Wyremontowane wnętrze świetlicy

Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich

Odnowa wsi. Operacja finansowana w ramach programu LEADER

Komentarze jest wyłączone.

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%