Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Analizy i opracowania

Analiza potencjału obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
Koncepcja szlaków turystycznych LGD PONIDZIE
Studium zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na rzecze Nidzie
Badanie potencjału gospodarczego obszaru LGD PONIDZIE
Analiza potencjału turystycznego LGD PONIDZIE