Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Materiały informacyjne

Informator - wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w okresie programowym 2014-2020.

Informator - Dotacje unijne w zasięgu ręki (2007-2013)