Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

W przygotowaniu

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

W przygotowaniu