Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Podejmowanie działalności gospodarczej-nieaktualne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf
 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
 BIZNESPLAN-edytowalny
 BIZNESPLAN-pdf
 UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny
 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

Projekty grantowe-nieaktualne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
  WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny
  WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Projekty inne z wyłączeniem projektów grantowych i podejmowania działalności gospodarczej-nieaktualne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-edytowalny
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY-pdf
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
BIZNESPLAN-edytowalny
BIZNESPLAN-pdf
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf
 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ