Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górach 2017/3/G/12

Tytuł operacji: PROMOCJA OBNSZARU LGD POPREZ  ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA KGW W GÓRACH

Cel operacji: Promocja oraz kultywowanie  lokalnych tradycji  i obrzędów poprzez zakup   strojów ludowych dla KGW w Górach

Kwota dofinansowania : 7940,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zakupiono 9 zestawów strojów ludowych. Były to bluzki haftowane,

spódnice , sukienki oraz  gorsety.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Pawłowicach  2017/3/G/17

Tytuł operacji: Promocja obszaru LGD  poprzez  zakup strojów ludowych oraz wydanie broszury informacyjnej

Cel operacji: Promocja oraz kultywowanie  lokalnych tradycji  i obrzędów poprzez zakup   strojów ludowych  oraz wydruk broszury

Kwota dofinansowania : 16290,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji opracowano oraz wydano broszurę pt ,,Nasze Pawłowice’’ promująca obszar LGD. Zakupiono również 10 zestawów  butów oraz spódnic dla Gospodyń Wiejskich  z terenu Pawłowic.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Zagajowie 2017/3/G/14

Tytuł operacji: Zakup strojów ludowych w celu poprawy promocji obszaru gminy Michałów.

Cel operacji: Promocja lokalnej kultury oraz obszaru działania LGD poprzez zakup strojów ludowych dla pań z KGW w Zagajowie.

Kwota dofinansowania: 5858,00 zł

Streszczenie

W ramach zadania zakupiono 10 kompletów  bluzek  ludowych haftowanych, spódnic czarnych z motywem ludowych chust ludowych, butów ludowych.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w  Zagajówku 2017/3/G/15

Tytuł operacji: Promocja dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów ludowych dla KGW w Zagajówku.

 

Kwota dofinansowania: 8396,00 zł

Streszczenie

W ramach operacji zakupiono stroje dla 14 Gospodyń Wiejskich, które Kultywują  lokalne  tradycje oraz promując obszar LGD.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowicach 1/2018/G/10

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez  organizację kursów , warsztatów.

Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez  organizację kursów  na prawo jazdy oraz organizacja warsztatu ekologicznego.

Kwota dofinansowania : 19200,00 zł

Streszczenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowicach w ramach operacji  zorganizowała:

  1. Kurs prawa jazdy kat C
  2. Warsztaty ekologiczne dla dzieci

KURS PRAWA JAZDY kat C - zakres

Kurs obejmował 20godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Kurs prawo jazdy – dotyczył zorganizowania kursu kat C, wraz z badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi.  Liczba uczestników 8 osób

Przeprowadzono Warsztaty ekologiczne -  z zakresu podniesienia wiedzy dzieci, młodzieży na temat wpływu działań człowieka na stan środowiska; rozwijania wśród dzieci zainteresowania otaczającą przyrodą; Liczba uczestników 20osób w tym dzieci i dorośli.  Czas trwania warsztatów 4h w tym  część teoretyczna i praktyczna.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górach 1/2018/G/9

Tytuł operacji: Aktywizacja mieszkańców Ponidzia poprzez organizację warsztatów  edukacyjno-ekologicznych „Jestem Eko”

Cel operacji: Zaspokajanie potrzeb oraz aktywizacja mieszkańców Ponidzia poprzez przeprowadzenie warsztatów  edukacyjno-ekologicznych „Jestem Eko

Kwota dofinansowania: 8000,00 zł

Streszczenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Górach w ramach operacji zorganizowała warsztaty edukacyjno – ekologiczne „Jestem Eko” dla społeczności lokalnej które miały na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,  także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Liczba uczestników 15 osób

Po zakończeniu warsztatów odbyło się podsumowanie projektu w świetlicy w Michałowie dla uczestników i zaproszonych gości.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie 1/2018/G/12

Tytuł operacji : Kulinarnie, smacznie i artystycznie czyli aktywizacja mieszkańców gminy Michałów.

Cel operacji : Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Michałów poprzez organizacje warsztatów i kursu.

Kwota dofinansowania: 18 825,00 zł  

Streszczenie

W ramach projektu zorganizowano 2 warsztaty skierowane do mieszkańców gminy Michałów. W ramach projektu odbyły się warsztaty  stacjonarne -kurs carvingowy. W warsztatach wzięło udział 25 osób. Na zakończenie kursu zorganizowano spotkanie podsumowujące cały projekt. Zostały zaprezentowane wszystkie dzieła jakie powstały w ciągu całego kursu. Na spotkanie zostali zaproszeni Partner projektu oraz wszystkie zaprzyjaźnione OSP i KGW  z Gminy Michałów.

W ramach warsztatów „Artystyczne wypieki czyli torty i torciki”  uczestnicy nabyli umiejętności związane z dekoracją tortów i torcików, umiejętności tworzenia dekoracji z lukru plastycznego czy ozdób na bazie kremów. W warsztatach wzięło udział 25 osób.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górach 2/2019/G/7

Tytuł operacji: Zakup materiałów promocyjnych przez OSP w Górach.

 

 

Cel operacji: Promocja obszaru objętego LSR poprzez zakup 4 namiotów, 4 rollupów oraz 4kpl obrusów(tkanin)

Kwota dotacji: 9804 zł

Streszczenie:

Zadanie polegało na zakupie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Górach, Koła Gospodyń Wiejskich w Zagajówku, Koła Gospodyń Wiejskich w Turze Górnym, Koła Gospodyń Wiejskich w Turze Dolnym, namiotów reklamowych, rollupów, obrusów y (tkaniny) z motywem ludowym, materiałów (tkanina) z motywem ludowym.

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie 2/2019/G/8

Tytuł operacji: Promocja obszaru LGD poprzez zakup artykułów promocyjnych przez OSP Zagajów

Cel operacji: Promocja obszaru działania LGD poprzez zakup materiałów promocyjnych

Kwota dotacji: 6593,00 zł

Streszczenie:

Zadanie polegało na zakupie namiotu reklamowego, rollupu, obrusu (tkaniny) z motywem ludowym, materiału (tkaniny) z motywem ludowym oraz garnka   kamionkowego 2,5l na smalec, ogórki, kapustę - 2sztuki, beczki 2l (3sztuki) Garnek i Beczki będą wykorzystywane do degustacji własnych wyrobów w celu promowania dzielności ludowej OSP i KGW oraz promowaniu całego obszaru LGD.

Stoły i krzesła. 7 stołów o wym. 180x76cm (158,90*7szt=1112,30zł) wraz z krzesłami 28 krzeseł. Krzesła i stoły będą wykorzystywane do promowania całego obszaru LGD będą wykorzystywane przy organizacji różnych uroczystości kulturalnych, promocyjnych, na festynach czy dożynkach zarówno na terenie gminy Michałów jak i powiatu pińczowskiego.