane do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i  chcą skorzystać z premii w wysokości 100 tys. zł.

Pobierz plakat:SPOTKANIE PIŃCZÓW

Pobierz plakat:SPOTKANIE DZIAŁOSZYCE

Loading

Kolejne spotkania konsultacyjne

Dnia 22 lipca 2016 r. odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne dot. podejmowania działalności gospodarczej  tym razem zapraszamy mieszkańców gminy Złota o godzinie 10.00 do Urzędu Gminy oraz mieszkańców gminy Kije o godz. 10.00 do Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” .  Spotkania są  skierowane do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i skorzystać z premii w wysokości 100 tys. zł.

pobierz plakat:SPOTKANIE ZŁOTA- UG

pobierz plakat:Spotkanie Kije

Loading

Spotkanie konsultacyjne w Michałowie

W najbliższy czwartek tj. 21 lipca o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Zapraszamy

SPOTKANIE MICHAŁÓW- UG

 

Loading

Kryteria wyboru operacji

Wszystkim  zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania  na  podjęcie działalności gospodarczej  lub na rozwój  działalności gospodarczej  przedstawiamy poniżej  Kryteria  wyboru operacji.

Kryteria dostępne  na stronie w zakładce Nabory wniosków.

Pobierz: KRYTERIA_WYBORU_konkurs- operacje dotyczace podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej

Loading

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej projektu i wykonania broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.

Pobierz:Zapytanie_Ofertowe

Loading

KONSULTACJE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z zakończoną oceną Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i podpisaniem umowy ramowej,  LGD PONIDZIE zobowiązane jest dokonać zmian w złożonej w konkursie strategii. Decyzją komisji konkursowej obniżona została kwota środków na realizację LSR o 10 %. W związku z powyższym konieczne są zmiany w budżecie przedstawionym w strategii (Załącznik 5 Budżet LSR)a co za tym idzie zmiany wysokości przeznaczonych na niektóre operacje środków (Załączni4 3 „Plan działania”), (Tabela „Indykatywny budżet Planu Komunikacyjnego”) oraz zmiana wskaźników (Tabela cele i wskaźniki” oraz tabela „Tabelaryczna matryca logiczna…”).

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy konsultacje w zakresie wprowadzonych zmian.

Konsultacje będą trwały do 10.05.2016r.

Uwagi prosimy składać na formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdponidzie.pl  lub osobiste przekazanie do biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13    28-400 Pińczów

Do pobrania:

1 LSR

2.Formularz zgłaszania uwag

Loading

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 11 maja 2016r. o godzinie 1430siedzibie Stowarzyszenia w Pińczowie ul. Słabska 13 odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD

Planowana tematyka zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybranie przewodniczącego i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2015- Prezes Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2015- Skarbnik
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015- Przewodniczący
 8. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2015- Przewodniczący Rady
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w LSR na lata 2014-2020
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w Statucie
 14. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 15. Złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną
 16. Podjęcie uchwały
 17. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2020
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 19. Zgłaszanie kandydatów
 20. Wybory
 21. Sprawy różne

Szczegółowe informacje oraz projekty uchwał dostępne są w biurze  LGD PONIDZIE ul. Słabska 13

W przypadku braku kworum o godz. 1430 kolejny termin Walnego Zebranie Członków wyznacza się na dzień 11 maja 2016 o godzinie 15.00siedzibie Stowarzyszenia LGD PONIDZIE Pińczów ul. Słabska 13.  Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne przy obecności minimum 20%  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

Loading

Umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego podpisana.

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 21 kwietnia 2016 r. Zarząd LGD PONIDZIE podpisał z Umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego  o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Od tego momentu Lokalna Grupa Działania Ponidzie będzie mogła przystąpić do realizacji planu komunikacyjnego,  ogłaszania szkoleń które będą prowadziły do ogłaszania pierwszych konkursów dla beneficjentów. Szczegółowy harmonogram naborów zostanie wkrótce opracowany i zamieszczony na stronie www.lgdponidzie.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią, która znajduje się w zakładce Dokumenty Programowe.

więcej informacji pod linkiem:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/49920-umowy-ramowe-z-lgd-i-lgr-podpisane

Loading

Konsultacje „Kryteriów wyboru operacji – konkurs – operacje dotyczące podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej”.

KRYTERIA_WYBORU_konkurs- operacje dotyczace podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczejZapraszamy do konsultacji   „Kryteriów wyboru operacji – konkurs – operacje dotyczące podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej” Proponowana zmiana kryterium „ wkład własny” wynika z procesu oceny Kryteriów przez Komisję Konkursową  oceniającą Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR).

Konsultacje będą trwały od 18.04.2016 r. do 04.05.2016r.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdponidzie.pl  lub osobiste przekazanie do biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13    28-400 Pińczów

Do pobrania:

1 KRYTERIA_WYBORU_konkurs- operacje dotyczace podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej

2.Formularz zgłaszania uwag

Loading

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016

W miniony weekend tj. w dniach 08-10 kwietnia 2016r. w Kielcach trwały VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. Wśród 160 wystawców z kraju i zagranicy znalazła się także Lokalna Grupa Działania PONIDZIE reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chmielowa w gm. Działoszyce. Na stoisku LGD PONIDZIE panie z KGW zaprezentowały się od strony kulinarnej i oferowały szeroki asortyment lokalnych specjałów. Odwiedzający stoisko mogli skosztować pierogów z mięsem, kapustą i grzybami, kaszanką, Na gorąco serwowany był żurek z jajkiem oraz zalewajka. Dużym zainteresowaniem cieszyła się pajda chleba ze smalcem chmielowskim i ogórkiem kiszonym.
Pracownicy biura LGD PONIDZIE , Jarosław Żwirko oraz Wojciech Bałabański udzielali informacji o ofercie turystycznej powiatu pińczowskiego. Wielu odwiedzających stoisko zainteresowanych było turystyką kajakową oraz możliwością organizowania spływów. Oprócz wyczerpujących informacji o działalności Stowarzyszenia i atrakcjach naszego regionu każdy mógł otrzymać Przewodnik Kajakowy wraz z mapą szlaku wodnego na Nidzie oraz film o Ponidziu. W niedzielę na Scenie Kultury zaprezentował się zespół KGW Bogucice.
Serdeczne podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Pińczowie, Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANI, Muzeum Regionalnemu w Pińczowie za przekazanie materiałów promocyjnych, które wzbogaciły nasze stoisko ogromne podziękowania Paniom i Panom z KGW Chmieló i KGW Bogucice oraz wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze stoisko.

[Galleries 36 not found]

Loading

„Fundusze w obiektywie”

 

Portal internetowy „Mapa Dotacji” jest organizatorem konkursu„Fundusze w obiektywie”. Aby wziąć w nim udział wystarczy do 15 marca przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.
W konkursie można zgłaszać zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.mapadotacji.gov.pl
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2016 r.

Portal „Mapa Dotacji” jest kompleksową bazą projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zawiera ponad 201 tys. projektów, które krok po kroku zmieniają Polskę.
Portal gromadzi podstawowe informacje o projektach realizowanych już od ponad dekady. Wiele z nich posiada również bazę fotograficzną i szersze opisy.

Loading

IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje.
Konkurs skierowany jest *do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia)*, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Stawiamy na działania przyczyniające się do *wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym*.
więcej informacji pod linkiem http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630

Loading

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%