Wyremontowane wnętrze świetlicy

Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich

Odnowa wsi. Operacja finansowana w ramach programu LEADER

Komentarze jest wyłączone.