Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górach 2017/3/G/12

Tytuł operacji: PROMOCJA OBNSZARU LGD POPREZ  ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA KGW W GÓRACH

Cel operacji: Promocja oraz kultywowanie  lokalnych tradycji  i obrzędów poprzez zakup   strojów ludowych dla KGW w Górach

Kwota dofinansowania : 7940,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zakupiono 9 zestawów strojów ludowych. Były to bluzki haftowane,

spódnice , sukienki oraz  gorsety.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Pawłowicach  2017/3/G/17

Tytuł operacji: Promocja obszaru LGD  poprzez  zakup strojów ludowych oraz wydanie broszury informacyjnej

Cel operacji: Promocja oraz kultywowanie  lokalnych tradycji  i obrzędów poprzez zakup   strojów ludowych  oraz wydruk broszury

Kwota dofinansowania : 16290,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji opracowano oraz wydano broszurę pt ,,Nasze Pawłowice’’ promująca obszar LGD. Zakupiono również 10 zestawów  butów oraz spódnic dla Gospodyń Wiejskich  z terenu Pawłowic.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Zagajowie 2017/3/G/14

Tytuł operacji: Zakup strojów ludowych w celu poprawy promocji obszaru gminy Michałów.

Cel operacji: Promocja lokalnej kultury oraz obszaru działania LGD poprzez zakup strojów ludowych dla pań z KGW w Zagajowie.

Kwota dofinansowania: 5858,00 zł

Streszczenie

W ramach zadania zakupiono 10 kompletów  bluzek  ludowych haftowanych, spódnic czarnych z motywem ludowych chust ludowych, butów ludowych.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Zagajówku 2017/3/G/15

Tytuł operacji: Promocja dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów ludowych dla KGW w Zagajówku.

 

Kwota dofinansowania: 8396,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zakupiono stroje dla 14 Gospodyń Wiejskich, które Kultywują  lokalne  tradycje oraz promując obszar LGD.